2014-12-31

Om tokhöger och tokvänster

Jag blev igår anklagad för att vara "tokhöger" av en medlem i Vänsterpartiet. I Sverige är det som bekant inget konstigt eller iögonfallande med att vara medlem i ett parti som ända fram till det bittra slutet skickade hyllningstelegram till diktaturer i Östeuropa och som idag hyllar ett ultrapopulistiskt grekiskt extremistparti, men även bortsett från detta går det att ha en del invändningar.

Att förespråka en liberalkonservativ politik är inte att vara "tokhöger". Att förespråka en liberalkonservativ politik är att ansluta sig till en idétradition som är normal i i stort sett samtliga världens västländer, möjligtvis med undantag för ett litet land i norra Europa där politiken har dominerats av ett parti, ett land där skatterna är extremt höga, ett land där den offentliga sektorn är extremt stor, ett land med en extrem sexköpslag och där såväl asylpolitiken som reglerna för arbetskraftsinvandring är extrema jämfört med i stort sett samtliga andra länder i världen.

Man må tycka att allt detta är den norm med vilken tokighet skall bedömas, man må tycka att den höger som förespråkar högerpolitik är tokig och att den höger som agerar stödpartier åt en socialistisk minoritet är den höger som är normal, men i så fall har man valt en påtagligt skev uppsättning måttstockar.

Den höger jag representerar är inte tokig, den är sund. Den höger som numera samarbetar med Stefan Löfvens sammanbrottsregering kan däremot på goda skäl kallas för "tokhögern". Åtminstone vad prefixet tok- beträffar, efterledet -högern kan på goda skäl problematiseras.

Det är emellertid inte bara de svenska högerpartierna som idag kan anses vara tämligen tokiga, någonting snarlikt kan även på goda grunder sägas om den svenska vänstern. En av de viktigaste frågorna för den svenska vänstern har på senare år nämligen kommit att bli försvaret av en nyliberal invandringspolitik som i snabb takt är på väg att göra den svenska välfärdsmodellen omöjlig. Denna vänster – vi kan kalla den för "tokvänstern" – må vara uppfylld av sin egen förträfflighet, men historiens dom över den lär bli hård.
DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, DN7, Sk1, Sk2, Sk3, Sk4, Sk5, Sk6, Sk7, Sk8, NSk1, NSk2, NSk3, LT1, SMP1, BT1, Dag1, Dag2, Dag3, Dag4, Re1, Re2, Re3, Re4, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SvD7, SvD8, Ex1, Ex2, Ex3, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, SR1