2015-01-08

Om att plocka russinen ur kakan

Det fick stort medialt genomslag när Björn Söders uttalanden om judisk identitet respektive svenskt medborgarskap hamnade på Simon Wisentalscentrets lista över de tio värsta antisemitiska incidenterna 2014.

I rapporten återfinns Björn Söders uttalande som punkt nummer sex, med den något tveksamma rubriken "Deputy speaker to Jews: Abandon your religious identity". Exakt varifrån detta påstående kommer ifrån är oklart, eftersom vad Björn Söder faktiskt sade var (min fetstil):
'Jag tror att de flesta med judiskt ursprung som blivit svenskar lämnar sin judiska identitet. Men gör de inte det behöver inte det vara ett problem. Man måste skilja på medborgarskap och nationstillhörighet.'
Hur som helst, i rapporten kan man bland annat läsa följande:
'Lena Posner Körösi, of the Official Council of Jewish Communities in Sweden told The Guardian, Söder’s statements were “exactly like in 1930s Germany” and that they constitute, “good old right-wing anti-Semitism.”'
Texten slutar emellertid inte där, den fortsätter med följande stycke:
'Swedish Jews have been targets of hate crimes from Muslim extremists, but authorities have rarely, if ever, taken action against the perpetrators. The SWC issued a travel advisory for Malmö, Sweden’s third largest city because city officials have failed to protect their Jewish citizens and leading political figures have often justified anti-Jewish sentiment because of the Israel-Palestinian conflict.'
Det senare stycket pekar som synes tydligt ut muslimska extremister som förövare till de hatbrott som riktas mot svenska judar. Rapporten riktar svidande kritik mot svenska myndigheters sätt att hantera detta på och anklagar ledande politiker för att rättfärdiga anti-judiska strömningar med Palestinakonflikten. Av någon anledning lyser emellertid det senare stycket med sin frånvaro i Svenska Dagbladets, Aftonbladets och Expressens artiklar om saken.

Vad Simon Wiesenthalcentret anser om den israeliska lag som särskiljer judiska invandrare från icke-judiska förtäljer inte historien.

Relaterat: "Socialdemokrater för tro och antisemitism"
DN1, DN2, DN3, DN4, SvD1, SvD2, SvD3, Ab1

8 kommentarer:

 1. http://www.dn.se/ledare/signerat/koscherslakt-nej-tack/

  SvaraRadera
 2. Bra point om Israelisk lag och judars rätt.

  SvaraRadera
 3. Vad Simon Wiesenthal-centret tycker om den isreliska lag som "särskiljer" judiska invandrare från andra ? Tja, förmodligen samma som du tycker om den svenska lag som gör det lättare för utlandsfödda barn med svenska föräldrar att få svenskt medborgarskap, eller för den delen de tyska lagar som gör det lättare för folk ed tyskt påbrå att få tyskt medborgarskap, etc etc. Många länder har liknande lagar, googla litet så får du se. Om du sedan dessutom tänker tanken om ett folk/en etnicitet som i årtusenden har förföljts utan att ha någonstans att ta vägen undan förföljelserna så kanske det hela klarnar litet ? Fast å andra sidan, i ditt fall har jag rätt föga hopp om att det skulle göra det.

  SvaraRadera
 4. Så du likställer alltså att ha svenska föräldrar med att ha en viss religion? Det får stå för dig. Personligen har jag ingenting emot den israeliska lagen, jag bara konstaterar att Simon Wiesenthalcentret tycks tillämpa dubbla standarder.

  Om du är intresserad av vad jag anser om Israel och antisemitism kan du läsa här och här istället för att insinuera och lägga ord i munnen på mig.

  SvaraRadera
 5. Tja, det där med judiskt påbrå kontra judisk religion är en knepig fråga. Såvitt jag vet handlar det i Israels fall om judiskt påbrå, vilket skulle göra jämförelsen med övriga stater relevant (tyskt påbrå gör det enklare att få tyskt medborgarskap, etc). Har jag fel, och det faktiskt handlar om judisk religiositet, vore det en annan femma. (Typ som om bekännande katoliker skulle ha förtur til italienska medborgarskap.)

  SvaraRadera
 6. För att förtydliga lite:

  För det första: Jag tolkar kritiken som en kritik av den svenska politikerkåren och samhällsinstitutionerna i första hand. Medialt har den dock tolkats i princip enbart som en kritik av Söder och blivit till ett slagträ i den svenska inrikesdebatten, vilket för mig framstår som en ganska betydande glidning.

  För det andra: Som jag skrivit om tidigare tycker jag Söder har fel i sitt uttalande. Jag tycker dock kritiken har varit direkt tendentiös och grundat sig i en uppenbar vilja att missförstå.

  För det tredje: Vad den israeliska lagen beträffar har jag som sagt ingenting emot den. Den handlar dock om betydligt mer än föräldrarnas födelseland, den gäller även för personer vars förfäder inte levt i Israel på hundratals eller tusentals år. Den förutsätter med andra ord en judisk etnicitet, eller – för att använda ett ord vars korrekta betydelse många idag inte känner till – nationalitet. Att ta upp detta är i sammanhanget högst relevant.

  För det fjärde: Nej, jag borde inte reducerat det hela till en fråga om endast religion i kommentaren ovan. My bad.

  För det femte: Jag har skrivit åtskilliga inlägg om judar, antisemitism och Israel. I alla de övriga har jag riktat svidande mot kritik mot antisemiter och mot hur Israel utmålas. I det här inlägget (som främst handlar om hur Wiesenthalcentrets rapport har använts i den svenska inrikespolitiken) så riktar jag också lite kritik mot en judisk institution. Vad det sammanvägda värdet av detta blir får var och en avgöra efter egen förmåga.

  SvaraRadera
 7. Jag är "unknown" från 8/1, 23:49, aningen osäker på varför min signatur inte kommer med här. Den israeliska lagen handlar om att skapa en tillflyktsort för en folkgrupp/etnicitet (välj ord själv) som har varit förföljd i sekler eller kanske t.om. i millenier utan att ha någonstans att fly. Lagen tillkom dessutom efter, och på grund av, historiens värsta organiserade folkmord. Om du ser detta som någon form av illasinnad diskriminering säger det mycket om dig. Vad gäller att se gruppen judar enbart som en religiös grupp och inte som en etnisk grupp verkar du ha fattat, så det släpper vi.

  Ehuru, precis som både Ester och jag påpekar för dig - det finns mängder av länder som har liknande lagar, Sverige inte minst, och i än större omfattning t.ex. Tyskland, där tyskt påbrå även många generationer tillbaka underlättar att få medborgarskap.

  Diskussionen om Björn Söder: jag, med 100% judisk bakgrund, ser ärligt talat inget anstötligt i Björn Söders uttalanden. Jag ser inget konstigt i att det inom en och samma nationalitet (svensk i det här fallet) kan finnas ett flertal etniciteter, judisk, samisk, romsk, etc....Finns ju t.o.m. fem erkända sådana minoritetsgrupper i Sverige, vilket gör Björn Söders uttalande än mindre konstigt.

  Dock lyckade han virra till det rejält, och genast var hela "godhetsflocken" på jakt. Malena Ernman, Arnstad, Löfvén...precis samma människor som aldrig haft något att säga om Ilmar Reepalu, Adrian Kaba, Omar Mustafa m.fl. Det hela var bara ännu ett exempel på "group think", man skall visa sin tillhörighet till flocken, har egentligen inget att göra med att man hyser en viss åsikt.

  Sammanvägning av vad du har sägt: nej, om du häver ur dig X klokheter och Y dumheter så blir inte totalen X minus Y, en dumhet är och förblir en dumhet, en obehaglighet är och förblir en obehaglighet, och det var just vad din fullständigt obefogade släng mot Simon Wiesentahl-centret var. Att jag sedan själv anser att de var helt ute och cyklade när de satte upp Björn Söder på den där listan är en annan sak. Bättre hade varit om de hade satt upp t.ex. Aftonbladets och TV4s pris för årets gärning till en grupp där syster Maranne ingår.(Googla om du inte känner till vad jag menar.)

  /Ulf

  SvaraRadera
 8. Du skriver "Om du ser detta som någon form av illasinnad diskriminering säger det mycket om dig."

  Jag har två (2) gånger skrivit att jag inte ser något fel med denna lag. Jag tycker lagen är helt naturlig av samma skäl som du tycker det. För att göra det hela glasklart skall jag upprepa mig ännu en gång: Jag både stödjer och har full förståelse för den israeliska lagen!

  Min poäng var att om man vill dreva över vad Björn Söder sade så har man avsagt sig rätten att stödja nämnda lag.

  SvaraRadera

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.