2015-02-24

Den snuttefierade politiken

Igår föreslog Stockholmsmoderaternas Anna König Jerlmyr en lagändring, med syftet att ge myndigheterna de verktyg de behöver för att förhindra den nedskräpning och naturskövling som följer på att rumänska medborgare reser till Sverige för att tigga.

Vad König Jerlmyr föreslog var ingenting radikalt. Vad König Jerlmyr föreslog var i praktiken att den svenska lagen skall börja gälla även de utländska medborgare som kommer till Sverige för att tigga, att alla skall vara lika inför lagen oavsett etnisk tillhörighet. Föga förvånande dröjde det emellertid inte länge förrän hennes förslag om likhet inför lagen möttes av protester, och föga förvånande var det från miljöpartistiskt håll dessa protester kom.

Det vikarierande socialborgarrådet Ewa Larsson (MP) vill inte det skall vara "bråttom, bråttom", utan vill arbeta med "uppsökare" som ger tiggarna kartor och informerar dem om vilka lagar och regler som gäller. Ingen olaglig bosättning skall rivas, ingen inofficiell soptipp skall fraktas bort, utan att tiggarna först erbjudits av skattebetalarna finansierade "alternativ".

"Moderaterna har helt tappat bort människorna" kommenterar Larsson gårdagens moderata utspel, men i själva verket är det Larsson som tappat bort människorna. De metoder Ewa Larsson förespråkar är inga metoder man normalt tillämpar på myndiga medmänniskor, det är metoder man tillämpar på barn, förståndshandikappade och husdjur. Vad Larsson förespråkar är inte att bemöta tiggarna som människor, vad hon förespråkar är att bemöta tiggarna som lägre stående varelser.

Att följa den svenska politiken påminner allt oftare om att lyssna på förnumstiga lågstadiebarn, snarare än på vuxna människor mogna nog att styra landet. Realismen trängs allt mer tillbaka av en snuttefierad omvärldsanalys paketerad i form av grötmyndiga Nalle Puh-visdomar. På förekommen anledning vill jag därför meddela de svenska politikerna följande:

Ert jobb går ut på att fatta obekväma beslut och göra svåra avväganden. Ert jobb går ut på att hushålla med begränsade resurser, någonting som per definition innebär att ni måste ställa grupper mot varandra. Ert jobb går ut på att ständigt göra realpolitiska avväganden, även när ni helst hade velat slippa. Ert jobb går inte ut på att rädda världen, ert jobb går ut på att hantera världen så som den ser ut, alldeles oavsett hur innerligt ni önskar att den såg ut på ett annat sätt.

Om ni inte förmår hantera dessa – ibland inte helt enkla – krav, har ni heller ingenting i politikerbranschen att göra.

Läs även:
Pophöger
Per Gudmundson
DN1, DN2, DN3, SvD1, Ex1, Ab1, Ab2