2015-02-12

Kort om "kravliberalism"

Ordet "kravliberalism" används påfallande ofta som ett skällsord av socialliberaler. Detta språkbruk vittnar om en grundläggande oförståelse för vad liberalismen egentligen står för.

Liberalismen kommer, precis som de flesta andra ideologier, i flera olika smaker. En del av dessa lägger tonvikten på individens frihet, andra på fri företagsamhet, men gemensamt för samtliga är att de bottnar i en tanke om frihet under ansvar, en syn på människan som en aktör med såväl rättigheter som skyldigheter.

När högljudda debattörer av den socialliberala skolan föraktfullt avfärdar liberala debattörer av mer klassiskt snitt som "kravliberaler", avslöjar de sig själva som okunniga. Idén om det kravlösa samhället där allting är gratis, där ansvaret alltid är någon annans och där rättigheter kommer utan skyldigheter är den direkta motsatsen till allting liberalismen står för. Det står var och en fritt att kämpa för ett samhälle byggt på dessa principer, men om man gör det bör man åtminstone vara hederlig nog att inte kalla sig liberal.

Efter alla inlägg jag skrivit om den förmenta liberalism som påfallande ofta återfinns under benämningen "socialliberalism", vill jag dock betona att det faktiskt finns socialliberaler som faktiskt förmår stå upp för både liberalismens grundprinciper och den intellektuella hederligheten. Jenny Sonesson är ett utmärkt exempel på detta, och jag vill varmt rekommendera podcasten Borgarbrackor som hon gör tillsammans med Rebecca Weidmo Uvell.

Det senaste avsnittet (som ironiskt nog handlade om konservatismen) bjöd på mer borgerlig idédebatt än vad regeringen Reinfeldt förmådde leverera under åtta år.

Relaterat:
Teodorescu och den schizofrena liberalismen
Om Lisa Bjurwalds okunnighet
DN1, Re1, SvD1, SvD2

1 kommentar:

 1. Ett område som är lite intressant att titta på ur liberalt perspektiv är ju invandring, migration och globala folkförflyttningar. Där brukar ju ofta ordet liberal höras. Den riktige liberalen vill ha helt fri rörlighet och öppna gränser. Kan man få för sig.

  Men även ur liberalt perspektiv kan man ha åtminstone en av två olika inställningar.

  1. Alla skall få resa överallt. Utan kontroller och utan att riskera stoppas hindras eller ifrågasättas. "Fri rörlighet". Alla skall respekteras som om de vore hederliga människor och betraktas så, Det goda liberala samhället. (Nackdelen som då uppstår är det ondas fel och får användas för lokal nationell debatt där man aktivt pekar ut de onda hela tiden. Vilket anses bra för då ser man snabbt vilka som är de goda).

  2. Fri rörlighet är något eftersträvansvärt och bra. Människor skall inte hindras från att resa omkring i världen. Länder skall inte omge sig med murar som gör det svårt för folk att komma in eller ut. Respekten för sitt eget och de andras länder gör att man tar reda på vad som gäller när man förflyttar sig. Vad kan förväntas av mig och varför. En dubbelsidig respekt där även jag som inresare undviker att bli ett problem, uppfattas som ett problem eller bidra till ökade spänningar och motsättningar. Kort sagt rättigheter och skyldigheter. Båda gäller.

  Dessa båda grundinställningar kan spegla ett liberalt förhållningssätt. Det ena helt kravlöst. "Vi löser de problem som uppstår när det händer oavsett vilka konsekvenserna blir". Det andra med positiv människosyn och efterstävansvärda målsättningar. Men fullt på det klara med att problem som kan undvikas bör man hantera innan de uppstår. Just för att det är bästa sättet att motverka motsättningar och anti-liberal människosyn.

  SvaraRadera

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.