2015-03-06

Hur Sverige blev med slumområden

Bostadsminister Mehmet Kaplan lät härom månaden meddela att han ville "lösa bostadsfrågan för nyanlända" med hjälp av modulhus. Boverket har fått i uppdrag att utreda frågan, och presenterade i dagarna en delrapport i ämnet. I denna rapport anges mycket riktigt också just "modulbyggnader" som lösningen på den skriande bostadsbrist som uppstått i spåren av den i en internationell jämförelse extrema invandringspolitiken.

Dessa modulbyggnader kallas i rapporten för "temporära", ett i sammanhanget mycket förrädiskt ord. Det kommer så klart att heta att lösningen är tillfällig, men så lär knappast bli fallet om inte de svenska politikerna snart väljer att radikalt lägga om både invandrings- och integrationspolitiken.

Situationen i länder som Syrien, Eritrea, Afghanistan och Irak lär knappast förbättras inom överskådlig tid, varför den rekordstora tillströmningen av asylsökande lär fortsätta. En del kommer säkerligen flytta ut från modulbyggnaderna, men andra kommer genast komma i deras ställe.

Ej heller lär de svenska politikerna förmå reformera den havererade integrationspolitiken, vilket i sin tur innebär att många av de nyanlända aldrig kommer få råd att flytta till någonting bättre. Eftersom statens ekonomi i spåren av allt detta lär förbli ansträngd, kommer det heller inte finnas pengar att ersätta de "tillfälliga" modulbyggnaderna med normala bostäder. Modulbyggnaderna lär med andra ord utvecklas till ett permanent inslag i stadsbilden.

Det finns idag i Sverige 55 områden i vilka polisen inte längre förmår upprätthålla lag och ordning. Allt som gått fel i dessa områden kommer också att gå fel i de nya stadsdelar av modulbyggnader som kommer växa fram i städernas utkanter, men med skillnaden att förutsättningarna nu kommer vara betydligt värre. Dessa nya områden riskerar därför att utvecklas till slum så nedgången, kriminell och våldsam att de 55 ovan nämnda utanförskapsområdena kommer att framstå som idylliska i jämförelse.

När de svenskar som en plötsligt en dag blir varse om att de kommer bli grannar med dessa nya stadsdelar protesterar, lär deras invändningar föraktfullt avfärdas som utslag av rasism och NIMBY-attityd. De mest föraktfulla kommer förmodligen vara aktiva inom Migro och Fores, och inte sällan bo på Lidingö och Östermalm. Områden där man såklart gillar olika, men där det som av en händelse inte kommer vara aktuellt att anlägga några modulbyggnader.

De modulbyggnader som idag lanseras som en temporär lösning på ett akut problem riskerar att utvecklas till ett historiskt misstag. Kanske kommer man i framtiden se beslutet om modulhus som ett beslut som förändrade Sverige för evigt, som ögonblicket då man öppnade Pandoras ask. Ett Sverige med regelrätta slumområden kommer leda till kraftigt ökade klyftor, kraftigt minskad social sammanhållning, enorma problem med radikalisering och kriminalitet, kort sagt, att samhället förråas kraftigt och utvecklas till något få svenskar önskar.

Den riktigt stora ironin i sammanhanget är att nyliberalerna i Migro och Fores inte kommer att ha någonting emot denna utveckling, tvärtom. Det kommer emellertid vara den radikaliserade och högljudda svenska nyvänstern som gjorde utvecklingen möjlig.
DN1, DN2, Sk1, Dag1, Dag2, Dag3, SMP1, EX1, EX2, EX3, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, Ex1, Ab1, SR1