2015-03-26

Rotvälska och rotlöshet

Rot-avdraget har blivit "för dyrt", kommenterade Magdalena Andersson i förrgår regeringens beslut att sänka nämnda avdrag.

Att någonting som inte kostar staten ett öre skulle vara "för dyrt" är emellertid ett väldigt märkligt påstående, inte minst från en civilekonom som Andersson. Rot-avdraget innebär nämligen inte en ökning av statens utgifter, utan en reduktion av statens inkomster. Vad balansräkningen beträffar blir såklart resultatet detsamma, men vad som är provocerande med Anderssons påstående är den tankefigur som ligger bakom hennes val av ord.

En reduktion av statens inkomster kan nämligen bara betraktas som "dyr" så länge 100 % av löntagarnas inkomster från början tillhör staten, och det är precis detta som Andersson också antyder. I förlängningen innebär detta synsätt är den obeskattade delen av lönen är att betrakta som en gåva från staten till de medborgare som har arbetat ihop dessa pengar. Magdalena Anderssons ordval avslöjar således på ett ganska kusligt sätt den kleptokratiska syn man inom Socialdemokraterna håller sig med, när det kommer till medborgarnas pengar och tillgångar.

"[J]ag förstår att många väljare är upprörda och känner sig lurade" kommenterade igår Annie Lööf regeringens besked att sänka rot-avdraget, ett budskap som också Moderaterna ställde sig bakom. Denna retorik blir emellertid direkt parodisk då såväl Annie Lööf som Moderaterna i december dyrt och heligt lovade att inte bidra till att stoppa en sänkning av rot-avdraget, trots att deras utsikter till att göra detta annars hade varit mycket goda.

Föga förvånande möts därför också allianspartiernas högljudda men oärliga protester nu närmast av hån. "Varför ska man ta oppositionen på allvar?", frågar sig idag PM Nilsson i en ledare i Dagens Industri. Många borgerliga väljare har säkerligen allt sedan regeringens besked frågat sig just detta. Det vilar nu ett löjets skimmer över den så kallade "oppositionspolitiken", och detta lär knappast avta i styrka framöver.

Ironiskt nog ligger regeringens besked om rot-avdraget helt i linje med Fredrik Reinfeldts famösa vädjan till svenskarna att öppna sina hjärtan. Detta är precis vad regeringens föreslagna skattehöjning också kommer att innebära att de framöver tvingas göra. Hade det funnits någon röd tråd i den socialnyliberala allianspolitiken hade Moderaterna också medgett detta, istället för att som nu låtsas att de bedriver oppositionspolitik.

Läs även:
Den sjätte mannen
Motpol
Anybody's Place
DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6