2015-04-27

Annie Lööf skriver en debattartikel

"Det räcker nu", är titeln på en debattartikel som publicerades i Expressen igår. Innehållet för tankarna till något en ung, radikal, utopistisk och naiv elevrådsordförande skrivit i elevtidningen. Det är emellertid inte någon elevrådsordförande eller radikaliserad Södertörnsstudent som har skrivit debattartikeln. Det är Annie Lööf.

Integrationen måste bli bättre antyder Annie Lööf. Vad hon inte nämner är att den regering hon själv var en del av såg den havererade etableringsreformen med sina terrorrekryterande etableringslotsar som sin främsta integrationssatsning. Ej heller nämner hon att Sverige under hennes egen tid vid makten började kombinera västvärldens sämsta integrationspolitik med EU-ländernas i särklass högsta asylmottagande per capita.

"När det gäller människor som strider utomlands för terroristorganisationer kan och ska vi skärpa lagstiftningen", skriver Lööf i sin artikel. Varför hon inte gjorde det när hon till skillnad från nu faktiskt hade inflytande över detta framgår emellertid inte. Ej heller framgår varför hon inte, när hon faktiskt hade chansen, gjorde något åt den grova kriminalitet och antisemitism som hon också tar upp i sin text.

Rasismen, islamofobin, hatet och och högerextremismen fullständigt exploderar just nu i Sverige, om man får tro Annie Lööf. Problemet är att detta är en felaktig bild som har pumpats ut av den postmoderna nyvänstern. I själva verken är toleransen för de "hårda attityder mot invandrare" Lööf talar om historiskt låg.

"[M]änniskor irriterar sig på tiggare så till den milda grad att de säger sig vilja sparka i väg pappmuggen med skramlande mynt" skriver Lööf i artikeln, dock utan att redogöra för hur många eller vilka dessa människor är. Lööf har emellertid rätt i att många irriterar sig. Någonting annat vore konstigt när tiggeriet i Sverige – landet med ett av världens mest långtgående och dyra sociala skyddsnät – på kort tid blivit mer utbrett än i många u-länder.

Ett återkommande tema i texten är att, medvetet eller ej, missförstå kritik av den förda politiken som kritik av de människor Lööf säger att vi måste börja se. Kritiken av den ansvarslösa invandrings- och integrationspolitiken bemöts därför som om denna uteslutande handlade om rasism. Kritik av politikernas totala oförmåga att göra något åt tiggeriet och de olagliga bosättningar som följt i spåren av detta beskrivs därför i termer av rasistiska svenskar som går och drömmer om att "sparka i väg pappmuggen".

Det svenska samhällsklimatet har "på bara några år blivit mycket tuffare", skriver Lööf. Det ligger mycket i detta, men Lööf tycks i sin analys av saken blanda ihop orsak och verkan. När städerna är fulla av tiggare, när kåkstäder växer upp som svampar ur marken, när de redan skyhöga skatterna höjs utan att detta kommer skattebetalarna till del, när acceptansen för avvikande åsikter blir allt mindre, när polisen allt mer kapitulerar inför den grova brottsligheten och när allt fler parallellsamhällen gör sig gällande, då kommer också ett råare samhällsklimat som ett brev på posten.

Annie Lööf har med andra ord all anledning att rannsaka sig själv. Hennes implicita men grova anklagelser mot det svenska folket är däremot bara smaklösa.
DN1, Re1, SvD1, SvD2, SvD3, Ex1, Ex2, Ex3, Ex4, Ex5, Ex6, Ex7, Ex8, Ab1, SR1, SR2, SR3

5 kommentarer:

 1. Jag har fått nog av Annie Lööf och alla andra verklighetsfrånvända politiker...

  SvaraRadera
 2. Ja det räcker nu med att häva ur sig anklagelser mot det svenska folket. Det räcker nu.

  SvaraRadera
 3. Vad gäller tiggeriet har du väl fångat min inställning.

  Jag är inte det minsta upprörd över att det sitter tiggare utanför matbutiken. De jag träffat på är snälla och ofarliga.

  Det som gör mig förbannad är hur svenska poliser och byråkrater kan stå fullständigt handfallna när en grupp migranter ockuperar privat egendom. Min ilska är riktad till 99% emot de svenska makthavare som fullständigt missar sin uppgift, med någon futtig procent över till de fattiga opportunister som sett till att fylla ett vakuum.

  SvaraRadera
 4. Jag har skrivit på flera bloggar som har kommenterat Annie Lööfs "nghtmare" Antingen är hon totalt "av banan" eller så är hon en produkt av det svenska skolväsendet.

  SvaraRadera
 5. Jag menade förstås nightmare. Det måste ju vara en mardröm att veta att man själv är skyldig och att man nu bara kan sitta och titta på, Så mycket man nu ser från Södermalm. Min dröm har länge varit att vara riktigt rik och öppna ett asylboende för ca 1000 ensamkommande på söder.

  SvaraRadera

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.

Gå ur PKU-registret innan det är för sent!

Regeringen vill göra PKU-registret – i vilket de flesta svenskar födda 1975 eller senares DNA finns lagrat – tillgängligt för polisen. Du har fortfarande möjligheten att gå ur detta register, vilket du också bör göra:

 • För att du under en vanlig dag lämnar spår av ditt DNA över stora områden, inklusive på platser där brott senare kan begås.
 • För att din kropp och ditt DNA tillhör dig, inte staten.
 • För att din uppfattning om vad som bör vara lagligt respektive olagligt förmodligen emellanåt skiljer sig markant från statens.
 • För att du är oskyldig tills motsatsen bevisats, inte det omvända.
 • För att register alltid kommer att missbrukas.
Använd denna blankett för att skydda ditt eget DNA och denna blankett för att skydda dina barns.