2015-05-23

Klansamhället och tillitssamhället

När upplopp som de som igår drabbade Tensta inträffar är det i Sverige närmast en ryggmärgsreflex att ta klassanalysen till hjälp för att förklara det inträffade. Det är en berättigad ilska mot ett hårt och kallt samhälle som är orsaken, barnfattigdomen är utbredd, det finns för få fritidsgårdar, et cetera.

I den mån man går längre än så gör man detta genom att påstå att de kriminella gäng som ligger bakom upploppen skulle vara offer för rasism, att erfarenheter från hemländerna gör invandrare så rädda för brandkåren att de finner det nödvändigt att anlägga bränder och därefter kasta sten på de brandbilar som kommer för att släcka dem.

Innerst inne förstår alla såklart att dessa förklaringar inte håller, men de är praktiska halmstrån att greppa efter när den värld man lever i vägrar anpassa sig till den ideologi man bekänner sig till. Ju större diskrepansen mellan den ideologiska modellen och verkligheten blir, desto fler bortförklaringar, desto större skygglappar och desto aggressivare spärreld mot budbäraren krävs för att upprätthålla illusionen om den egna världsbildens giltighet.

En betydligt rimligare förklaringsmodell återfinns i det klanvälde som är en högst konkret realitet i merparten av asylinvandarnas hemländer. Ett klanvälde som är en väldigt viktig delförklaring till att dessa länder aldrig förmått lyfta sig ur fattigdom, krig och social oro. Ett klanvälde som återfinns på så nära håll som i södra Italien, en del av Italien som som av en händelse är fattig, där institutionerna inte fungerar och där den organiserade brottslighetens makt över samhället är väldigt stor.

De västerländska nationalstaterna må vara sociala konstruktioner, men de är sociala konstruktioner som i de allra flesta fall fungerar påfallande väl. De är stater som har lyckats kasta av sig klansamhällets ok och därefter blivit till en grogrund för upplysningsidealen. Ideal som har lett till innovation, demokrati, stabilitet och välstånd.

De västerländska nationalstaterna är i och med detta en anomali, jämfört med både andra delar av världen och hur det har sett ut historiskt. Hur lång tid det tog innan delar av världen lyckades uppnå detta tillstånd säger en del om hur svåruppnåeligt detta tillstånd är. Att de västerländska nationalstaterna har varit just nationalstater har förmodligen underlättat processen. Att lämna klansamhället bakom sig har förmodligen varit lättare i kulturellt och etniskt homogena stater där nationen som sådan har kunnat överta klanens funktion.

"Klan­sam­häl­let är till­ba­ka", skrev Peter Santesson härom veckan i Skånska Dagbladet. Det är en formulering som borde väcka oro. När klanen går före samhället undergräver detta både rättssamhället och samhällets institutioner. Detta leder i sin tur inte bara till upplopp som det i Tensta, det gör även företeelser som upplopp och organiserad brottslighet svårare att både förebygga och utreda.

Klansamhället är också djupt sammanvävt med det patriarkat som, även om svenska feminister väljer att blunda för det, idag är en högst påtaglig realitet för kvinnor och flickor i förorterna. Det är när lojaliteten mot släkten och klanen är central som kvinnans sexualvanor blir en angelägenhet för både familjen och släkten.

Klansamhället är dessutom ett direkt hot mot det demokratiska systemet. När klansamhället möter demokratin blir klanmedlemmarnas röster ofta en angelägenhet för klanen, snarare än för den enskilde väljaren. Ett uppmärksammat exempel på detta är brittiska Bradford, men måhända mindre känt är att exakt samma företeelse är en realitet i till exempel Södertälje.

Det västerländska samhället är ett svåruppnåeligt tillstånd. De nordiska tillitssamhället är ett både extremt svåruppnåeligt och ömtåligt tillstånd. Avsaknaden av ett klansamhälle har varit centralt för att dessa bägge samhällstyper har kunnat uppstå. När klansamhället nu gör comeback spelar svenska politiker rysk roulette med det tillitssamhälle som de allra flesta svenskar och svenska politiker ställer sig helhjärtat bakom. Det är ett utslag av häpnadsväckande vårdslöshet.
DN1, DN2, SvD1, SvD2, SvD3, Ab1, Ab2, Ex1, Ex2

9 kommentarer:

 1. Jag lästen en kurs på högskolan och gjorde några laborationer tillsammans med en kinesisk utbytesstudent. Han var helt förundrad över att de svenska studenterna lämnade sina laptopar när de skulle gå på toaletten. Han sa att ingen skulle göra så i Kina.

  -

  Youtube-tips: Thomas Sowell discusses his newest book, Intellectuals and Race

  SvaraRadera
 2. Hej, Fnordspotter och alla läsare!
  Nu måste vi på allvar börja sätta in spärreld på alla fronter mot vansinnet. Låt oss sprida alla goda idéer! Här kommer ett språkligt vapen mot ism- och fobiterrorn. Fritt att tillämpa!

  Låt oss i alla media och sammanhang så ofta som möjligt använda ett hårt slående och självförklarande begrepp som täcker postmodernism, kulturmarxism, identitetspolitik, kulturrelativism, vänster-, feminism- och genustjafs, miljö- och migrationsutopism, verklighetsförnekelse, godhetstro,
  empati- och känslomissbruk och allt möjligt.

  Allt detta kan vi coolt kalla (social eller politisk) "infantilism"! Vi kan alltså t ex allvarsamt dryfta vilka som är den politiska infantilismens främsta företrädare i dag. Vi kan försöka påminna oss när infantilismen började få genomslag på olika områden, studera i vilken grad den har övertagit de gamla ideologiernas roll i partierna, osv. Allt detta ända tills begreppet slår igenom.

  Det starkt nedsättande ordet "infantil" bör då inte användas för ofta i sakliga sammanhang. Där bör man hellre använda adjektivet "infantilistisk".

  Som utbrodering och variation: "när vuxna aldrig blir vuxna", "barnslighetskriterier", "vuxenbarn", "förbarnsligat tänkande", "stört vuxenblivande", "politikens Peter Pan-syndrom" osv.

  Apropå dagens inlägg kan man alltså t ex reflektera över hur anhängarna av den svenska infantilismen hanterar klansamhällen av 600-talssnitt...

  SvaraRadera
 3. Lysande inlägg och jag har faktiskt glömt bort det där länkade reportaget av fokus även om jag rimligt läst det när det begav sig eftersom jag prenumererat på tidningen längre tillbaka än så. Helt klart ett reportage som är värt att läsa igen. Det här är ju en typisk relevant samhällsförändring som kommer att omforma en hel del saker i grunden om man inte aktivt motarbetar det ordentligt (och stoppar invandringen innan det kommit så många att majoritetskulturen inte längre kan stoppa det).

  Lite off topic kan vi ju annars länka till det senaste på temat postmodernt sektvansinne i form av grön ungdoms motion till Miljöpartiets kongress i nästa vecka om att man förespråkar att man ska ändra reglerna för asyl som så att migrationsverket skulle vara skyldiga att bevisa att personen inte har rätt till asyl. Ridå.

  http://ledarsidorna.se/2015/05/ar-miljopartiet-pa-riktigt/

  SvaraRadera
 4. Om inte kartan och terrängen stämmer överens så gäller kartan.

  SvaraRadera
 5. Överlag är det väl rätt demokratifientligt att vara lojal? Överhuvudtaget.

  Lojal är man väl när alla argument är genomgågna och befinnes vara otillräckliga. Innan dess borde ju massor av argument av rent saklig karaktär vara fullt tillräckliga.

  Att exempelvis rösta på ett visst parti just för att man själv tillhör en viss kategori eller grupp borde väl anses stenåldersöken? (Annars borde det väl räcka med att dela in befolkningen i olika grupper och låta den gruppen som blir störst bestämma?)

  Demokrati förutsätter väl att folk tänker och resonerar självständigt. Inte sätter olika typer av gruppegoism före sakliga argument?

  Just nu har det ju tvärtom frodats en politisk kultur där man ständigt delar in folk i kategorier. Gärna behövande, utsugare och elit.

  Det här är också lite av den orsaken som gör mig mest skeptisk till SD. Att överhuvudtaget använda kategoritänkande så genomgående känns inte riktigt helt perfekt. Men jag inser att det finns relevanta orsaker och situationen ställs på sin spets av infantiliteten i kulturklimatet. Då kan det vara bra att problematisera igenom varje perspektiv kring utvecklingen på allvar.

  Det är förstås ingen slump att just olika typer av socialism förutsätter kategoriseringar och konfliktdynamik. Kanske är det också detta som lockar dem till tolerans mot klansamhällen?

  Men liberaler borde väl knappast fiska i de vattnen. (Alla skall ju vara liberaler nuförtiden. Men rätt typ av liberal förstås. Annars..)

  SvaraRadera
 6. En klok och välformulerad text, som vanligt. Jag har på nära håll upplevt klansamhället i en stad som präglas av invandring och det är uppenbart att det svenska välfärdssamhället inte är förenligt med klansamhällets struktur. Arma land.

  SvaraRadera
 7. Men är inte detta med speciella kulturyttringar själva kärnan och syftet med den i grundlagen inskrivna mångkulturen?

  Eller var det roliga maträtter och folkdanser man tänkte på när mångkulturens väg anträddes?

  SvaraRadera
 8. Genom att montera ner nationalstaten håller man i Sverige på att på nytt införa klansamhället. Multikulturella samhällen är nästan alltid klansamhällen.
  Reza

  SvaraRadera
 9. Hur galen kan man bli på Schultz och hans tiggeriapologetism?

  SvaraRadera

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.

Gå ur PKU-registret innan det är för sent!

Regeringen vill göra PKU-registret – i vilket de flesta svenskar födda 1975 eller senares DNA finns lagrat – tillgängligt för polisen. Du har fortfarande möjligheten att gå ur detta register, vilket du också bör göra:

 • För att du under en vanlig dag lämnar spår av ditt DNA över stora områden, inklusive på platser där brott senare kan begås.
 • För att din kropp och ditt DNA tillhör dig, inte staten.
 • För att din uppfattning om vad som bör vara lagligt respektive olagligt förmodligen emellanåt skiljer sig markant från statens.
 • För att du är oskyldig tills motsatsen bevisats, inte det omvända.
 • För att register alltid kommer att missbrukas.
Använd denna blankett för att skydda ditt eget DNA och denna blankett för att skydda dina barns.