2015-05-28

Om "De osynliga" och drömmen om en fungerade svensk mångkultur

I den senaste artikeln i DN:s reportageserie "De osynliga" berättas om mongoler som till en lön om mellan 7 000 och 8 000 kronor i månaden jobbar sju dagar i veckan med att städa. Reportaget är väldigt intressant och ett bra exempel på den sorts fördjupande journalistik som i tidningskrisens spår blivit allt mer sällsynt. Artikelförfattarna underlåter dock att påpeka två väldigt anmärkningsvärda omständigheter.

Den första omständigheten artikelförfattarna underlåter att kommentera är att mongolerna enligt städföretagets ägare är asylsökande, någonting som DN:s egen källa delvis också bekräftar. Om så är fallet är detta högst anmärkningsvärt. Mongoliet är nämligen ett fredligt land som både håller demokratiska val och är klassificerat som fritt av ansedda Freedom House.

Om de mongoliska städarna faktiskt är asylsökande innebär detta inte bara att de med allra största sannolikhet missbrukar asylsystemet. Det innebär också att de tar resurser från de asylsökande som faktiskt är flyktingar. Detta leder i sin tur att de stora problemen med trångboddhet på asylboenden och långa väntetider på besked om uppehållstillstånd förvärras.

Den andra omständigheten artikelförfattarna underlåter att kommentera är att mongolernas status som offer är allt annat än självklar. De månadslöner på mellan 7 000 och 8 000 kronor som DN antyder är slavlöner är närmare tio gånger högre än minimilönen i Mongoliet. För många mongoler är en sådan lön med allra största sannolikhet en drömlön.

Levnadskostnaderna är givetvis högre i Sverige än i Mongoliet, men mellanskillnaden torde trots detta vara högst betydande. Vad mer är, om de mongoliska städarna verkligen är asylsökande innebär detta också att Migrationsverket antingen står för både kost och logi eller bidrar till att betala deras boende inom ramen för Lagen om eget boende (EBO). För mongolerna i fråga framstår säkerligen detta som ett ganska attraktivt alternativ till livet i Mongoliet.

Vad alla intellektuellt hederliga förespråkare av en stor invandring till Sverige här måste fråga sig är om en arbetsmarknad som den DN beskriver i praktiken inte är vad som faktiskt krävs för en lyckad integration. Det var löner som dessa som lockade fattiga européer och kineser att resa till USA, och därmed bidrog till den relativt väl fungerande "mångkultur" som idag så ofta utmålas som ett föredöme.

Till skillnad från de många arbetslösa, bidragsberoende och passiviserade invandrarna i de svenska miljonprogramsförorterna, har de mongoliska städarna fått in en fot både på den svenska arbetsmarknaden och i det svenska samhället. De tjänar bättre än vad de någonsin gjort tidigare och affärdsidkare får sina lokaler städade till en väldigt förmånlig kostnad. På många sätt är det hela en win-win-situation.

Jag vill med detta varken påstå att utvecklingen är bra eller önskvärd. Vad jag vill ha sagt med detta är att vi projicerar våra egna föreställningar om vad som är ett drägligt arbetsliv på andra som inte delar våra referensramar. Vad jag vill ha sagt med detta är att vi inte förmår diskutera vare sig mångkultur eller invandring på ett realistiskt sätt.

Vad jag vill ha sagt med detta är att debatten om mångkultur idag är en debatt grundad i en föreställning om att man både kan äta kakan och ha den kvar. Vad jag vill ha sagt med detta är att för att klara ett asyltryck som är mer än dubbelt så stort som på något annat EU- eller EFTA-land, så måste vi tänka nytt när det kommer till integrationspolitiken. Väldigt nytt.

Läs även Bengt Nilssons inlägg om ett annat av reportagen från artikelserien "De osynliga".
DN1, DN2, DN3, Dag1, Dag2, Dag3, SMP1, Ex1, Ex2, Ex3, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6

6 kommentarer:

 1. Så är det. Någon gång måste Sverige välja spår, och det borde ha gjorts för länge länge sedan. Antingen drar vi ner på invandringen till övrig nordisk nivå och satsar på arbetskraftsinvandring av kvalificerade personer enligt kanadensisk modell, eller så kör vi på som nu och sänker minimilönerna rejält. Några andra alternativ som är långsiktigt hållbara ser jag ej, men båda vägarna kräver ett stort politiskt mod som idag saknas. Men det är nu bråttom på samma sätt som det är bråttom att komma åt kredit- och skuldbubblan, men även där saknas politiskt mod.

  Sedan är det ju märkligt att samhället nu är på väg tillbaka till trångboddhet och enkla uselt betalda jobb. Är det inte det som vi har arbetat länge för att komma bort ifrån?

  SvaraRadera
 2. Man behöver inte vara asylsökande mongol för att ha låg lön i Sverige. Det räcker att vara egenföretagare ibland. UG visade t ex mjölkbönder som vare sig hade marginaler för lön eller semester (så där vart 20 år). De är inte de enda, undertecknad vet. Svenska journalister jämför bara med sig själva. kanske är det det deras snyftartiklar handlar om, det egna, mentala skuldarbetet.

  Precis som du, tycker jag det verkar bra att arbetssamma mongoler hittar hit, istället för bidragstörstande från annorstädes. P1 hade visst en intervju med syrier som hade bott 10 år i Egypten och nu knackade på asyldörren i Sverige. Kan det finnas något annat skäl till att bryta upp - barn och allt - från ett etablerat liv i ett grannland till Syrien, med samma kultur, religion, klimat och språk, än en förhoppning om ett smidigare liv?

  SvaraRadera
 3. Väldigt bra formulerat. Grundproblematiken är välkänd sedan Assar Lindbäck. Och egentligen måste man ju varken vara geniprofessor eller ens ekonom för att greppa sambanden. Vad du gör är dock att åskådliggöra det hela på ett extremt pedagogiskt sätt. Önskar att Sveriges politiker och mainstreamskribenter hade kunnat tala samma klarspråk.

  SvaraRadera
 4. Från en kompis som jobbar på Migrationsverket har jag hört om just mongolerna tidigare. En mig närstående polis har gett samma bild. De kommer hit helt medvetna om att de saknar asylskäl men lyckas ofta skaffa ett jobb. Många blir sedan utvisade men verkar nöjda med att ha kunnat tjäna ihop mer pengar här än vad de skulle kunna göra hemma. Asylsystemet är inte tänkt för den typen av situation. De lever dock inte på bidrag. Ett bättre fungerande snabbspår för de som uppenbarligen saknar asylskäl är väl vad som måste till. Jag har för mig det har skrivits om mongolerna även hos Merit Wager.

  SvaraRadera
 5. Något nytt vad gäller integrationspolitiken kommer inte från socialdemokraternas kongress,bara en variant av Reinfeldts öppna era hjärtan!Vad i h.....e är det de inte förstår?

  SvaraRadera
 6. Dom här mongolerna och för den delen även kazakerna och uzbekerna m.fl. kommer väl in i Sverige utan föreskrivet visum via Öresundsbron och liknande dvs de har först tagit sig in I EU på något sätt. Men de kommer snabbt i jobb här. Jobbar med flytt och byggstäd m.m. Jag har stött på dem. Vad jag förstår kan de när de börjat på ett någorlunda juste jobb - kanske som ställningsbyggare - gå till svenska polisen och ansöka om arbets- och uppehållstillstånd. De har kanske till och med sina mongoliska pass med sig. Det är kanske det som arbetsgivaren i DN-reportaget kallade för asylsökande.

  Den här gruppen är stor i Stockholmsområdet. Och de tränger effektivt ut befintliga arbetslösa och asylinvandrare som fått PUT från de enkla jobb som faktiskt finns. Det här säger DN ingenting om.

  SvaraRadera

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.

Gå ur PKU-registret innan det är för sent!

Regeringen vill göra PKU-registret – i vilket de flesta svenskar födda 1975 eller senares DNA finns lagrat – tillgängligt för polisen. Du har fortfarande möjligheten att gå ur detta register, vilket du också bör göra:

 • För att du under en vanlig dag lämnar spår av ditt DNA över stora områden, inklusive på platser där brott senare kan begås.
 • För att din kropp och ditt DNA tillhör dig, inte staten.
 • För att din uppfattning om vad som bör vara lagligt respektive olagligt förmodligen emellanåt skiljer sig markant från statens.
 • För att du är oskyldig tills motsatsen bevisats, inte det omvända.
 • För att register alltid kommer att missbrukas.
Använd denna blankett för att skydda ditt eget DNA och denna blankett för att skydda dina barns.