2015-05-16

Om liberalismen och föreställningen om den rationella människan

"Lägstalönerna i Sverige måste kunna bli lägre än vad de är i dag för att många av de invandrare som nu flyr till vårt land ska få en verklig chans att komma i arbete", skrev moderaten Pär Holmbäck igår i Svensk Tidskrift. Ett sådant påstående är som bekant politiskt sprängstoff i Sverige, men från en nationalekonomisk synvinkel är det hela tämligen okomplicerat. Att det förhåller sig på det sättet är mer eller mindre någonting man lär sig i grundkursen.

Vid första anblick verkar Holmbäck ha en nykter syn på situationen. Han erkänner utan omsvep att Alliansens taktik gentemot Sverigedemokraterna har varit ett fiasko. Man har blundat för problemen, man har drivit sina väljare i armarna i händerna på Sverigedemokraterna och att allianspartierna nu riskerar att aldrig mer kunna göra anspråk på regeringsmakten så länge de inte omvärderar sin inställning. Efter att ha konstaterat allt detta slår dock Holmbäck fast att Alliansen inte bör lägga om sin invandringspolitik.

I princip är de förslag Holmbäck lägger fram utmärkta, alldeles oavsett huruvida invandringspolitiken framöver förändras eller ej. Hans närmast fundamentalistiska försvar för status quo i ett läge där asyltrycket på Sverige är mer än dubbelt så stort som på något annat land i EU eller EFTA gör emellertid att jag inte kan uppbåda någon som helst entusiasm för hans linje. Denna syn på saken må ligga i den svenska politiska debattens mittfåra, men faktum kvarstår: Med praktiskt taget varje annan måttstock är denna inställning direkt extrem.

Att den svenska vänstern ställer sig bakom denna syn är en sak. Den svenska vänstern tror även att hyresregleringar minskar bostadsköerna och att höjd skatt på arbete i kombination med högre och mer kravlösa bidrag ger lägre arbetslöshet. Kort sagt, den svenska vänstern har inte förmått revidera sin verklighetsuppfattning sedan rekordåren. Istället har man valt att leva i en postmodern drömvärld där varje oönskat forskningsresultat och expertutlåtande utan vidare viftas bort.

Att den svenska högern intar samma utopistiska inställning till invandringen gör mig därför desto mer besviken. Om det förslag om lägre lägstalöner som Holmbäck lägger fram skulle genomföras skulle förvisso situationen förbättras, men det skulle knappast röra sig om någon mirakelmedicin. Därtill har hans parti signalerat väldigt tydligt att några sådana reformer inte är aktuella. Vad värre är, om samma parti skulle omvärdera denna inställning skulle detta med allra största sannolikhet både leda till ramaskri och en tilltagande väljarflykt. Efter alla långa årtionden av socialdemokratisk hegemoni är detta inte någonting som utan vidare låter sig sägas i Sverige.

Inom Alliansen har man efter den ansvarslösa invandringspolitik Fredrik Reinfeldt tillsammans med Miljöpartiet drev igenom försatt sig själva i en rävsax. På många sätt är detta symptomatiskt för hur den svenska liberalismen blivit fartblind. Liberalismen hyllar förnuftet och rationaliteten, men vad samma liberalism ofta tenderar att glömma är att det centrala subjektet – nämligen människan – inte är en rationell varelse. Man behöver inte reflektera särskilt många minuter kring fenomen som sport, bilkörning, ohälsosamt leverne och de tids- och resurskrävande ritualer som omger vår sexualdrift för att inse detta.

Liberalen tenderar ofta att avfärda nationalstaten som irrationell. Detta är naturligtvis på många sätt sant, men vad man då missar är att nationalstaten till skillnad från till exempel de flesta klansamhällen och afrikanska stater visat sig fungera. Nationalstaten har möjliggjort stabila institutioner, demokrati, välstånd, välfärd och i förlängningen också individualismen och liberalismen. I klansamhällen och etniskt splittrande länder fungerar däremot sällan ens grundläggande institutioner som polisen och försvaret tillfredsställande.

Dessa problem gör sig gällande redan i de sydeuropeiska länderna och blir etter värre i de dysfunktionella stater som dagens asylinvandrare i regel kommer från. Detta kulturella bagage är ingenting som försvinner när de korsar den svenska gränsen. Tvärtom har ofta detta bagage visat sig undergräva de svenska institutionerna oavsett om dessa invandrare kommer i arbete eller ej.

Detta innebär såklart ett dilemma för den som förespråkar en invandring som dagens. Ett dilemma är emellertid någonting som bemöts med avväganden, kompromisser och ett öppet sinne. Den svenska linjen har då det kommer till att bemöta dilemman som detta emellertid blivit att förneka att det över huvud taget föreligger något dilemma. Ett sådant förfarande är ungefär lika konstruktivt som att låta bli att betala räkningarna och hoppas på att detta inte leder till några problem framöver.
DN1, DN2, DN3, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SvD7, SvD8, Ex1, Ab1, Ab2, SR1, SR2, SR3, SR4, SR5

8 kommentarer:

 1. Det är nog rätt osannolikt att vi får en låglönemarknad i Sverige.

  Socialbidrag skulle behöva sänkas i motsvarande grad, så att ingen frestas att inte ta de där låglönejobben.

  Det är arbetsmarknadens parter som sätter lönerna. Tror någon att Livs kommer gå med på låga löner?

  Till låga löner måste paras låga utgifter. Vi har inga slumområden med låga hyror i Sverige, förutom de rumänska kolonierna.

  SvaraRadera
 2. Fler och fler pratar om lägre löner inklusive Fnord. Undrar fortfarande vad vi pratar för summa. Studenter förväntas leva på 9948 kr/mån (om jag tolkade rätt), och har man barn får man ytterligare pengar. Detta är efter(utan skatt). Så släng gärna fram en siffra och låt oss sedan grubbla på hur mycket skatt en sådan lön ger samhället och hur stor del av sin pension (eller ska den också vara väsentligt lägre, nu snackar vi svältgräns) man hunnit jobba ihop.

  SvaraRadera
 3. Riga: Jag är höger. Jag är av åsikten att lägstalönerna borde vara lägre, alldeles oavsett invandringspolitiken. De nuvarande svenska regleringarna av arbetsmarknaden leder inte bara till arbetslöshet och bidragsberoende, de är abnorma i ett internationellt perspektiv.

  Jag tänker inte föreslå en exakt summa på rak arm, men de facto-lägstalönen borde sänkas med ett antal tusenlappar. För de pengar staten sparar på att fler jobb skapas bör man enligt mig sedan sänka skatter. Jag köper inte argumenten om att folk tvingas leva på svältgränsen. Folk har ofta ont om pengar i slutet av månaden oavsett hur mycket det tjänar. Det beror på att de slösar. Om jag jämför mina egna utgifter med riksnormen för socialbidrag så kan jag konstatera att till och med denna norm är påfallande generös.

  SvaraRadera
 4. Fnord,

  Jag håller med, lägstalönerna måste ner och när inte politiken gör sitt så kommer marknaden att så småningom tvinga politiken till detta, mest troligt i en krissituation a la 90-talets början.

  Välfärden måste finansieras och då kan vi inte ha hundratusentals arbetslösa utan relevant utbildning. Invandringen skyndar på denna process men invandringen leder dessutom till neddragningar i välfärden och att de med högproduktiva jobb får jobb tills de är i 70-årsåldern.

  SvaraRadera
 5. En i det närmaste genial jämförelse!
  Det liberala samhället och klansamhällena i Afrika.

  SvaraRadera
 6. Intressant att sossarna aktivt arbetar för att via invandring avskaffa sossevälfärdssverige.
  Visst kommer fem dollars jobben.
  Det går inte att bidragsförsörja ekonomiskt eller moraliskt.
  I våra ghetton bor ett trasproletariat(ca 500 000) som växer. De skatter som krävs för fortsatt bidragsförsörjning finns inte.
  Hur skall vi hantera ex.vis. att ca 10 % av en årskull inte klarar gymnasiet?
  Svar: 5$ - jobb.

  SvaraRadera
 7. Om man nu är emot dagens system med lägstalöner borde man ha en idé om hur det ska fungera med väsentligt sänkt nivå. Hur synkar vi allmän pension, studiebidrag, subventionerad sjukvård, 12-15-årig skola(många läser på högskola) och socialbidrag med kaftigt sänkta lägstalöner så att det fortfarande finns motivation att arbeta?
  Förstår jag rätt är det svärt att finna arbete åt de i Fas3 trots att arbetsgivaren får betalt, 225kr/dag, för att låta dem arbeta.

  Tänker inte försvara dagens nivå på lägstalöner men innan jag anammar idén med kraftigt sänkta löner fullt ut vill jag se ett förslag.

  Jag har en mer eller mindre välmotiverad idé att Sverige på grund av klimatet kräver väsentligt mer arbete för att bo I än många andra länder. En stor del av inkomsten går till uppvärmning och boende, maten kommer alltid vara dyrare I Sverige på grund av långa transporter och kargare klimat m.m.

  Ser därför att låglöne=mindre produktiva arbeten har en begränsad förutsättning i Sverige om man inte trivs med trasproletariat utan skyddsnät.

  SvaraRadera
 8. "Slutligen, och detta är den allvarligaste frågan: varför skulle de stora grupper som berörs av förändringarna acceptera sådana kraftiga försämringar av deras livsvillkor? I praktiken innebär det att låta de lägsta inkomstskikten bära bördan för integrationsproblemen. Kraftiga lönesänkningar och ännu lägre bidrag. Stora väljargrupper skulle reagera mycket kraftigt. Och kom ihåg att man skulle genomföra dessa drastiska förändringar samtidigt som man uttryckligen pekade ut omfattande invandring av etniska minoriteter som den direkta orsaken." http://www.dagenssamhalle.se/kronika/daerfoer-loeser-inte-laegre-loener-integrationen-13634
  Erik S

  SvaraRadera

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.