2015-05-14

SVT: Oberoende, opartiska och sakliga?

Enligt SVT själva får licensbetalaren för sina pengar "program som är oberoende, opartiska och sakliga".

Det där är inte vilket påstående som helst, det är ett väldigt högtidligt påstående som förpliktigar. Av just denna anledning är det iögonfallande hur lätt SVT i praktiken tar på detta. I en era som likt 70-talet präglas av en i allra högsta grad radikaliserad, högljudd och vänstervriden samhällsdebatt förmår inte SVT att stå emot. Tvärtom är man en av de krafter som aktivt bidrar till den både onyanserade och vänstervridna samhällsdebatten.

I gårdagens Aktuellt (cirka nio minuter in i programmet) debatterade två politiker EU:s invandringspolitik i allmänhet och hur ansvaret för hur de asylsökande skall fördelas mellan EU:s medlemsländer i synnerhet. Om SVT verkligen tagit sina utfästelser om oberoende, opartiskhet och saklighet på allvar hade dessa bägge debattörer fått ungefär lika många kritiska frågor vardera. Så var emellertid inte fallet.

Av de bägge debattörerna fick den som förespråkar en mer restriktiv invandringspolitik cirka nio följdfrågor, varav merparten var påfallande kritiska. Den andre debattören (en politiker som som av en händelse även förespråkar fri invandring) fick emellertid bara två följdfrågor, varav ingen var särskilt kritisk. Utöver detta valde Aktuellt dessutom att visa ett reportage som tydligt tog ställning mot den förre debattörens tes, utan att detta kompletterades med någon motbild över huvud taget.

Vad som gör detta ännu mer iögonfallande är att asyltrycket på Sverige idag är mer än dubbelt så stort som på något annat land i EU eller EFTA. Om SVT verkligen hade strävat efter att vara "oberoende, opartiska och sakliga" hade Aktuellt för länge sedan gjort fördjupande reportage i vilka denna omständighet hade påtalats, problematiserats och debatterats. Detta har Aktuellt emellertid såvitt jag vet aldrig gjort, man har som mest nämnt det hela i förbigående.

Istället signalerade Aktuellt i gårdagens sändning ogenerat att det enligt dem var debattören som stod för en mer restriktiv invandringspolitik som också stod för den extrema linjen. Den politiker som förespråkade att Sveriges invandringspolitik skall bli ännu mer extrem än idag behandlades däremot med silkesvantar.

Utöver detta var det ovan nämnda reportaget om Australiens invandringspolitik och det sätt detta reportage användes på direkt missvisande. Inte nog med att reportaget bara tog upp en sida av saken och dessutom uttryckligen användes för att vederlägga en av de bägge medverkandes argumentation. Därtill sades att den australiensiska invandringspolitiken inte har minskat vare sig antalet människosmugglare eller antalet migranter som illegalt försöker ta sig in i landet.

Under 2014 och 2015 har emellertid inga migranter drunknat då de försökt ta sig till Australien, ett bevis på att den restriktiva politiken vad drunkningsolyckor beträffar faktiskt fungerar. Denna politik fick sin nuvarande utformning efter valet i september 2013, vilket som av ett händelse var ungefär ett halvår efter att det reportage som Aktuellt visade igår ursprungligen sändes.

Att gårdagens inslag fick den utformning det fick rörde sig knappast om ett olycksfall i arbetet. Att gårdagens inslag fick den utformning det fick beror däremot med allra största sannolikhet på att över hälften av SVT:s medarbetarna röstar på det utopistiska Miljöpartiet. De vinklar måhända inte nyhetsrapporteringen medvetet, men att de vinklar nyhetsrapporteringen råder det inga som helst tvivel om.

Tillägg: Denna text är delvis baserad på länkar och uppgifter från Per Gudmundsons twitterflöde.
DN1, DN2, DN3, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SvD7, SvD8, Ex1, Ex2, Ex3, Ab1

12 kommentarer:

 1. Tack för att du uppmärksammar detta. SVT hänfaller ständigt åt propaganda istället för objektiv rapportering.

  SvaraRadera
 2. Tack för att du uppmärksammar detta. SVT hänfaller ständigt åt propaganda istället för objektiv rapportering.

  SvaraRadera
 3. Så har jag tyckt länge. Lyssnar numera en timme/vecka på SR. Medierna lördag

  SvaraRadera
 4. Tja, ingen nyhet för mig. Så har det varit länge. Det jävliga är att tvingas betala för propagandan.

  V

  SvaraRadera
 5. Trots att centerpartisten fick hjälp av både reportern och inslaget om Australien tyckte jag det var Sverigedemokraten som framstod som mest statsmannamässig.

  SvaraRadera
 6. utlandssvensk15 maj 2015 00:58

  Vad menar ni som säger att "så har det varit länge"?

  Det har uppenbarligen skett en enorm förbättring eftersom SVT under många långa år inte ens släppte in någon som "förespråkar en mer restriktiv invandringspolitik".

  I stället brukade man låta en eller flera personer som var för i princip fri invandring sitta och ostört utbreda sig över hur fruktansvärt det var att någon kunde ha en avikande uppfattning, gärna tillsammans med någon statsfinansierad "expert på högerextremism"

  SvaraRadera
 7. Jag såg studiodebatten och reagerade likadant. Inslaget från Australien var ett fult sätt att försöka sätta dit en debattör. Jag såg också hur Federley fick massor av beröm på sin Facebooksida. Såklart.

  Medarbetarna på public service är hemmablinda. De ser helt enkelt inte hur vinklade deras inslag och analyser är. För dem är vänster = opartiskt. På allvar. Därför förstår de heller inte kritiken mot att public service skulle vara partiskt och vinklat.

  SvaraRadera
 8. Ja, förmodligen precis där skon klämmer. Trots att deras åsikter är väldigt orepresentativa för folket som helhet omger sig med kollegor, vänner och grannar som tycker precis likadant som de själva. På detta sätt får de en väldigt skev bild av vad den politiska mittfåran befinner sig.

  SvaraRadera
 9. Hans

  Nu är du allt väldigt snäll, och kanske även lite nedlåtande mot de som arbetar inom public service. Jag tror nämligen att de vet mycket väl vad de håller på med och de skäms inte för det. De är inga dumstrutar.

  SvaraRadera
 10. Det är klart att de vet vad de gör. Censur, propaganda, vinkling eller det bästa av allt: berätta ingenting, inte ens vinklat. Men att de tror att folk går på deras väldigt uppenbara vinklingar och propaganda är det som förvånar mest.

  SvaraRadera
 11. Det framkommer nu även fakta som emotsäger de påståenden som gjordes av Aktuellt under debatten, nämligen att antalet båtar inte skulle minska. I verkligheten så gör antalet båtar just det. Om man sprider lögner så har gått från att vara opartisk till att vara en lögnare.

  SvaraRadera
 12. Jag delar nog Hans uppfattning att dessa individer är så marinerade i sin egen föreställning om godhet att de knappast tar in någon som helst annan beskrivning av verkligheten. Perceptionen är extremt skev, närmast i SCA-klass.

  I den meningen är svensk journalistklass - särskilt vid SR och SvT - alldeles särskilt gynnade, de har tillgång till ett medium som söker sig in i nästan varje hem i kombination med deras extrema världsuppfattning.

  Vi skall vara oerhört glada för internet, hade det här varit för 20-30 år sedan hade vi varit maktlösa. Nu får journalistklassen och politikerklassen faktiskt ett motstånd som gör dem lite perplexa, de är inte vana. Ingen av dem klarar av att analysera och argumentera vilket gör att de hemfaller åt ständiga slagord.

  SvaraRadera

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.