2015-07-14

Om svensk och finsk politik

Man får förutsätta att det finska folket är avundsjuka på oss

Marita Ulvskog är även känd för att ha liknat den borgerliga valsegern 1976 vid en "statskupp" och för att ha kallat Gunnar Hökmark "djävla skithög" i direktsändning.

Läs även:
Motpol
DN1, DN2