2015-07-04

Populisten Sjöstedt

Det var bakom en skylt med parollen "en välfärd att lita på" som Jonas Sjöstedt idag sommartalade i Almedalen. En mer passande paroll hade emellertid varit "att både äta kakan och ha den kvar".

Jonas Sjöstedt inledde sitt tal (den långa listan över krav på dyra reformer som sedan skulle komma till trots) med att förespråka kapitalförstöring i massiv skala i form av en kärnkraftsavveckling. Därefter passade Sjöstedt på att hylla det antisemitiska PR-jippot Ship to Gaza. Denna inledning satte också tonen för vad som komma skulle.

Inför en publik som bland annat bestod av nätmobbaren Ali Esbati ondgjorde sig Jonas Sjöstedt över näthatet. Det var bättre förr, konkluderade Jonas Sjöstedt, och visade därmed prov på en form av folkhemsnostalgi som annars mest brukar förknippas med ett parti som Sjöstedt definitivt inte vill bli förknippad med.

Vänsterpartiet är ett oppositionsparti förklarade Sjöstedt, för att därefter skryta över de klientelistiska bidragsreformer man i egenskap av stödparti till den rödgröna regeringen har fått igenom. Därefter passade en trumpen Sjöstedt på att beklaga sig över att "Moderaterna och Sverigedemokraterna" enligt honom (och trots att Moderaterna i och med DÖ har lagt sig platt för regeringen) sätter käppar i hjulet för den regering som Sjöstedt själv påstår sig vara i opposition mot.

Våra grannländer lyckas avsevärt bättre med skolresultaten än vad vi gör, konstaterade Sjöstedt, emellertid utan att reflektera över det faktum att Vänsterpartiet med näbbar och klor har försvarat den flumskolepolitik som resulterat i att så är fallet. Med samma brist på konsekvens passade Sjöstedt därtill på att avfärda de jobbskatteavdrag som ökat progressiviteten i skattesystemet som skattesänkningar för "de rika".

Talet om "de rika" fick en vidare förklaring när Sjöstedt kom till vad som förmodligen får sägas vara det spretiga talets huvudtema, nämligen välfärden. Sjöstedt hann både nämna sjukvården och idissla frågan om vinster i välfärden ännu en gång, men det var emellertid inte skolresultaten eller tillståndet för sjukvården som var i fokus då Sjöstedt utvecklade sitt resonemang om vad välfärdssatsningarna borde gå ut på.

Istället för bättre sjukvård eller skola var det högre bidrag som enligt Sjöstedt är den mest angelägna välfärdsfrågan. Av hans tal att döma är Sverige ett utpräglat klassamhälle med avgrundsdjupa klassklyftor. Detta är förvisso en bild som inte stämmer med verkligheten, men är å andra sidan en så central tes i den föråldrade marxistiska ideologi Vänsterpartiet klamrar sig fast vid att en anpassning av kartan till verkligheten skulle leda till en akut vänsterpartistisk identitetskris.

Därför talade Jonas Sjöstedt ikväll med darr på rösten om de föräldrar som inte har råd eller tid att ta bussen till stranden för att bada med barnen på sommarlovet, och som därför nu skall få hjälp av det "sommarlovsstöd" som Vänsterpartiet idag lanserade. Utgiftsökningar av det här slaget var emellertid inte de enda som Sjöstedt föreslog i sitt tal, tvärtom.

Arbetslösheten skall enligt Sjöstedt trollas bort genom att de arbetslösa får skattefinansierade offentliga jobb, samtidigt som man som tidigare nämnts under ytterst kostsamma former lägger ned kärnkraften. Frågan om vilket skattetryck som skall finansiera allt detta valde emellertid Sjöstedt att inte gå in närmare på.

Denna fullständigt ansvarslösa syn på ekonomi återkom då Sjöstedt antydde att Sverige borde lägga ned Vattensfalls kolkraftverk i Tyskland i stället för att sälja dem. Denna fullständigt ansvarslösa syn på ekonomi återkom då Sjöstedt inte bara ännu en gång uttalade sitt villkorslösa stöd för den vänsterpopulistiska extremistregeringen i Grekland, utan därtill jämförde morgondagens folkomröstning om huruvida landet skall skall dumpa sina skulder på andra länders skattebetalare eller ej med den svenska folkomröstningen om EMU-medlemskap.

Det var inte bara en tvättäkta populist som ikväll talade i Almedalen. Det var dessvärre en tvättäkta populism som i och med DÖ också har stort inflytande över den svenska ekonomiska politiken.

Läs även:
Anybody's Place
DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, Av1, SvD1, SvD2, SvD3, Ex1, Ex2, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4