2015-07-11

Socialdemokraterna och demokratisynen

"Vår demokrati måste utvecklas", skrev socialdemokraterna Carin Jämtin och Leif Jakobsson tidigare i veckan i en debattartikel . Det var av flera skäl en väldigt anmärkningsvärd text.

För det första låter artikelförfattarna antyda att Sverige fick allmän rösträtt 1921, vilket inte är sant. Män (men inte kvinnor) behövde i ytterligare ett antal ha fullgjort värnplikt för att få rösta. Därtill fick personer utan möjlighet att försörja sig själva inte rösträtt förrän 1945. Det kan tyckas som petitesser, men om alla som idag lever på socialbidrag skulle fråntas sin rösträtt skulle detta inte bara leda till ramaskri. Det skulle därtill med allra största sannolikhet beskrivas som rasistiskt (och eventuellt också i termer av apartheid), eftersom cirka 60 procent av socialbidragstagarna idag utgörs av invandrare.

För det andra gör artikelförfattarna en stor sak av att lyfta folkrörelsernas betydelse för att vitalisera den svenska demokratin. Det där resonemanget hade kunnat vara intressant om det istället för "folkrörelserna" hade stått "civilsamhället", men det gör det inte. Det är knappast någon slump.

Folkrörelserna har länge dominerats av Socialdemokraterna, men var en gång i tiden åtminstone folkligt förankrade. Så är emellertid inte längre fallet, tvärtom driver "folkrörelser" som Hyresgästföreningen och IOGT-NTO driver i regel frågor som saknar folklig förankring och har därför svårt att locka till sig nya medlemmar. "Folkrörelsernas" funktion är idag istället att vara det socialdemokratiska partiets tentakler in i civilsamhället.

Dessa tentakler ger Socialdemokraterna stora möjligheter att utöva makt, även när partiet befinner sig i opposition. Som extra bonus erbjuder de välfinansierade "folkrörelserna" dessutom såväl socialdemokratiska karriärister som avdankade socialdemokrater i behov av politisk slutförvaring många möjligheter till högavlönade jobb.

För det tredje tar artikelförfattarna upp värdet av demokratiforskning. Detta skulle förvisso kunna vara av intresse i en tid då tilltron till de politiska partierna är låg, då landets regering är helt beroende av DÖ, då klankulturen blivit en politisk kraft att räkna med i Sverige och då terrorhotet gör sig påmint. I de exempel artikelförfattarna tar upp nämns emellertid inget av detta.

Istället för lyfta det som Säpo anser vara det största hotet mot Sverige – det vill säga den våldsbejakande islamismen – lyfter man problemet med islamofobi. I en artikel som handlar om vikten av demokrati väljer man att lyfta problemet med att en del väljare röstar på partier som artikelförfattarna inte gillar. I en tid då acceptansen för såväl sexuella och etniska minoriteter som kvinnors rättigheter är större än någonsin i Sverige väljer man att framföra attityderna mot dessa grupper som ett stort och nytt problem.

"Vår demokrati måste utvecklas", skriver artikelförfattarna i sin text. I stort sett alltid de skriver tyder emellertid på motsatsen.

För övrigt hävdade artikelförfattaren Leif Jakobsson för två år sedan att de som då argumenterade mot de väldigt generösa politikerpensioner som bland annat han själv har möjlighet att ta ut var populister. Huruvida han då såg sin hållning som något som utvecklade demokratin förtäljer emellertid inte historien.
DN1, Ex1, SR1, Re1, Av1

7 kommentarer:

 1. Haricut betyder konfiskering av kapital inom bankväsendet, det som hände Cypern och det som alliansregeringen ändrade lagar för att det även skall funka i vårt land.

  På Cypern tror jag det var 30 eller 40 procent på alla belopp över 100 000 euro.

  Tipsras kommer aldrig överleva en haricut som grädde på alla neddragningar.

  /henrico

  SvaraRadera
 2. Jämtin och Jakobsson skriver att de vill "lyssna på dagens rörelser".
  Menar de hela folket eller "rörelsen" som den ser ut i dag.

  En viss skillnad blir det ...

  SvaraRadera
 3. Jag tycker det är så konstigt detta med islamofobi. Självklart är det fullständigt oacceptabelt att någon människa utsätts för angrepp på grund av sin tro. Men det är faktiskt en mänsklig rättighet (än så länge...) att ogilla en eller flera religioner!

  SvaraRadera
 4. Personligen anser jag att de gamla reglerna för rösträtt var vettiga och de nuvarande är fullkomligt vansinniga. Självfallet måste rösträtten vara villkorad och något som man förtjänar och inte något som slentrianmässigt delas ut vid en viss ålder. Inflytande fås i de flesta organisationer genom att man visar sig duglig och besitter kompetens men dock inte när det gäller styret av landet. Det är absurt att personer som begått så grova brott mot samhället så de sitter fängslade får rösta och det är synnerligen diskutabelt varför personer som inte bidrar till det allmänna ska kunna påverka det allmänna. Vidare ser jag inget konstigt i ett samhälle som kräver någon form av motprestation från sina medborgare i form av fullgjord värn- eller civilplikt eller kanske ett kunskapsprov för att beviljas rösträtt.

  SvaraRadera
 5. "Därtill fick personer utan möjlighet att försörja sig själva inte rösträtt förrän 1945. "

  Mycket intressant. Det här var något jag faktiskt inte hade en aning om. Men så har jag ju bara svensk (socialdemokratisk) skola bakom mig...

  Det här med rösträtt är något jag funderat på. Det kan tyckas grymt orättvist att bara de som kan försörja sig själva får rösta. Men är vårt nuvarande system bättre när ungdomar som aldrig har arbetat och gjort rätt för sig kan väljas till politiska uppdrag? Hur kan någon som inte har erfarenhet av att förvalta egna surt förvärvade pengar ges förtroendet att förvalta andras?

  Bara en tanke. Det gamla systemet kanske inte var så mkt orättvisare än vårt. Himlaskriande är det däremot att invandrare som inte kan svenska får rösta efter tre år.

  Och anställda som arbetar inom omsorgen har många gånger frågat sig varför funktionshindrade med omfattande mentala handikapp får rösta i allmänna val.

  SvaraRadera
 6. Filippa: Sådana invändningar kan man absolut ha. Men jag misstänker att (till exempel) de bägge socialdemokrater som skrivit artikeln kategoriskt skulle ta avstånd från varje sådant förslag, och det var egentligen det som var poängen.

  SvaraRadera
 7. "Men jag misstänker att (till exempel) de bägge socialdemokrater som skrivit artikeln kategoriskt skulle ta avstånd från varje sådant förslag,"

  Nej, men Fnordspotting då! Inte kan vi väl tro det om Jämtin och co?! :-)

  SvaraRadera

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.