2015-08-13

Den råa brottsligheten har flyttat fram sina positioner

I tisdags publicerade Dagens Nyheter en artikel med rubriken "Trots allt – det dödliga våldet minskar". Detta har resulterat i en tämligen infekterad debatt med delvis partipolitiska förtecken. Absolut ingenting har gått sönder i Sverige över huvud taget, har man till exempel ironiskt nog kunnat höra från vänsterhåll.

Räknat i antal mord och dråp finns det ingenting att anmärka mot DN:s lägesbeskrivning. Detta säger emellertid inte nödvändigtvis något om de brottsliga gärningarna som sådana. Tvärtom påpekade till exempel rättsläkaren Jovan Rajs redan för tio år sedan att en bidragande förklaring till trenden var att sjukvården har blivit bättre.

Med andra ord, läkevetenskapen förhindrar retroaktivt många potentiella mord efter att den kriminella handlingen har begåtts. Att rubriceringen blir "grov misshandel" och inte "mord" eller "dråp" beror med andra ord på vårdpersonalen och forskningen, inte på gärningsmannen. Detta gör emellertid inte den kriminella handlingen som sådan mindre rå, våldsam eller hänsynslös. Att gängvåldet har lett till att svenska läkare idag åker till länder som Sydafrika för att ta del av den expertis på skottskador som finns där, ger en fingervisning om vad som pågår i samhället.

En annan aspekt på statistiken (vilket också påpekas i DN:s artikel) är att dödligt våld i samband med "spontanbråk och dispyter" har minskat kraftigt, närmare bestämt med närmare hälften. Detta borde ha lett till en kraftig nedgång i det totala antalet mord, men den totala nedgången har istället blivit förhållandevis liten eftersom andra sorters mord parallellt med detta blivit mycket vanligare.

Detta är intressant av flera skäl. I DN-artikel får "spritfester" som gått över styr illustrera kategorin "spontanbråk och dispyter". Det rör sig med andra ord om dråp snarare än mord och de inblandade agerar oöverlagt och är påverkade av alkohol. I fallet med det gängvåld som blivit vanligare samtidigt som antalet spritfester med dödlig utgång har blivit färre, handlar det emellertid om avsevärt mer kalkylerande och hänsynslösa gärningsmän. Det är därför också fullständigt naturligt att tycka att det senare våldet är betydligt mer skrämmande.

I förlängningen handlar det emellertid inte bara om antalet mord, det handlar också om att andra former av brottslighet har gått från att vara ovanliga eller väldigt ovanliga till att bli förhållandevis vanliga. Det handlar om mobiltelefonrån, det handlar om inbrott, det handlar om slagsmål på sjukhus, det handlar om våld mot ambulanspersonal och brandmän och det handlar om råa och hänsynslösa brott med pensionärer som offer. Utöver detta har den organiserade brottsligheten blivit en maktfaktor att räkna med och skottlossningar i stadsmiljö blivit till vardagsmat.

Våldet och den råa brottsligheten har helt enkelt flyttat fram sina positioner i samhället. Våldet och den råa brottsligheten har blivit till något som är närvarande i människors vardag på ett helt annat sätt än tidigare. Det är i ljuset av detta som ilskan över den ofta upprepade bilden av att alla kurvor pekar åt rätt håll bör förstås, även om jag vill betona att just DN:s artikel enligt mig är bättre än sitt rykte.

Slutligen är det värt att notera att debatten om brottslighetens utveckling under de senaste dagarna har kommit att tangera invandringsfrågan. Det beror inte sällan på plumpa rasistiska uttalanden, men det handlar också om mer än så. Efter att jag själv häromdagen (måhända något orättvist) raljerade på Twitter över DN:s artikel så antyddes det att jag hade sagt något rasistiskt, trots att jag varken hade skrivit eller ens tänkt någonting om invandring eller invandrare i sammanhanget.

Det finns emellertid en koppling mellan dessa bägge företeelser. I fallet med gängbrottsligheten är den tämligen uppenbar, men den går också längre än så. För tio år sedan släppte Brottsförebyggande rådet (Brå) rapporten "Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet". Denna visar att utrikes födda är kraftigt överrepresenterade i bland annat vålds- och sexualbrott (tabell 11, sid 41).

Om man kombinerar överrepresentationen i tabell 11 med utrikes föddas andel av befolkningen idag (cirka 17 %) finner man att utrikes födda (om Brås siffror fortfarande stämmer) utgör cirka 53 % av förövarna inom kategorin "Våldtäkt/försök till våldtäkt". För kategorierna "Dödligt våld och försök till mord och dråp" och "Misshandel, grov misshandel" hamnar motsvarande siffror på 43 % respektive 37 %.

Det går att ha synpunkter på vad Brå mäter (misstanke snarare än fällande domar) och det är inte säkert att överrepresentationen 2015 ser likadan ut som 2005 (det finns såvitt jag vet ingen nyare information tillgänglig i ämnet). Siffrorna ovan bör därför tas med en väldigt stor nypa salt. Detta väl sagt är procentsatserna man erhåller ur Brås data påtagligt höga. Det är måhända också därför frågan om huruvida brottsligheten ökar eller ej blivit så politiskt laddad.

Läs även:
Den sjätte mannen, Motpol
DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, Ex1, Ex2, Ex3, Ex4, Ex5, Ab1, Ab2, SR1, SR2, SR3, SR4

6 kommentarer:

 1. Nä det har inte blivit sämre!!!

  Läs gärna om Sveriges farligaste förbrytare 1954, Tumbatarzan.
  Efter infångade dömdes han till tre års fängelse för hot mot tjänsteman och bland annat några stölder.

  Då var det läskigt i Sverige.


  SvaraRadera
 2. Bara för att ingen har dött än av nån handgranat i Malmö, gör exempelvis inte att jag känner mig tryggare som bor i Skåne. Att räkna dömda är också lite fel tänker jag, eftersom det känns som om polisen lägger ner allt fler brottsutredningar. Dvs för tio år sen kanske polisen hann bry sig om att försöka ta fast brottslingar, idag känner jag noll förtroende för att polisen har resurser för annat än de allra allvarligaste morden.
  Att antalet anmälda våldtäkter ökat lavinartat gör inte heller direkt att man känner sig tryggare, jag tror snarare att rädslan snart är så stor bland unga tjejer att de knappt går ut själva längre på natten. Men inte ens i ett joggingspår mitt på blanka dan är man säker längre, mordet i upplandsväsby i veckan har fått väldigt lite uppmärksamhet i media. Precis som bilsprängningen i Göteborg tidigare i somras där dyra personer, bland annat en liten flicka dog.
  Finns det någon trygghetsmätning hos Brå? Det vore intressant att veta hur folk upplever den här sommaren.
  Pella

  SvaraRadera
 3. Rimligen borde du ha nämnt våldtäkternas utveckling i Sverige!!??

  SvaraRadera
 4. Det finns en hel del nyare forskning som visar på extremt kraftiga korrelationer runt om i världen mellan minskad blyexponering och minskad våldsbrottslighet efter ett par decennier, vilket ju även stöds av kunskap om blyets neurologiska påverkan. Nu är det 20-30 år sedan blyad bensin minskades och sedan avskaffades helt här så det är inte förvånande att våldsbrottsligheten följer samma mönster även här. Och det är inte små effekter man pratar om utan stora andelar av den totala våldsbrottsligheten.

  Om man antar att det är den primära anledningen till frekvensförändringen så måste man naturligtvis också korrigera statistik för den förväntade blyrelaterade förändringen för att kunna säga något alls om andra variablers påverkan.

  SvaraRadera
 5. Olof, sluta trolla.

  SvaraRadera
 6. Anonym: Testa google nån gång, man kan lära sig saker. Eller börja här typ och följ länkarna: http://www.chicagotribune.com/news/watchdog/ct-lead-poisoning-science-met-20150605-story.html

  Om du till skillnad från kriminologerna kan hitta någon enskild bättre faktor som förklarar den minskade slumpmässiga våldsfrekvensen på ställen med helt olika förutsättningar lika bra är det säkert många som skulle vara intresserade.

  Men, som sagt, att spridd blyexponering tycks ha kraftig påverkan på vissa brottstyper innebär inte att blyet är orsaken, utan bara att de underliggande orsakerna är mer sannolika att resultera i faktiskt våld på grund den specifika neurologiska påverkan som sker. Det vill säga, i lägen när självkontroll och temporär aggression är avgörande för vad som händer bör skillnaden vara störst, medan sådan brottslighet som har mer rationella eller kraftigare drivande orsaker inte påverkas lika mycket.

  Det innebär dock att de relaterade typerna av brottsstatistik behöver korrigeras för nu pågående förändringar i blyexponering innan det ens är någon poäng i att diskutera huruvida andra faktorer ökat eller minskat våldet.

  SvaraRadera

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.