2015-08-11

En journalistkår som tappat greppet

Under eftermiddagen har Aftonbladets, Dagens Nyheters och Svenska Dagbladets förstasidor sett ut som på bilderna nedan. Det är väldigt talande för den svenska samhällsdebatten.

Polisen gör naturligtvis ingenting fel då de vidtar åtgärder för att förhindra ett rasistiska extremister utkräver kollektiv bestraffning. Ej heller gör tidningarna något fel som rapporterar om detta. Vad som däremot gör det hela remarkabelt är att risken för eventuella rasistiska hämndaktioner plötsligt har blivit huvudnyheten.

I samma ögonblick som omständigheterna kring gårdagens dåd klarnade upphörde man inom journalistkåren att se vad som skedde i Västerås som ett bestialiskt brott och istället som något som riskerade att ge rasister vatten på sin kvarn. De två mordoffren blev plötsligt sekundära och en i sammanhanget perifer fråga (i vilken som av en händelse journalister själva har gjort sig kända för att ha väldigt bestämda åsikter) blev istället huvudsaken.

Detta andas inte bara cynism. Det ligger därtill något närmast fanatiskt över det hela, i synnerhet med tanke på att alla tre tidningarna närmast omedelbart tycks ha gjort samma bisarra analys. Det hela signalerar att man inom journalistkåren antingen inte förstår skillnaden mellan nyheter och de egna åsikterna eller att man ser det som sitt uppdrag att uppfostra allmänheten snarare än att informera den, och att ändamålen i ständigt ökande grad helgar medlen.

Någonstans i botten finns gissningsvis en förhoppning att förekomma, att stämma i bäcken, att signalera vad som är acceptabelt och oacceptabelt innan någon annan sätter agendan. Detta lär misslyckats spektakulärt.

Dagens rapportering lär ha sänkt journalistkårens anseende ytterligare. Den lär ha gjort svenskarna ännu mer misstänksamma till vad som står i tidningarna. Den lär ha gjort de redan konspiratoriska ännu mer konspiratoriska. Den lär ha stärkt de alternativmedier som journalisterna hatar både professionellt och privat och den lär ha skickat ännu några väljare i famnen på det parti journalisterna fortfarande, trots att de i flera år gått på mina efter mina, tycks tro att deras artiklar skall punktera.

Läs även:
Motpol, Den sjätte mannen
DN1, DN2, SvD1, SvD2, SvD3, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5