2015-08-15

Margot Wallström, plåstren och färgmaktsordningen

Tidigare i veckan ansågs en identitetspolitisk nyvänsterdebattörs åsikter om färgen på plåster ha ett så stort nyhetsvärde att bland annat objektiva Sveriges Radio rapporterade om saken. Detta fick i sin tur Danmarks utrikesminister Kristian Jensen, som kommer från ett land där det nyvänsterfanatiska vansinnet varken är normaliserat eller institutionaliserat, att skaka på huvudet och fälla en raljant kommentar om den humanitära stormakten i öster.

Detta ansågs i sin tur också ha nyhetsvärde och genererade därför nya artiklar. Sveriges Radio rapporterade bland annat att en dansk "statsvetarprofessor" ansåg att utrikesministern "spottar på hela svenska folket". Att en väldigt stor andel av det svenska folket delar den danske utrikesministerns okomplicerade syn på plåsters färg gjorde emellertid statsvetarprofessorns uttalande tveksamt, rent statsvetenskapligt. Att statsvetarprofessorn i fråga därtill är politiskt engagerad och gift med Per Gahrton glömde för övrigt Sveriges Radio att nämna i sin objektiva artikel.

Det riktigt intressanta i sammanhanget inträffade emellertid när Margot Wallström valde att ge sin in i debatten. "Jag tänker att han är ny på jobbet som utrikesminister", kommenterade hon sin danske kollegas uttalande. "Man får förlåta sådana där övertramp. Han lär sig säkert", tillade hon därefter ödmjukt.

Margot Wallströms uttalande bör gissningsvis tolkas som att hon själv ser sig som rutinerad. Hon har trots allt inte bara innehaft lättare ministerposter tidigare, hon har därtill tjänstgjort som EU:s badvattensrecensent samt därefter som EU-kommissionens vice ordförande.

På den senare posten fungerade hon i praktiken som EU-kommissionens Åsa Romson; hon var det näst högsta hönset på pappret men inte i praktiken. Likheterna med Romson blir därtill ännu större av det faktum att Wallström under denna tid, precis som vice statsminister Romson idag, gjorde sig skyldig till såväl bisarra mediala utspel som flagrant dubbelmoral.

Som utrikesminister är emellertid Wallström inte särskilt rutinerad. Hon har suttit mindre än ett år på posten och får därmed, precis som sin danske kollega, sägas vara relativt "ny på jobbet". Till skillnad från Jensen har emellertid Wallström under sin tid på posten hunnit med att ställa till med ett flertal diplomatiska kriser på riktigt.

Den dag Kristian Jensen precis som Wallström blir persona non grata i viktiga länder, den dag han tvingas att skicka kurirer med adliga efternamn utomlands för att framföra dronningens ursäkter för sitt eget ministerskap, den dagen kan också Wallström kosta på sig att börja uttala sig nedlåtande om honom. Så länge något sådant inte inträffar gör emellertid Wallström klokt i att ligga lågt.
DN1, SvD1, SvD2