2015-08-17

Popgynekologi, gratisreklam och nyspråk

"Var femte kvinna har aldrig tittat på sin snippa", lyder rubriken på en ett par dagar gammal artikel i Dagens Nyheter. Artikelns innehåll utgörs av en rätt bisarr kombination av högst relevanta frågor, popgynekologi och gratisreklam för ett statligt företag som konkurrerar med privata aktörer.

Vad som gör artikeln intressant är emellertid inte innehållet som sådant, utan vad artikelförfattaren oavsiktligt lyckas förmedla. En av punkterna som tas upp i artikeln är nämligen att (det av postmoderna feminister lanserade) nyordet "snippa" enligt en undersökning "bara" användes av nio procent av de tillfrågade deltagarna. Detta "trots att ordet har förts fram som det vedertagna namnet på det kvinnliga könsorganet".

Svenska Akademiens ordlista över svenska språket definierar betydelsen av ordet "vedertagen" som "allmänt antagen, gängse". Som artikelförfattaren själv indirekt konstaterar är det tveksamt om ett ord som 91 procent inte använder sig av uppfyller denna definition. Vad som gör det hela pikant är emellertid påståendet att ordet har "förts fram" som vedertaget, det vill säga "förts fram" som allmänt vedertaget och gängse.

Ett konstruerat nyord kan per definition inte föras fram som vare sig vedertaget, allmänt antaget eller gängse, helt enkelt eftersom ordet är nytt och därmed (återigen per definition) före det förs fram inte har använts. Ett konstruerat nyord kan däremot bli allmänt vedertaget om människor i hög omfattning väljer att använda det. Detta är emellertid precis vad som, enligt artikeln, inte har skett.

Den svenska nyvänstern har de senaste åren lanserat nyord på löpande band. "Hen", "en" (i betydelsen "man"), "rasifierad", "könsmaktsordning" och "EU-migrant" hör till några av de vanligare. Ibland har användningen begränsat sig till en liten klick av likasinnade, men ofta har orden också fått stort medialt genomslag. Syftet med detta är i allra högsta grad politiskt. Man försöker, som alltid då språket politiseras, styra och forma andra människors tankemönster och bild av omvärlden.

Det är i ljuset av detta formuleringen "förts fram som det vedertagna" får sin förklaring. Synen på språket som ett politiskt verktyg har blivit så vanlig att vilka ord som är vedertagna och inte i allt högre utsträckning ses som något som skall regleras, snarare än något som bör växa fram organiskt i mötet mellan människor. Det är en rätt kuslig syn på språket. I synnerhet med tanke på vilken sorts ideologier som historiskt har utmärkt sig för en sådan syn.
DN1, DN2, SvD1, SvD2, LT1, Dag1, SR1

5 kommentarer:

 1. Väl talat. Beträffande nyspråk favorit den logiska horrören "nyanländ svensk". Var ska man börja?

  SvaraRadera
 2. @Hemulen
  Alla på detta klot är svenskar men det finns fortfarande en del som inte upptäckt det ännu.

  SvaraRadera
 3. Orwells 1984 beskriver hur totalitära regimer använder kontroll av språket för att styra människornas tänkande. Mycket skrämmande:

  SvaraRadera
 4. Var tycker du gränsen ska gå för hur många som ska använda ett ord för att det ska vara vedertaget? 9% låter såklart väldigt lite, men jag tvivlar på att något annat ord toppar statistiken. Det var väl det som var hela problemet, nämligen att inget ord fanns. Sedan undrar jag vilken åldersgrupp undersökningen riktade sig till för det är ganska självklart att ordet snippa troligen inte används speciellt mycket av vuxna kvinnor. Om vi riktar oss till åldersgruppen under ca 8 år är snippa troligen mer frekvent, precis som snopp. När jag var liten kallade min mamma det kvinnliga könsorganet för pippihönan, vänner till mig sa tex framstjärt, murran, osv. Jag tvivlar starkt på att dessa ord används av fler än 9%. Vagina kan man ju säga som vuxen men det är ju mer likställt med penis då.

  Jag tycker själv snippa är ett toppenord, till en femåring alltså. Är väldigt nyfiken på om du själv har något annat förslag om du nu tycker det är så dåligt och konstruerat. Tycker det är ganska stor skillnad på att byta ut fungerande ord och uttryck för att det ska passa in i en persons politiska register och att lägga till ett ord när det faktiskt inte fanns något vedertaget ord innan.

  SvaraRadera
 5. Har i det här fallet egentligen inget emot ordet som sådant. Vad jag kritiserar är viljan att politisera språket.

  Var ordet "vedertaget" (och avledningar därav) beträffar så riktade sig min kritik emot påståendet att "snippa" har förts fram som vedertaget. Därtill är det i första hand artikelförfattaren (och först i andra hand jag) som konstaterar att ordet trots detta inte blivit vedertaget.

  SvaraRadera

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.

Gå ur PKU-registret innan det är för sent!

Regeringen vill göra PKU-registret – i vilket de flesta svenskar födda 1975 eller senares DNA finns lagrat – tillgängligt för polisen. Du har fortfarande möjligheten att gå ur detta register, vilket du också bör göra:

 • För att du under en vanlig dag lämnar spår av ditt DNA över stora områden, inklusive på platser där brott senare kan begås.
 • För att din kropp och ditt DNA tillhör dig, inte staten.
 • För att din uppfattning om vad som bör vara lagligt respektive olagligt förmodligen emellanåt skiljer sig markant från statens.
 • För att du är oskyldig tills motsatsen bevisats, inte det omvända.
 • För att register alltid kommer att missbrukas.
Använd denna blankett för att skydda ditt eget DNA och denna blankett för att skydda dina barns.