2015-08-16

Stefan Löfven och ansvarsfrågan


I sitt sommartal idag upprepade Löfven de rituella ord som både han själv och andra politiker har uttalat många gånger tidigare, nämligen att andra länder måste ta sitt ansvar för de asylsökande som söker sig till Europa. Det är icke-förpliktigande ord, det är sönderupprepade ord och det är ord som blivit en verbal motsvarighet till att två sina händer. Det finns emellertid anledning att analysera dem lite närmare.

Vad Löfven i praktiken sade idag var att han vill att färre asylsökande skall söka sig till Sverige och att fler skall söka sig till andra länder. Hans ord går inte att tolka på något annat sätt. Vad han gav uttryck för var med andra ord något som i normalfallet brukar väcka ramaskri, men som av någon anledning inte gör det när det formuleras på det här sättet.

Vad Löfven i praktiken också sade var att detta bör uppnås genom att asylmottagandet i Sverige och Europas övriga länder blir mer likvärdigt. Av hans uttalande framgår emellertid att han inte har för avsikt att få en sådan harmonisering till stånd genom att förändra den svenska asylpolitiken. Istället hoppas han förmå andra länder att anpassa sin politik till Sveriges. Detta trots att regeringen har kontroll över den svenska asylpolitiken men saknar kontroll över andra länders. Detta trots att övriga europeiska länder har gjort klart att de inte har för avsikt att lägga om sin asylpolitik.

Sverige skall inte fly sitt ansvar, sade Löfven idag, men det är precis vad Sverige (eller rättare sagt regeringen) gör. Regeringen säger sig vilja se en förändring av situationen, men är inte beredd att göra någonting för att få en sådan förändring till stånd. I stället hoppas regeringen att andra länder skall ta ansvar för Sverige så att regeringen slipper ta ansvar för konsekvenserna av att Löfven och hans ministrar inte tar det ansvar det är deras skyldighet att ta.

Det hela är inte bara en uppvisning i dubbelmoral. Det är dessutom direkt ansvarslöst.
DN1, SvD1, SvD2, Ex1, Ex2, Ex3, Ab1, Ab2, SR1, SR2, SR3