2015-09-08

Att jämföra svenska äpplen med tyska päron

I såväl Svenska Dagbladet som Dagens Nyheter har man under dagen kunnat läsa att Tyskland öppnar för att framöver ta emot en halv miljon asylsökande per år.

Nyheten har under dagen hunnit med att toppa båda tidningarnas förstasidor. I Svenska Dagbladets version kan man läsa att vi i "Sverige inte talat om tillnärmelsevis lika stora skaror migranter som [i] Tyskland". I Dagens Nyheters version betonas att "Tyskland tar emot förhållandevis fler flyktingar eftersom man är ett rikt land". Budskapet går inte att missförstå: tyskarna öppnar sina hjärtan.

Vad båda tidningarna undviker att ta upp är emellertid att den tyska befolkningen är mycket större än den svenska. Den svenska befolkningen (9 801 616 personer) motsvarar bara ungefär tolv procent av den betydligt större tyska (81 083 600 personer). Den till synes imponerande siffran 500 000 asylsökande motsvarar därför, omräknat till svenska förhållanden, bara tolv procent av detta tal, det vill säga 60 000 personer.

Detta är färre än antalet asylsökande som tog sig till Sverige under 2014. Det är också färre än antalet asylsökande som väntas ta sig till Sverige i år. Vad mer är, siffran 500 000 nämns som ett övre tak. Just nu överstiger antalet asylsökande räknat på årsbasis denna siffra, vilket enligt landets vice förbundskansler gör intergrationsproblemen alldeles för stora för att detta skall kunna fortsätta. Detta trots att sysselsättningsgapet mellan inrikes och utrikes födda är avsevärt mindre i Tyskland än i Sverige. Annorlunda uttryckt, den tyska integrationspolitiken fungerar mycket bättre än den svenska.

Talet om att antalet asylsökande som tar sig till Sverige inte handlar om "tillnärmelsevis lika stora skaror migranter" är med andra ord bara korrekt om man fullständigt ignorerar det faktum att den tyska befolkningen är mer än åtta gånger så stor som den svenska. Därtill tyder den underförstådda implikationen, nämligen att tyskarna öppnar sina hjärtan mer än svenskarna, på en grundläggande brist på matematisk förståelse.

Vad de tyska politikerna egentligen säger är att de finner en asylpolitik som den svenska ohållbar, trots landets betydligt bättre förutsättningar för att föra en sådan politik. Att de svenska journalisterna inte tycks förstå detta säger en hel del om vidden av det postmoderna tillstånd som präglar den svenska journalistiken.

Tidigare i ämnet:
Nej, Tyskland är inte någon "humanitär stormakt"
DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, SvD1, SvD2, SvD3, Exp1

9 kommentarer:

 1. Det handlar väl om att S nu vill minska invandringen till Sverige och då måste just den debatten undvikas.

  Tror inte Reinfeltd hade fått samma stöd av media om han velat göra samma sak.

  /henrico

  SvaraRadera
 2. Media tar risker just nu. Det kommer ju en morgondag.

  SvaraRadera
 3. Faktiskt, jag tror du har rätt Fnordspotter. Alltför många svenska journalister är korkade och agerar nyttiga idioter åt sina agendasättande journalistkamrater. Dessa som ser det som sin huvuduppgift att uppfostra folket.

  Sant, relevant och konsekventneutralt krånglar bara till uppfostran och betraktas därför som omodernt.

  SvaraRadera
 4. Detta är alltså journalistik i riksklass anno 2015.
  Det är väl ingen idé att försöka diskutera grundskolematematik heller. Svaret blir på grundskolenivå: "du är dum, man skall vara snäll."

  SvaraRadera
 5. "Grundstrukturen i dagens asylpolitik är ­inte utformad med dagens reali­teter i åtanke", skriver nationalekonomen och migrationsforskare Joakim Ruist i en intressant debattartikel i gårdagens SvD.
  http://www.svd.se/forskare-overge-fns-flyktingkonvention/om/flyktingkrisen-i-europa
  Han säger vidare "Att i enlighet med Tysklands ambition flytta asylhanteringen till EU-­nivå och införa en fördelningsnyckel vore ett stort och viktigt steg på vägen mot en fungerande asylpolitik i EU. Inte minst för att det är en nödvändig förutsättning för ett annat nödvändigt steg: att överge FN:s flykting­konvention"

  SvaraRadera
 6. När Svenska journalister använder absoluta tal istället för relativa tal då man jämför länder med en befolkningsskillnad på nästan 10 gånger betrakrat man sina läsare som idioter som inte förmår att avslöja det uppenbart orimliga i jämförelsen.

  Alternativt har journalistkåren en så begränsad intellektuell förmåga så de inte förmår att förstå det orimliga i jämförelsen. Vilken förklaring som är minst komprometterande för journalistkåren kan diskuteras.

  /Eskil

  SvaraRadera
 7. Björn i Bromma9 september 2015 08:06

  Bedrövliga grundläggande matematiska kunskaper hos msm-journalister. Rent samhällsfarligt faktiskt.
  Spiller Pisa-undersökningen över även där?

  SvaraRadera
 8. Löfven säger i sitt, förlåt, i Merkels 10 punkts program flera saker som påtalats i debatten förr men då har det mulats rasistkortet i ansiktet på folk:

  Att alla EU:s medlemsstater ska ta sitt ansvar för att upprätthålla EU:s yttre gräns och leva upp till asylreglerna.

  Att EU:s asyl- och gränsmyndigheter ska förstärkas.

  Att EU ska fortsätta att bekämpa människosmugglarna.

  Att EU får till stånd ett effektivt och humant återvändande och enas om ett återvändandeprogram.

  Att EU skyndsamt ska enas om ett system med säkra länder.

  Att EU behöver en mer aktiv utrikes och biståndspolitik för att hjälpa människor på plats.

  Idag säger Löfven att Danmark gör det de ska enligt ingångna avtal och åtaganden (Då gör altså Ungern också rätt):http://www.svd.se/lofven-vi-har-ingen-uppgorelse-med-danmark/om/flyktingkrisen-i-europa

  Löfven har altså gått och blivit rasist enligt dagens mått mätt, eller?

  SvaraRadera
 9. Skönt att det fortfarande finns någon som tänker! Så fort man öppnar en dagstidning nu för tiden ser det ut som om alla helt plötsligt har börjat propagera för helt fri invandring utan krav på att styrka sina asylskäl och sin identitet.

  SvaraRadera

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.