2015-12-15

Staten är kommunernas fiende

I fredags publicerades en debattartikel skriven av bland andra SEB:s Klas Eklund i Dagens Nyheter. Debattartikeln, vars tema är kritik av den svenska bostadspolitiken, är en väldigt intressant inblick i korporativismens och svågerpolitikens Sverige.

Å ena sidan föreslår artikelförfattarna att bostadsmarknaden skall avregleras (vilket är vettigt, men dessvärre också ytterst kontroversiellt då det i Sverige råder bred politisk enighet om att bostadspolitiken skall styras enligt planekonomiska principer). Å andra sidan kräver artikelförfattarna massiva subventioner av bostadsmarknaden.

Sådana subventioner skulle finansieras av skattebetalarna, men som av en händelse kraftigt gynna de privata företagen inom de branscher två av de tre artikelförfattarna representerar. Det ligger därför onekligen nära till hands att misstänka att de, i de skyhöga skatter svenska arbetstagare tvingas betala, i första hand ser en affärsmöjlighet.

Vad som verkligen sticker ut i artikeln är dock någonting annat, nämligen följande formulering:
"En annan, mer drastisk väg framåt vore att staten ingriper direkt i den kommunala planprocessen och bestämmer att kommunerna måste ställa upp med planlagd mark, utifrån arbetsmarknadsläget och bostadssituationen i kommunen. Funktionella, storskaligt producerade bostäder skulle då placeras ut utifrån sociala kriterier."
Vad detta betyder är i praktiken att staten skall ges rätten att efter eget tycke anlägga nya miljonprogramsområden där den så önskar, alldeles oavsett vad de berörda kommunerna råkar tycker om detta. Med endast ett penndrag kommer staten då kunna göra en välskött kommun med god ekonomi försörjningsansvarig för ett stort antal arbetslösa personer.

Dessa personers belägenhet är emellertid i första hand en produkt av den statliga politiken. Vad artikelförfattarna föreslår skulle således göra göra det ännu lättare för de ryggradslösa rikspolitikerna att dumpa konsekvenserna av den ansvarslösa rikspolitiken på kommunerna, än vad det redan är.

Detta vore onekligen väldigt praktiskt för staten. Budskapet till kommunerna, däremot, vore att det inte längre lönar sig att försöka bygga en fristad i närområdet. Den frukter man hade hoppats skörda efter årtionden av sparsamhet, framsynthet, långsiktighet och goda prioriteringar, kan nu i stället när som helst konfiskeras av panikslagna rikspolitiker som plötsligt inser att de inte kan hålla vad de lovat.

Vad Sverige behöver idag är ett kommunuppror. Det finns ingen som helst anledning för kommunerna att lägga sig platt när ansvarslösa rikspolitiker, påhejade av såväl politiskt okunniga som hycklare kändisar, försöker smita undan ansvaret för sin egen ogenomtänka tonårsidealism.

Vad som ligger i rikspolitikernas intresse ligger inte automatiskt i kommunpolitikernas intresse. Tvärtom, vad som är praktiskt för staten är allt oftare direkt dåligt för kommunerna. Rikspolitikerna drar sig dessutom inte ett ögonblick för att köra över sina kollegor i kommunerna, varför de senares servilitet ter sig direkt obegriplig.

I stället måste kommunpolitikerna få klart för sig att staten i många fall är deras fiende. Det är kommunpolitikernas jobb att stå upp för den egna kommunens intressen, alldeles oavsett vad staten tycker om detta. Det finns ingen som helst anledning för kommunerna att vara så medgörliga som idag.

Tvärtom, så länge staten använder kommunerna som dörrmatta är det kommunpolitikernas skyldighet att med alla till buds stående medel göra motstånd. De kommer inte kunna stoppa alla dumheter, men de kan utan att bryta mot några lagar göra avsevärt mer motstånd än nu.

Dagens lästips:
HAX, Motpol
DN1, Ex1, Dag1

5 kommentarer:

 1. Och som ett brev på posten så har Malmös budget för 2016 havererat IGEN. Och i vanlig ordning, inte en enda kritisk fråga från Sydsvenskans journalist, om att de måste hitta 65 miljoner bums till skolorna, och bygga 25 nya också. Och boendet, ska visst bli baracker. Snälla nån, när ska politikerna och media fatta att det här går inte längre.
  Mvh
  Pellafant

  SvaraRadera
 2. Du börjar närma dig pudelns kärna. 90% av alla fullmäktigeledamöter är lydiga bandhundar med ovillkorlig lydnad till respektive riksdagsparti(ledare). Övriga är i allmänhet borta nästa mandatperiod eller har personliga intressens såsom ekonomiska. Du hittar aldrig någon som säger stopp, vänta, det här är inte i kommunmedborgarnas intresse.

  SvaraRadera
 3. Ja, nåde den som sätter sig upp mot allsmäktig staten. Det känns som om staten lever i någon slags platons idealvärld. Kommunerna får dras med den obehagliga, smutsiga verkligheten.

  Partisystemet är för starkt. Vi behöver lokala alternativ och folkvalda som sätter väljarna först. Jag tror det var Tony Benn som sade nej till EU med motiveringen "jag har fått ett förtroende av väljarna för en mandatperiod, det förtroendet kan jag inte skänka bort till andra för alltid."

  SvaraRadera
 4. Ett av de system som kan behöva rivas är det kommunala självstyret. Skatteutjämningssystemet är nödvändigt, kanske framför allt för att inte utflyttningskommuner skall kollapsa under sin börda att ge service åt gamla och bidragsmottagare som inte själva genererar kommunala skatteintäkter att tala om. Men det ger fullständigt absurda incitament åt kommuner att maximera sin befolkning, oavsett om de nya invånarna producerar något eller ej.

  Bäst vore antagligen att ge staten makt över ett stor del av de beslut som nu ingår i det kommunala självstyret. Såsom planprocessen, skolan, socialtjänsten, äldreomsorgen.

  SvaraRadera
 5. Det kommunala planmonopolet och kommunalt självstyre har rötter i 1600-talet och berör demokratins grund, kommer amt från ovan (diktat) eller från uppdragsgivarem underifrån, demos.

  Det är nog så att våra politiker inte är påläsa om vad det är för ekvation de skruvar på, inte bara gränsen för nationen, öppna gränser, som visst inte fungerade, nu ska de även ge sig på kommunerna.

  Det är precis som om de inte fattar att en kommun är en lite stat, där varje bricka har en funktion, och grundbulten är så klart vägar, infra och kommunalt vatten och avlopp. Att bygga ut en kommun är inget märkligt, titta på Stockholm nu och för 100 år sedan, det är en mödosam gedigen process, som ska vara lite trög, annars för nåsta generation lida, och måhända gick det lite fort under miljonprogrammet, vilket allt sett och lärt misstagen av,

  Det är bara snack från byggindustrin, att den kommunala planprocessen är ett hinder, det är den inte alls. Hindret ligger i att de boende runt omkring kan protestera mot överexploatering och att de kan få sin egen fastighets värde förstört. SÅ det handlar i grunden om egendom, privat ägande.

  Här kommer bankerna att alliera sig med byggbolaten som allierar sig med nyliberalerna och vänstern, med olikla syften. Så de kan nog dyrka upp detta, för att sas tvängsvägen integrera alla människor de inte vet var de ska göra av. men det kommer att gå åt h-e.

  Priset på mark är väldigt högt, och kräver höga exploateringstal, och dessutom ska investeringen hantera alla exploateringskostnader som inte kommunen tar längre, varför man begagnar befintlig infra, som inte tål trycket, varför befintliga eftersatta system sas inte klarar av grundläggande prestanda, i synnerhet dagvatten och avlopp, samt naturligtvis energi, som fjärrvärme.

  Sedan ska någon betala hyran, och det har inte dessa grupper, och definitivt inte brf, så bygger de, kommer det att bli väldigt hög boendetäthet och sociala problem.

  Grunden är alltså att banlerna som ska låna ut hittepå-kapital för att producera realt kapital, för överpris, inte ger pay-off för den hyresnivå som dessa grupper kan betala. Banken och byggbolaget vill ju bara låna ut kapital samt bygga, och sedan sticka, och låta någon annan stå för risken (förvaltningen) och de kommunala bostadsbolagen kan axla en del, men inte denna anstormning.

  Så även om de ger sig på det kommunala självstyret och tvångsrekviderar mark, så ägs den av någon, och börjar de exploatera, så kommer människor i dessa områden att flytta, så man riskerar som sagt att sabotera det som visat sig fungera, sunda politiker som bygger ut en kommun med måtta. När något inte fungerar, kan man inte lösa detta med mer dos av samma sjuka medicin. S.W

  SvaraRadera

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.