2016-01-18

Den humanitära stormakten och barnäktenskapen

Svenska kommuner sanktionerar barnäktenskap, rapporterade tidigare idag Ekot. Den så kallade humanitära stormakten Sverige visar sig därmed ännu en gång vara ett land där kulturrelativismens härjningar antagit direkt epidemiska proportioner.

I landet där ständiga hänvisningar till orden "alla människors lika värde" blivit både schibbolet och nationalsport behandlar socialkontoren minderåriga kvinnor med ursprung i Mellanöstern på ett sätt som aldrig skulle komma på fråga om de i stället hade varit etniska svenskar. I ett land besatt av att neurotiskt problematisera manligheten ges män med rötterna i Mellanöstern i praktiken omfattande undantag från lagar skrivna för att gälla alla.

Bakom de ständiga pekoralerna på temat "alla människors lika värde" döljer sig en verklighet där människor alltmer blivit olika inför lagen. Sverige har blivit ett land där din hudfärg, din religion och ditt modersmål i praktiken reglerar åtskilliga av dina rättigheter och skyldigheter, ett land där din etniska bakgrund avgör vilka förväntningar det omgivande samhället och myndigheterna har på dig.

Bakom besvärjelser som "värdegrund", "alla människors lika värde" och "humanitär stormakt" ryms en moraliskt bankrutt ideologi. Bakom dessa ord döljer sig uppfattningen att människor inte bör vara lika inför lagen. Bakom dessa ord döljer sig en acceptans för barnäktenskap bland vissa kulturer men inte bland andra. Bakom dessa ord döljer sig en vilja att bortförklara och trivialisera sexövergrepp och hedersvåld om bara förövaren har "rätt" bakgrund. Bakom dessa ord döljer sig den diametrala motsatsen till den människosyn man försöker signalera med talet om "alla människors lika värde".

Att svenska politiker är generösa med andra människors pengar gör inte Sverige till en humanitär stormakt. Tvärtom, den postmoderna ideologi som slagit rot i vårt land har gjort Sverige till en humanitär bananrepublik. Om denna postmoderna ideologi bara hade varit vansinnig och pervers hade problemet måhända varit hanterligt, men den är betydligt mer än så. Denna ideologi är nattsvart ondska förklädd till godhet.

Läs även:
Motpol
SR1, SR2