2016-02-18

Mehmet Kaplan och den magiska kartan

Mehmet Kaplans senaste plan för att lösa bostadsbristen utgörs av en karta.

Denna karta, som regeringen idag gav Lantmäteriet i uppdrag att ta fram, kommer enligt en hoppfull bostadsminister som genom ett trollslag få stora delar av problemen på den så kallade "bostadsmarknaden" att försvinna. Med Kartan kommer det, menar Mehmet Kaplan, att bli både billigare och enklare att bygga nytt. Tack vare Kartan, förklarar bostadsministern självsäkert, kommer byggtakten att öka.

Tack vare Kartan, låter han oss att förstå, behöver den så kallade "bostadsmarknaden" inte längre reformeras. Tack vare Kartan, antyder Kaplan, kommer hyresregleringar och regelkrångel framöver inte längre att utgöra något problem. Kartan är, kort sagt, vad som till slut kommer att göra planekonomin möjlig.

Den fantastiska Kartans förtjänster upphör emellertid inte där. Kartan är dessutom, upplyste idag Kaplan pressen, tredimensionell. Två av dessa dimensioner utgörs, får man förmoda, av latitud och longitud. Den tredje dimensionen utgörs däremot, tycks det, av rent och skärt önsketänkande.


SvD1, SvD1

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.

Gå ur PKU-registret innan det är för sent!

Regeringen vill göra PKU-registret – i vilket de flesta svenskar födda 1975 eller senares DNA finns lagrat – tillgängligt för polisen. Du har fortfarande möjligheten att gå ur detta register, vilket du också bör göra:

  • För att du under en vanlig dag lämnar spår av ditt DNA över stora områden, inklusive på platser där brott senare kan begås.
  • För att din kropp och ditt DNA tillhör dig, inte staten.
  • För att din uppfattning om vad som bör vara lagligt respektive olagligt förmodligen emellanåt skiljer sig markant från statens.
  • För att du är oskyldig tills motsatsen bevisats, inte det omvända.
  • För att register alltid kommer att missbrukas.
Använd denna blankett för att skydda ditt eget DNA och denna blankett för att skydda dina barns.