2016-02-16

Ränteavdraget är ett statligt stöd till banker

Efter att Mehmet Kaplan i lördags föreslog både ränteavdragets avskaffande och sänkt reavinstbeskattning, dröjde det inte länge innan Magdalena Andersson bryskt avfärdade hans utspel.

Detta var ännu ett tecken på hur dysfunktionell regeringskoalitionen är, vilket också är vad som har präglat rapporteringen om händelsen. Vad mer är, att en miljöpartist på detta sätt offentligt förnedras av finansministern hade i nästan vilken annan fråga som helst varit ett sant nöje att bevittna. I det aktuella fallet har dock miljöpartisten Kaplan för ovanlighetens skull helt rätt.

Många högerdebattörer försvarar närmast reflexmässigt ränteavdraget, eftersom det på pappret innebär en skattelättnad. Denna skattelättnad är dock inte generell, utan gäller endast skattebetalare med bostadslån. Ränteavdraget är en skattelättnad för skuldsatta, ett upplägg som missgynnar såväl den skuldfrie som den som amorterar.

Ränteavdraget är dock inte bara orättvist, det är dessutom skadligt. Själva tanken med ränteavdraget är att fler skall få råd att "äga" sin bostad (det vill säga få råd att hyra den av banken). I ett land med kronisk bostadspris har effekten emellertid blivit en helt annan. Ränteavdraget har möjliggjort för bostadsköpare att låna mer pengar, vilket bostadsköparna också har gjort. I bostadsbristens Sverige har det inte funnits chansen att "vinna" någon budgivning annars.

Detta har lett till att de redan upptrissade bostadspriserna stigit ännu mer. Sannolikt är idag den typiske bostadsägarens räntekostnad efter ränteavdrag fullt jämförbar med vad denna kostnad hade varit om ränteavdraget över huvud taget aldrig hade införts. Bostadsköparna har med andra ord inte tjänat på ränteavdraget.

Vad som däremot har hänt är att en stor andel av bankernas ränteintäkter nu i praktiken utgörs av skattepengar. Vad mer är, eftersom bostadspriserna nu är högre än vad de varit om staten inte hade snedvridit marknaden, tar bostadslånen nu längre tid att amortera av. Detta innebär att bostadslånen genererar intäkter till bankernas under längre tid, även i de fall då låntagarna faktiskt amorterar.

Ränteavdraget är med andra ord i praktiken ett statligt stöd till banker. Systemet innebär att staten beskattar allmänheten för att kunna låta pengarna regna över bankernas ägare. Resultatet blir svågerkapitalism och korporativism i massiv skala. Det hela är ett väldigt belysande exempel på vad som tenderar att ske när klåfingriga politiker snedvrider marknaden.

Mehmet Kaplan är en politiker med ytterst problematisk bakgrund. För sitt ställningstagande i frågan om ränteavdraget förtjänar han emellertid en eloge. Detsamma kan inte sägas om Magdalena Andersson eller de borgerliga politiker som svarade med att genast rycka ut till svågerkapitalismens försvar.
DN1

15 kommentarer:

 1. Har inget problem med att ränteavdraget avskaffas men då skall även skatten på intäktsräntor avskaffas anser jag.Det skulle ju dessutom öka incitamentet för att spara till sin konsumtion.
  Något säger mig dock att en socialistisk regering aldrig skulle avskaffa skatten på intäktsräntorna..
  Pelle2

  SvaraRadera
 2. Dubbel olycka för de sparsamma,ingen ränta på insatta pengar,riksbankens minusränta skatt på sparade medel.

  SvaraRadera
 3. Rickard, lärare
  en intressant effekt av högskattesamhället är att det håller ner konsumentpriserna!
  Jag bor numera på Nya Zeeland och reser ofta till Sverige.
  Priserna här i NZ på livsmedel är i stort sett desamma som i Sverige,
  men här drivs hela jordbrukssektorn helt utan statsstöd av något slag.
  Allt som däremot importeras från Kina och andra lågkostnadsländer är
  en faktor 3 till 5 ggr dyrare här jämfört med Sverige.
  Min förklaring är att vanliga svenskar saknar pengar, det de tjänar går till skatt, räntor, bil och bostad samt MOMS, endast en liten rännil av lönen blir över till fri konsumtion.
  Här i NZ behåller människor en mycket större del av lönen och har därför mer pengar över för konsumtion. Skatten är under 20% och motsvarigheten till MOMS 15%
  Detta har marknaden utnyttjat till att pumpa upp prisnivån maximalt.
  Priset på en vara är som bekant vad kunden är beredd att betala för den!
  NZ var tidigare en socialdemokratiskt styrd sluten planekonomi, den öppnades för ett 30 tal år sedan och ett stort antal Australiska och Amerikanska drakar inom konsumtionsvaror etablerade sig snabbt, de slog ut den inhemska ekonomin och har nu bildat monopol och oligopol inom många sektorer av samhället.
  Jag föreställer mig att USA skulle sett ut så här om de saknat sin mycket stränga monopollagstiftning.
  Kvaliteten på konsumtionsvaror är också den lägsta jag sett någonstans på jorden, det som inte går att sälja någon annanstans skeppas hit.
  El är ungefär dubbelt så dyrt som i Sverige, Internet ca 5 ggr dyrare än Sverige som i sin tur är flera ggr dyrare än USA.
  Drivmedel ca hälften, här finns både konkurrens och egen utvinning.
  Försäkringar är MYCKET billigare än i Sverige beroende på en mycket fredlig och ansvarstagande befolkning, skadegörelse förekommer inte.
  Räntor på lån är generellt mycket höga, bostadslån ca 5% och företagslån ca 20%, Australiska banker har monopol på marknaden, de köpte upp hela banksektorn då socialdemokraterna körde landet i botten.
  Landets hela ekonomi vilar på livsmedelsproduktion, ca 80% är direkt eller indirekt beroende av denna.
  Min kommentar är avsedd att något beskriva vad som händer efter att vänstern genom bidrag och omfördelningspolitik krossar ett lands ekonomi, den personliga friheten ökar för alla men landet som sådant förlorar sin frihet, allt av värde köps upp av utländska storbolag, den inhemska produktionsapparaten slås ut och konsumtionspriserna exploderar.
  NZ är i dag en råvaruproducent, livsmedel.
  Sverige kommer på samma sätt bli en råvaruproducent då högskattesystemet kollapsar och pengarna omfördelas.


  SvaraRadera
 4. siiiidaa vid sida tillsammans rycker dom fram...
  Ja skatt på intäktsräntor är helt befängt. Incitamentet blir att konsumera så mycket det går. Det är keynesanhängarnas melodi så inget förvånar.

  SvaraRadera
 5. Detta var en verklighet på 80 talet när vi först letade boende.
  Huspriserna var fasta och staten hjälpte till den första tiden sedan så fick man klara sig mer själv. sedan kom avregleringen och allt gick åt skogen. Det var våra älskade sossar som inledde hela härligheten och det är dom som idag mörkar historien så gott de kan.
  det är alltid lättare att skylla på någon annan än att ta på sig själv ansvaret.

  SvaraRadera
 6. Ett stort problem med ränteavdragen är att framtida bostadsköpare får betala för dagens komsumtion. Det låter kanske konstigt, men så är det. De som inte belånat sina bostad allt för mycket kan årligen plussa på lånen lite och därmed få extra utrymme att konsumera. När de sedan säljer sin bostad blir de skuldfria medan de som köpt bostaden får ta lån för att finansiera bostaden. På så sätt förs dagens konsumtion över till framtida skulder för andra. Detta är möjligt eftersom de låga räntorna, ränteavdragen och bristen på bostäder gör att marknadsvärdena på bostäder stiger. Om ränteavdragen för bostadslån avvecklas är jag övertygad om att prisökningen på bostäder avtar och därmed kommer dagens konsumtion i mindre utsträckning att föras över till framtida bostadsköpare. Ränteavdraget har blivit ett effektivt redskap för att få dagens unga att betala för andras konsumtion. Vi för över konsumtionsskulder från föräldrar till barn!

  SvaraRadera
 7. Brukar inte avgångna finanspolitiker få jobb på bankerna?
  Brukar inte avgångna försvarspolitiker och militärer få jobb inom försvarsindustrin?
  Sverige är ett av världens minst korrupta länder!
  Bo Adolfsson

  SvaraRadera
 8. Det förespråkarna för ränteavdragens avskaffande inte förstår är att det skulle öppna för ett trixande som skulle gynna de med mycket pengar som vill minska sin skatt och staten skulle förlora på det.

  SvaraRadera
 9. Tycker ränteavdragen kan vara 100%, det nya normalläget är att räntan är kring nollan.
  Glöm det gamla s k "normalläget", det är historia fr o m lehmankraschen.

  SvaraRadera
 10. Idiotin är att då fastighetsskartten "avskaffades" det inte gjordes i form av en stegvis skatteväxling där "avskaffandet" av fastighetsskatten finansierades med ett minskat ränteavdrag.

  /Eskil

  SvaraRadera
 11. Försöker med en lite kortare kommentar. Att ta bort ränteavdraget leder till skattekilar, eftersom det fortfarande är lagligt att lägga bostadsrätten/villan i ett företag där man kan dra bort räntan mot intäkter. "Intäkter" blir den hyra som man betalar in till sig själv. Det finns därmed en stor risk för en improduktiv "katt-och-råtta-lek" mellan skattebetalare och staten om man tar bort ränteavdraget, samt orättvisor i beskattning.

  Jan Jansson

  SvaraRadera
 12. Ränteavdraget är generellt, d.v.s. du kan kvitta det mot en kapitalinkomst från exempelvis aktier. Om vi tar bort avdraget, blir man alltså beskattningsskyldig för aktievinster, men man får inte en skattereduktion för räntan på lånet som har finansierat aktieköpet. Detta är asymetriskt och uppmuntrar till skatteplanering. Och sedan har vi den moraliska aspekten: varför skulle vilkoren för aktieköp vara bättre för ett företag – som kan dra av räntan - än för en privatperson?

  Jan Jansson

  SvaraRadera
 13. Om vi vill reducera prisstegringen av bostäder – vilket vi verkligen vill – så finns det andra alternativ än att ta bort ränteavdragen. Staten kan lagstifta om att alla bostadslån månste betalas av med minst 2% per år ned tills dess att skulden är helt avbetald. Detta får den goda effekten att “hävstången” av eget kapital minskas. Har du eget kapital, nämligen, kan du idag slippa att amortera på ditt bostadslån och kan därmed ha råd till ytterligare lån. Det är viktigt att påpeka att “hävstångseffekten” inte påverkas av en ev. avdragsrätt, men bidrar till att öka priserna på bostäder.

  Jan Jansson

  SvaraRadera
 14. Men varför stiger priserna då så mycket? En starkt bidragande orsak är befolkningsökningen. De nyinvandrade har inte själva råd med att köpa bostadsrätter, men de driver en flyttvåg framför sig av "gamla" invandrare som har fått det bättre samt även svenskar som är vill köpa sig till ett bättre område. Eftersom hyresbeståndet är fullbelagt måste även ungdomar som flyttar ut köpa bostad. Detta är inget konstigt eller omoraliskt i sig. Men, det pekar på att en början på en lösning måste innefatta att man minskar invandringen radikalt samt skickar hem ALLA som har fått avslag.

  SvaraRadera

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.