2016-05-24

It's the problemformuleringsprivilegium, stupid

Den som är ute efter att leta fel hos Moderaterna behöver inte leta särskilt länge.

Partiet dras fortfarande med uppenbara trovärdighetsproblem efter Fredrik Reinfeldts fyra sista år som statsminister. Den formellt upphävda decemberöverenskommelsen står i praktiken lika stark som någonsin. Omläggningen av partiets politik satt inte bara långt inne, den var länge dessutom alldeles för trevande.

Anna Kinberg Batra kan näppeligen sägas ha tagit väljarna med storm. Partiets återkommande kritik av regeringen Löfven i frågor där denna visat sig vara mer handlingskraftig än vad Alliansregeringen någonsin var är närmast skrattretande. Frågetecknen om hur partiets nya linje skall kunna jämkas med det ångvältsrationalistiska Centerpartiets dogmatism är många. Och så vidare.

Detta väl sagt har partiets agerande under det senaste året ingett en smula hopp. Partiets retorik avviker idag kraftigt från den kamikazelinje Fredrik Reinfeldt gick till val på 2014. I den söndertriangulerade grå massa som utgör den svenska riksdagen utmärker sig idag Moderaternas utspel i regel som de mest verklighetsförankrade.

I och med detta har partiet lyckats återbygga något av det förtroendekapital som gick förlorat mellan 2010 och 2014. Man är ännu inte i närheten av att reparera den skada Fredrik Reinfeldts högmod åsamkade partiet, men sett ur partiets synvinkel går utvecklingen nu åt rätt håll.

Det krävs dock idag endast ytterst lite för att det förtroende man återvunnit återigen skall gå förlorat. Den ilska och misstänksamhet Fredrik Reinfeldts dikeskörning gav upphov till bland väljarna är fortfarande massiv. Det förtroende man lyckats återvinna hänger på en väldigt skör tråd, och måste vårdas väldigt omsorgsfullt.

Tidigare ikväll lät riksdagsmannen Hanif Bali meddela att han inte längre hade den moderata riksdagsgruppens förtroende att fortsätta som ansvarig för partiets integrationsarbete. Motiveringen som angavs var att han nyligen gått emot partilinjen i riksdagsvoteringen om huruvida vad som pågår i Levanten är ett folkmord eller ej.

Det är naturligtvis fullt möjligt att det faktiskt var just detta som föranledde petningen av Bali (det vore i så fall definitivt inte första gången som partiledningen gjorde processen kort med en riksdagsledamot som vägrat rätta in sig i ledet). Det ligger dock nära till hands att misstänka att vad som avgjorde Balis öde snarare var det Aftonbladetanförda drev som i helgen drabbade den frispråkige riksdagsledamoten.

I slutändan spelar det för Moderaternas del ingen större roll vilken den egentliga anledningen var. Beslutet att avpollettera Bali kommer av många misstänksamma väljare ofrånkomligen att uppfattas som att partiledningen till slut valt att gå de rabiata vänsterdebattörer som länge arbetat för att få bort honom till mötes.

Dessa skenheliga vänsterdebattörer gör sig praktiskt taget dagligen skyldiga till långt mycket värre övertramp än vad de anklagar debattörer som Bali för. För dem är deras rätt att tillämpa dubbla måttstockar någonting så självklart att de till synes aldrig över huvud taget reflekterat över det groteska i detta.

Att vänstern gör vad den kan för att smutskasta högern är dock i grund och botten inget förvånande. Vad som är både förvånande och beklämmande är däremot att den svenska högern sedan lång tid tillbaka accepterar detta. Den svenska högern har gått med på att spela efter de mest ohederliga av vänsterdemagogers spelregler.

Av denna anledning är Moderaternas behandling av Hanif Bali ett närmast osannolikt klantigt självmål, alldeles oavsett vad som faktiskt låg bakom. Signalen man skickar ut är att man ännu en gång böjer sig för den hycklande vulgärvänstern. I och med detta ger partiet inte bara vänsterdemagogerna grönt ljus att fortsätta sina smutskastningskampanjer. Vad värre är, man väljer dessutom att ännu en gång äventyra de redan djupt misstänksamma väljarnas förtroende.

Detta, moderater, är fullständigt idiotiskt. Så länge ni accepterar att spela efter vänsterns spelregler kommer ni aldrig någonsin att vinna kampen om problemformuleringsprivilegiet. Vad mer är, ni har inte råd att äventyra det lilla förtroendekapital ni lyckats återvinna det senaste året.

Ni. Har. Inte. Råd.

Läs även:
Motpol, I otakt, Ingångsvärden, Anybody's Place
DN1, SvD1, Exp1, Ab1