2017-03-25

Om rationalism, progressivism och sommartid

När det stora krig som inleddes 1914 till allas förvåning visade sig bli en utdragen affär, tvingades de krigförande ländernas politiker snart inledda omfattande experiment med partiell planekonomi för att kunna fortsätta det folkmord på unga män och pojkar de hade inlett.

För att kunna möjliggöra år efter år av masslakt räckte det inte med att plundra medborgarna på deras besparingar, utan politikerna ställde dessutom hela det privata näringslivet till krigsmaskineriets förfogande. Efter Versaillesfreden blev dessa planekonomiska krigsreformer till stora delar kvar, och när det första världskriget avlöstes av det andra kom marknadsekonomin att trängas tillbaka ytterligare.

Vi lever idag, mer än 100 år efter det första världskrigets utbrott, i mångt och mycket fortfarande med de "tillfälliga" avsteg från marknadsekonomin som infördes till följd av denna barbariska konflikt. Det är också värt att notera att den kommandoekonomi som då tillämpades i Tyskland var så långtgående att den utgjorde en stor inspirationskälla för en då landsflyktig rysk radikal vid namn Vladimir Iljitj Lenin.

En av den tyska generalstabens många krigsåtgärder var sommartid, någonting som infördes 1916 med syftet att spara kol. Flera andra länder, däribland såväl Sverige som kejsardömets Tysklands fiender, följde snart efter. Till skillnad från i fallet med många av de andra "tillfälliga" krigslagarna blev dock sommartiden kortvarig. Efter krigsslutet återgick man till normaltid, och i Sveriges fall blev åtgärden så impopulär att man inte ens upprepade experimentet 1917.

Efter detta dröjde det ändå till 1970-talet (i Sveriges fall, ända till 1980) innan klåfingriga politiker ännu en gång började se det som en statlig kärnuppgift att störa människors dygnsrytm. Även denna gång var det ambitionen att spara energi som åberopades, och ursprungligen var åtgärden även denna gång "tillfällig". Den här gången blev dock sommartiden permanent, trots att det råder stor osäkerhet kring huruvida åtgärden ens leder till några energibesparingar.

Fenomenet sommartid tjänar på många sätt som ett utmärkt exempel varför progressivismen och den närbesläktade rationalismen alltid leder fel. Man börjar med en idé som ser bra ut på pappret, i synnerhet som man redan från början utgår från att världen är mycket mindre komplex än den är. Man utnyttjar sedan en yttre omständighet för att genomdriva denna idé i praktiken, och man vägrar därefter att backa när de önskade resultaten uteblir.

De två årliga politiskt beslutade tidsomställningarna leder inte bara till stress och irritation. De två årliga politiskt beslutade tidsomställningarna leder inte bara till att människor försover sig eller missar viktiga tider. De två årliga politiskt beslutade tidsomställningarna leder till att människor dör. Det hela framstår dock för den rationalistiskt lagde som en bra idé på pappret, vilket för den rationalistiskt lagde också är gott nog.

Så länge vi fortsätter att ge sådana människor makt över oss, kommer sommartiden också bli kvar. Detsamma gäller naturligtvis även alla de åtskilliga betydligt mer skadliga ingrepp i vår frihet de också sett det som ett moraliskt imperativ att genomdriva.
DN1, Exp1, Ab1

5 kommentarer:

 1. "Man börjar med en idé som ser bra ut på pappret, i synnerhet som man redan från början utgår från att världen är mycket mindre komplex än den är. Man utnyttjar sedan en yttre omständighet för att genomdriva denna idé i praktiken, och man vägrar därefter att backa när de önskade resultaten uteblir."

  Ett annat utmärkt exempel på detta är det senaste EU-direktivet om vapen.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ett annat är grundskolereformen. Testades på 50 talet med förfärande effekter på disciplin och studieresultat. Rullades ut över hela landet 1968 mot lärarnas vilja.

   Radera
 2. Ytterligare exempel är Nolltolerans mot narkotika.

  Lät bra på pappret, men när sedan effekterna i verkligheten visar sig backar man inte...

  SvaraRadera
 3. Känner själv av stressen varje år när det gäller att komma ihåg att ställa om klockor, och oroa sig för de digitala VERKLIGEN tar hand om det själva eller ej. Varje år är det även samma visa på jobbet; flertalet kommer för sent och nästan alla är trötta och stressade. Om inte annat måste samhället förlora stora summor pengar på minskad effektivitet och missade arbetstimmar! Personligen tycker jag att det känns som ett utdaterat koncept och hoppas att vi blir av med sommartid/vintertid snart... Tycker det är intressant med allas åsikter så har gjort en omröstning om man är för/emot sommartid, rösta gärna om du vill! (http://www.plusett.nu/omrostning-5514/tycker-du-att-det-ar-bra-med-vintertid-sommartid)

  SvaraRadera
 4. Jag har själv aldrig förstått idiotin med sommartid och vintertid. Bara idén är så urbota korkad från början till slut att det är ett stort djävla under att den fått genomslag SAMT ännu inte avskaffats.

  SvaraRadera

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.