2018-11-21

The Stockholm Mindset

Till progressivismens mer förbisedda effekter hör hur den dränerat människans tillvaro på sammanhang och mening. Den värld homo progressivicus har att navigera är hedonistisk (vilket den progressive bejakar) och ytlig (vilket den progressive är omedveten om), vilket får till följd att den progressiva människan ständigt går omkring med en gnagande känsla av tomhet och saknad. Många progressiva försöker avhjälpa detta med med att engagera sig för progressiva ändamål, vilket ironiskt nog bara gör problemet värre. Andra vanliga sätt att försöka hantera den gnagande tomheten är genom att hänge sig åt ängslig konsumism och att lika ängsligt försöka dölja sin i grund och botten provinsiella natur genom att simulera kosmopolit. För ett synnerligen belysande exempel på det senare står TEDxStockholm, som på sin Facebooksida beskriver sig själva med följande ord:
"We believe Stockholm is already blessed with a strong creative and innovative mindset -the Stockholm mindset. Today, however, the city is lacking an interdisciplinary and open forum where people can meet and ideas worth spreading can evolve. There is also a lack of insight in the true value and potential of the Stockholm mindset. TEDxStockholm is our way of creating such a forum and spreading this insight."
TEDxStockholm är en filial till TED (kanske mest kända för sina TED Talks). Moderorganisationen (som även den är progressiv och tämligen outhärdligt präktig) har som slogan "Ideas worth spreading", vilket även TEDxStockholm inkluderar i sin programförklaring. Den som läser samma taffligt skrivna programförklaring finner dock att moderorganisationens motto är någonting man närmast pliktskyldigt återger, och detta då mest som en ursäkt för att i den korta texten få nämna Stockholm fyra gånger och det nyuppfunna begreppet "the Stockholm mindset" två.

En generös tolkning skulle kunna vara att TEDxStockholm är en produkt av det civilsamhälle jag själv så ofta beklagat frånvaron av i Sverige. En betydligt mer jordnära tolkning är det är förstoppade posörer vi har att göra med. Att informationen på såväl organisationens hemsida som Facebooksida är skriven på engelska ger en tydlig fingervisning om detta. Skulle man fråga de ansvariga om hur de resonerat i sitt val av språk, skulle man sannolikt till svar få en floskulös utläggning om att Stockholm är en väldigt internationell stad, att det internationella intresset är mycket stort, och så vidare. Detta har man i allmänhet säkerligen också nästan lyckats intala sig själva, men vad det egentligen handlar om är att man känner sig viktiga och framför allt kosmopolitiska när man finner en ursäkt att kommunicera på engelska.

Detta för oss till pudelns kärna, nämligen att det hela snarare bör förstås som ett utslag av provinsialism. Att programförklaringen inte bara kokar ned till vilken speciell och viktig stad i världen Stockholm är, utan att man i denna dessutom hela två gånger på engelska påminner den svensktalande läsaren om existensen av "the Stockholm mindset", är ett närmast rörande bevis för detta. Egentligen vet man att man befinner sig i en tämligen betydelselös stad i norra Europas utkanter, men man vill också så hemskt gärna känna sig som de framgångsrika amerikaner man ser på TV. Därför beskriver man sig i tämligen krampaktiga ordalag inte bara som någonting mycket viktigare än vad man är. Man gör dessutom detta på engelska, så att man kan intala sig själva att man har världens blickar på sig.

Den 24 november går arrangemanget TEDxStockholm: Wonderland av stapeln, därtill passande nog på ett arkitektritat modernistiskt monster till hotell med det både engelska och lätt postmoderna namnet "Radisson Blu Waterfront". Bland talarna återfinns progressiva operaaktivisten Malena Ernmans femtonåriga dotter, vars roll i sammanhanget är att föreläsa om klimatförändringar. Att hon skulle besitta de mest relevanta kunskaperna på området är det naturligtvis ingen i publiken som kommer inbilla sig, men detta spelar heller inte någon roll. Det kommer, trots allt, inte vara därför man är där.

TEDxStockholm: Wonderland handlar nämligen inte om "ideas worth spreading". Att vara närvarande handlar om att ha de rätta åsikterna, om att synas och om ömsesidigt ryggdunkande. TEDxStockholm: Wonderland handlar dock också om någonting mycket större än så. Arrangemanget handlar om att tillhandahålla en arena där ängsliga svenska progressiva som förtvivlat letar efter mening i tillvaron för en stund skall kunna intala sig själva att de är framgångsrika entreprenörer i San Francisco som gör motstånd mot Donald Trump. Vi kan med fördel kalla företeelsen i fråga för the Stockholm mindset.