2013-01-30

Elefanten i klassrummet

När Socialdemokraterna idag gör ett utspel om obligatorisk gymnasieskola är detta ännu ett utslag av en skoldebatt där ingen låtsas se den elefant som står i klassrummet.

Grundsynen är att det är någonting fel på skolan som sådan, att skolresultaten sjunker förklaras därför helt enkelt med att undervisningen måste ha blivit sämre. "Långtidsarbetslösheten har nästan tredubblats under Reinfeldts regeringstid. Ungdomsarbetslösheten har bitit sig fast på mycket höga nivåer och i dag har 30.000 unga varit arbetslösa mer än sex månader" skriver artikelförfattarna, med en tydlig antydan om att det är den av regeringen förda skol- och jobbpolitiken som orsakat problemen.

Vid en ytligt betraktelse av siffrorna är det naturligtvis lätt att tro att detta stämmer, men det faktum att arbetslösheten har ökat trots att en kvarts miljon nya jobb skapats under nuvarande regering antyder att någonting är fel i resonemanget. Just det, kära läsare, vi börjar skymma elefantens konturer nu.

Under regeringen Reinfeldt har över en halv miljon invandrare kommit till Sverige, merparten från länder där utbildningsnivån är väldigt låg och med utbredd analfabetism - i fallet med somalier snarare regel än undantag. När dessa kommer till ett väldfärdsland som Sverige där låglönejobben är få ökar givetvis arbetslösheten. När dessa placeras i den svenska skolan - inte sällan utan att ens kunna läsa, och utan att kunna få hjälp hemifrån - blir utbildningsresultaten naturligtvis därefter.

Med en normalstor invandring skulle såklart detta endast påverka marginellt. Invandringen till Sverige är dock allt annat än normalstor, den är den största i västvärlden och har ökat folkmängden med över fem procent under regeringen Reinfeldts tid vid makten. Att påverkan från en sådan massiv demografisk förändring blir allt annat än marginell krävs inget geni för att förstå. Därtill kommer att invandrarnas andel av skolelever och unga vuxna har ökat med betydligt mer än nämnda fem procent, då den genomsnittlige invandraren är yngre än den genomsnittlige svensken, och då deras barnkullar är större.

Att jämföra skolresultaten från före och efter regeringen Reinfeldt - och därefter tillskriva den förda skolpolitiken skillnaderna - blir således att jämföra päron med äpplen, och är ingenting annat än intellektuellt bedrägeri. Ett bedrägeri som kommer fortsätta så länge vi fortsätter att inte se elefanten i klassrummet. Att ordet "invandring" inte nämns enda gång i debattartikeln är talande nog.
Ab, Skanskan, SR1, SR2, SR3, SvD1, SvD2