2013-02-04

Timbro Strikes Back!

Efter att Moderaterna börjar visa tecken på en viss tillnyktring i invandringsfrågan, tog det inte lång tid för den oheliga alliansen av media och näringsliv att gå till motattack.

"Skall inte de som flytt från krig få en chans att återförenas med sina anhöriga i Sverige?" frågade SVT:s Agenda dramatiskt Tobias Billström. "Har inte Sverige som ett av världens rikaste länder råd att hjälpa flyktingar?"

Det faktum att Sveriges årliga invandring på 111 000 personer räknat per capita är högre än något annat västlands dribblades bort direkt, trots Billströms försök att lyfta frågan. Ej heller fick tittaren någon kunskap om den verklighet med relativt få med egentliga flyktingskäl som gömmer sig bakom Agendas dramatiska formuleringar om flyktingar från krigszoner.

Näringslivet å sin sida går till motattack från ett annat håll. Efter att Annie Lööf och Stureplanscentern nu har fått backa i såväl väljaropinionen som från stora delar av sitt idéprogram (dock ej punkten om fri invandring), har man öppnat en ny front.

Svenskt näringslivs Stefan Fölster visade sig plötsligt hysa ett brinnande intresse för socialt utsatta människor. Genom att jämföra bruksorter på dekis med större och framgångsrika städer lyckas han med konststycket att "bevisa" att det är brist på invandrare som skapar arbetslöshet och sociala problem, snarare än för många.

Att inte ens ett land som USA lyckats få mer än hälften av somalierna i arbete väljer Fölster att ignorera, ja, han avfärdar till och med dylika resonemang som en "pseudodebatt". Likaså tycks den väldigt stora överrepresentationen i brottsstatistiken bland några av de största invandrargrupperna inte uppfylla Fölsters definition av "sociala problem".

Samtidigt väljer Svenskt näringsliv att presentera statistik som skönmålar situationen. SvD är inte sena att hänga på, och illustrerar situationen med en grekisk sjuksköterska, trots att sjuksköterskan i egenskap av grek är en EU-medborgare som omfattas av den fria rörligheten, och har väldigt lite att göra med den rekordstora asylinvandringen från länder som Somalia och Afghanistan där analfabetismen är långt över 50 procent.

Att de jobb som faktiskt ändå skapas, och som Svenskt näringsliv lyfter fram som goda exempel, ofta befinner sig i en gråzon mellan vita och svarta arbetstillfällen, lyfter man däremot inte fram, ej heller att de jobb som faktiskt ändå skapas bidrar till kraftig lönedumpning.

Det faktum att arbetslösheten har ökat trots att en kvarts miljon nya jobb har skapats under regeringen Reinfeldt leder såklart till accelererande bidragskostnader. Att detta i sin tur riskerar att urholka välfärdssystemens legitimitet ser Svenskt näringsliv gissningsvis inte som ett problem över huvud taget, det ser man som en fördel då det urholkar viljan att betala skatt och med lite tur inom kort leder till att Stureplanscenterns vision om en "ransonerad välfärd" blir verklighet.
SR1, SR2, SR3, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SvD7, SvD8