2013-02-04

Fölsters mörkblå agenda

Stefan Fölster, tidigare på Svenskt näringsliv och numera aktivt med sitt eget nystartade projekt "Reforminstitutet", har i en debattartikel skrivit följande:

"Ett annat hinder är kollektivavtalens krav på att lönerna ska vara lika över hela landet. Det gör det svårt för en ort med produktivitetsutveckling att återställa sin konkurrenskraft. I det avseendet har Kramfors ungefär samma problem som Grekland eller Italien.

En tredje mekanism är en följd av det kommunala utjämningssystemet. Enligt en stor och ovanligt samstämmig forskningslitteratur har en omfattande utjämning störst negativa effekter på tillväxt i svaga orter som får stora bidrag. Därför leder utformningen av det svenska utjämningssystemet på sikt till ökande regionala klyftor."


Denna artikel har delats flitigt av folk på vänsterkanten på sistone, gissningsvis främst på grund av dess rubrik ("Sociala problem vanligast i orter med få invandrare"). Om man skrapar lite på ytan finner man dock att bakom det för många tilltalande budskapet om invandringen, så ryms i citatet ovan följande andemening:
  1. Fackets makt måste försvagas.
  2. Det kommunala utjämningssystemet bör skrotas, stödet till Munkfors bör upphöra och de rika kommunerna skall få behålla mer pengar.
  3. Forshagaborna har för höga löner.
  4. Låglönejobben måste bli fler.
Om detta kan man tycka vad man vill, men vänstern bör ha väldigt klart för sig att när man stödjer Stefan Fölsters verklighetsbeskrivning så stödjer man också en mörkblå agenda. Att Annie Lööf, Johan Norberg och Stefan Fölster numera har blivit vänsterns hjältar är ganska talande för hur dåligt den offentliga debatten i Sverige mår.
SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SvD7