2013-01-29

Havererad arbetsmarknad

En förbättrad integrationspolitik skall, har det i årtionden sagts, lösa de problem som kommer i invandringens spår. Problemet är att den förbättrade integrationspolitiken aldrig kommer. De reformer som har gjorts på arbetet - fler rättigheter, färre skyldigheter, högre bidrag, ökad passivisering - har snarare fått direkt motsatt effekt. Den förbättrade integrationspolitiken finns inte, har aldrig funnits, men dess snara ankomst tjänar likväl som en ursäkt till låta västvärldens största invandring få fortsätta, även när den nått den absurda siffran 111 000 personer per år.

Det finns ett och endast ett sätt att få lågutbildade och analfabetiska invandrare i arbete, och det är att släppa låglönejobben fria. Detta löser inte problemen, inte ens ett land som USA har till exempel fått mer än hälften av de somaliska invandrarna i arbete, men det är likväl ett avsevärt bättre resultat än vad de svenska politikerna lyckats uppnå.

Detta är emellertid inte vad arbetarrörelsen vill. Tvärtom går LO i årets avtalsrörelse ut hårt för att höja lönerna för de lägst betalda jobben. Samtidigt säger Reinfeldt sig vilja ha "fler enkla jobb men på de lönenivåer som Sverige har etablerat". Där LO går med förbundna ögon in i framtiden hänfaller statsministern sig åt önskedrömmar. Att låglönejobben likväl är på väg att bli verklighet blir emellertid allt tydligare när man beaktar vad som sker i arbetskraftsinvandringsreformens spår.

Reformen såldes in som ett sätt att locka datoringenjörer och läkare till Sverige, prisades av naiva miljöpartister och den Stureplanscenter som önskar släppa invandringen helt fri som "human", "solidarisk" och bra för Sverige, men de grupper den lockat har i själva verket varit lågutbildade inom yrkesområden där arbetslösheten i Sverige redan är skyhög. Bedrägerier, lönedumpning och att allt fler personer vistas i Sverige illegalt har inte särskilt oväntat blivit konsekvenserna av detta.

Att detta inte diskuteras, att LO inte tar strid mot det nya samhälle som växer fram, trots att det går tvärtemot LO-medlemmarnas intressen, är ett svek av stora mått.
SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, DN, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, SR1, SR2

1 kommentar:

  1. Låglönejobb är ett utmärkt sätt att ta sig in på arbetsmarknaden,för det är rätt märkligt om en helt oerfaren ska ligga i lönenivåer lika som den som har vrit i jobb många år.Jag började mitt arbetsliv med just låglönejobb,hyrde rum,levde på varma mackor och hade det knapert.Sen fick man arbeta sig framåt.Egen lägenhet tog det många många år innan man fick.Får en känsla att alla vill ha allt på en gång i dag ,sånt som vi fick skaffa eftervart. Och det handlar inte om 100 år sen.

    SvaraRadera

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycklighet. Kommentarer löper stor risk att hamna i papperskorgen om de är sossiga, hätska, foliehattiga, besserwissriga, vilseledande, överdrivet långa, trollande eller faktamässigt tveksamma.

Gå ur PKU-registret innan det är för sent!

Regeringen vill göra PKU-registret – i vilket de flesta svenskar födda 1975 eller senares DNA finns lagrat – tillgängligt för polisen. Du har fortfarande möjligheten att gå ur detta register, vilket du också bör göra:

  • För att du under en vanlig dag lämnar spår av ditt DNA över stora områden, inklusive på platser där brott senare kan begås.
  • För att din kropp och ditt DNA tillhör dig, inte staten.
  • För att din uppfattning om vad som bör vara lagligt respektive olagligt förmodligen emellanåt skiljer sig markant från statens.
  • För att du är oskyldig tills motsatsen bevisats, inte det omvända.
  • För att register alltid kommer att missbrukas.
Använd denna blankett för att skydda ditt eget DNA och denna blankett för att skydda dina barns.