2013-01-29

Havererad arbetsmarknad

En förbättrad integrationspolitik skall, har det i årtionden sagts, lösa de problem som kommer i invandringens spår. Problemet är att den förbättrade integrationspolitiken aldrig kommer. De reformer som har gjorts på arbetet - fler rättigheter, färre skyldigheter, högre bidrag, ökad passivisering - har snarare fått direkt motsatt effekt. Den förbättrade integrationspolitiken finns inte, har aldrig funnits, men dess snara ankomst tjänar likväl som en ursäkt till låta västvärldens största invandring få fortsätta, även när den nått den absurda siffran 111 000 personer per år.

Det finns ett och endast ett sätt att få lågutbildade och analfabetiska invandrare i arbete, och det är att släppa låglönejobben fria. Detta löser inte problemen, inte ens ett land som USA har till exempel fått mer än hälften av de somaliska invandrarna i arbete, men det är likväl ett avsevärt bättre resultat än vad de svenska politikerna lyckats uppnå.

Detta är emellertid inte vad arbetarrörelsen vill. Tvärtom går LO i årets avtalsrörelse ut hårt för att höja lönerna för de lägst betalda jobben. Samtidigt säger Reinfeldt sig vilja ha "fler enkla jobb men på de lönenivåer som Sverige har etablerat". Där LO går med förbundna ögon in i framtiden hänfaller statsministern sig åt önskedrömmar. Att låglönejobben likväl är på väg att bli verklighet blir emellertid allt tydligare när man beaktar vad som sker i arbetskraftsinvandringsreformens spår.

Reformen såldes in som ett sätt att locka datoringenjörer och läkare till Sverige, prisades av naiva miljöpartister och den Stureplanscenter som önskar släppa invandringen helt fri som "human", "solidarisk" och bra för Sverige, men de grupper den lockat har i själva verket varit lågutbildade inom yrkesområden där arbetslösheten i Sverige redan är skyhög. Bedrägerier, lönedumpning och att allt fler personer vistas i Sverige illegalt har inte särskilt oväntat blivit konsekvenserna av detta.

Att detta inte diskuteras, att LO inte tar strid mot det nya samhälle som växer fram, trots att det går tvärtemot LO-medlemmarnas intressen, är ett svek av stora mått.
SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, DN, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, SR1, SR2