2014-01-28

Nordens Kina (och dess Peking)

"Se på landet som ett nordligt Kina", säger den brittiske journalisten Michael Booth om Sverige.

Ptja, med tanke på de svenska reaktionerna på Belinda Olssons TV-serie, dagens Amnestyutspel och på en viss annons i DN så är det bara att hålla med. När Södermalm tycker en sak och världen utanför en helt annan, är det inte per automatik så att Södermalm varje gång har rätt och resten av världen har fel.

Men, det är klart, förståelsen för ett sådant resonemang är förstås gissningsvis väldigt liten på Södermalm.


DN1, SvD1, SvD2, LT1, NSk1, NSk2, Sk1, SR1