2014-02-21

Det curlade folket

I media återfinns nu, efter regeringens förslag att minska bidragsdelen av studiestödet med 300 kronor, flera rubriker av typen "Studenterna åker på ett rejält bakslag". Reaktioner av den sorten är väldigt typiska för den svenska debatten. Allting skall vara gratis, ingenting skall ta emot, nån annan skall betala.

De 300 kronorna medför att en student som går en femårig utbildning kommer att behöva låna 3 000 kronor extra årligen (studiemedel betalas ut tio månader om året) om vederbörande vill behålla sin nuvarande standard. Under en lång femårig utbildning innebär detta en extra skuld på 15 000 kronor samt – med dagens räntesats – de knappa 500 kronor skulden kommer att förräntas med under tiden.

Detta är inget "rejält bakslag". Det är en liten försämring som man, om man sköter sin ekonomi, kan kompensera för med en sparsam månad eller två efter att man har fått det där jobbet som den femåriga utbildningen ledde till.

Att detta skapar sådan indignation i Sverige säger en hel del om hur bortskämda svenskarna är, hur ovana vid att ta ansvar för sig själva de är och hur självklar "rätten" till pengar andra arbetat ihop tycks framstå som.
DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, DN7, DN8, DN9, DN10, DN11, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SvD7, SvD8, SvD9, SR1, SR2, Ab1, Ab2, Ex

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.

Gå ur PKU-registret innan det är för sent!

Regeringen vill göra PKU-registret – i vilket de flesta svenskar födda 1975 eller senares DNA finns lagrat – tillgängligt för polisen. Du har fortfarande möjligheten att gå ur detta register, vilket du också bör göra:

  • För att du under en vanlig dag lämnar spår av ditt DNA över stora områden, inklusive på platser där brott senare kan begås.
  • För att din kropp och ditt DNA tillhör dig, inte staten.
  • För att din uppfattning om vad som bör vara lagligt respektive olagligt förmodligen emellanåt skiljer sig markant från statens.
  • För att du är oskyldig tills motsatsen bevisats, inte det omvända.
  • För att register alltid kommer att missbrukas.
Använd denna blankett för att skydda ditt eget DNA och denna blankett för att skydda dina barns.