2015-03-08

Nyvänsterns flagranta rasism


Public service-skandalerna har avlöst varandra de senaste månaderna. Man har lagt skulden för terrorattentat på offren, relativiserat förövarnas skuld och gjort sig till språkrör för antisemitiska tankefigurer. Man har rasregistrerat börsbolagens styrelsemedlemmar och man har å det grövsta vilselett allmänheten om en påstått ökande andel visstidsanställningar.

Vad som framträder mellan raderna är en kultur där nyvänsterns tankegods sitter i väggarna. En kultur där de vänsterradikala föreställningarna blivit så självklara att varken reportrar, producenter eller ansvariga utgivare längre reagerar. En kultur där marxistisk maktanalys, intersektionalitet och identitetspolitik är sådana självklarheter att alla tar för givet att detta ligger i den politiska mittfåran, att dessa radikala vänsteråsikter är objektiva fakta snarare än just åsikter, att de är så självklara att inga andra än högerextremister kan tänkas ha några invändningar mot dem.

I P3-programmet Tankesmedjans podd Veckans boss blev Alice Teodorescu i fredags kallad för "husblatte" (ungefär nitton och en halv minut in i programmet). Detta försvaras av Tankemedjans ansvarige utgivare Anne Sseruwagi i ett pressmeddelande. Veckans boss kan visserligen "uppfattas som sårande", meddelar Sseruwagi, men då programmet är "satir" som "sparkar [...] uppåt" och eftersom man "står för alla människors lika värde" är detta enligt henne inget problem.

Även Özz Nûjen (vars politiska stand-up för övrigt visades av SVT under valrörelsen) och Vänsterpartiets alltid lika genuint sympatiske Ali Esbati har ryckt ut till Tankesmedjans försvar under helgen, och som av en händelse betonar båda att det handlar om "satir". Även om man bortser från att Esbati själv har försvarat begreppet, faller dock talet om "satir" platt till marken när man lyssnar på programmet. Det är tämligen uppenbart att kommentaren kom direkt från hjärtat.

Problemet med begreppet "husblatte" är inte i första hand att det innehåller efterledet "-blatte". Problemet med begreppet är att det bottnar i en föreställning om att det är onaturligt för någon med invandrarbakgrund att stå till höger. Detta är ingenting som kan avfärdas med svepande utläggningar om att det handlar om "satir", ej heller är detta någonting som kan avfärdas med akademiska resonemang.

Att anse att någons ursprung och/eller hudfärg avgör dennes värderingar är rasism. Inte smygrasism, inte omedveten rasism, inte strukturell rasism utan flagrant rasism i dess renaste form. Att denna flagranta rasism idag försvaras av stora delar av vänstern beror på en och endast en sak, nämligen att rasismen är utbredd och accepterad inom nyvänstern. De ständiga och högtidliga utfästelserna om motsatsen visar i sin tur bara på hur skenhelig samma nyvänster faktiskt är.

Läs även:
Göran Fröjdh
Den hälsosamme ekonomisten
Motpol
DN1, Sk1, NSk1, GP1, HH1, SVT1, Dag1, Dag2, Dag3, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, Re1, Re2 Ex1, Ex2, Ex3, Ab1