2015-05-31

Om socialdemokrater och sverigedemokrater

"Mina damer och herrar. Vi har alla väntat till den partikongress där vår partiordförande har titeln statsminister. Vi har väntat färdigt!" Med dessa ord introducerades Stefan Löfven av någon som mest lät som en speedad sportkommentator då han i helgen skulle tala på den socialdemokratiska partikongressen.

Vad man inom Socialdemokraterna gläds åt är emellertid inte att den egna sidan gick framåt i valet, för det gjorde den nämligen inte. Vad man inom Socialdemokraterna gläds åt är att Sverigedemokraterna i valet 2014 mer än fördubblade sin andel av rösterna. Det var Sverigedemokraternas valframgångar och allianspartiernas sätt att förhålla sig till dessa framgångar som gjorde Stefan Löfven till statsminister, ingenting annat. Vad Socialdemokraterna har "väntat färdigt" på är att Sverigedemokraterna skulle göra ett succéval.

Den socialdemokratiska retoriken mot Sverigedemokraterna är förvisso både högljudd och bombastisk, men vad den hallelujakryddade retoriken från den socialdemokratiska partikongressen visar är att detta är ett spel för gallerierna. Socialdemokraterna vet att det var rösterna på Sverigedemokraterna som gav dem makten, och detta är en utveckling de idag inte visar några som helst tecken på att beklaga.

I takt med att kritiken av DÖ vuxit sig starkare har detta yttrat sig i att Socialdemokraterna också blivit mer och mer skamlösa i sitt hyckleri, någonting som Aftonbladets Anders Lindberg visade prov på då han för några veckor sedan medverkade i SVT Debatt. Lindbergs retorik i programmet var ett väldigt avslöjande exempel på den kampanj socialdemokratiska opinionsbildare idag bedriver för att legitimera en socialistisk politik utan parlamentariskt stöd.

Med klassiska smutskastnings- och härskarmetoder försökte Lindberg misstänkliggöra varje form av kritik mot den ur demokratisk synvinkel högst tveksamma Decemberöverenskommelsen. Detta fick till slut PM Nilsson att påpeka det uppenbara, nämligen att debattörer som Anders Lindberg inte har någonting emot det uppkomna läget (21:23). Detta framkallade i sin tur ett svavelosande och ganska underhållande vredesutbrott från Lindbergs sida.

Problemet för demagoger som Lindberg är emellertid att festen nu är över. Så länge det var på Fredrik Reinfeldt skift som den extrema invandringspolitiken fördes, var det också Alliansen som förlorade väljare på detta. Idag är läget annorlunda. Den extrema invandringspolitiken ligger fast, men Fredrik Reinfeldt har avlösts av Stefan Löfven.

Det är av bland annat denna anledning som Moderaterna och Socialdemokraterna nu inte bara blivit jämnstora i opinonen, utan som därtill även Sverigedemokraterna är på god väg att bli jämnstora med dessa bägge partier. Sverigedemokraterna fortsätter att växa, men idag är det gissningsvis Socialdemokraterna och inte Moderaterna som i första hand står för de nya väljarna.

När Lindberg kommer till insikt om detta lär det hånfulla flinet på hans läppar förmodligen bytas ut mot en tilltagande panik i hans ögon. Om Lindberg 2018 blir en av dem som först börjar föreslå att Socialdemokraterna borde inleda ett samarbeta med Sverigedemokraterna, skulle åtminstone inte jag bli särskilt förvånad.

Läs även:
Den sjätte mannen
DN1, DN2, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, Ex1, Ex2, Ex3, Ex4, Ab1, SR1