2015-07-30

Om reg(l)eringen Löfven och crowdfunding

De senaste åren har crowdfunding finansierat allt från böcker, spelfilmer och dokumentärer till forskning och nyhetsaggregatorer. Trots att gräsrotsfinansieringskampanjerna har varit beroende av såväl frivilliga donationer som förtroendekapital har fenomenet blivit en succé. Crowdfunding har inte bara täckt ett behov, det har också lockat fram det allra bästa i de människor som har deltagit.

Detta är någonting bra, enligt finansmarknadsminister Per Bolund (MP). I en artikel i Svenska Dagbladet kan man nämligen läsa att fenomenet enligt honom har fyllt ett behov "som inte har kunnat fyllas på den traditionella marknaden". (Detta är en korrekt analys om tonvikten i hans uttalande läggs på ordet "traditionella". Det ligger emellertid nära till hands att misstänka att det ord som Bolund istället lägger tonvikten på är "marknaden".)

I ljuset av detta blir Bolunds agerande väldigt märkligt. Artikelns huvudbudskap är nämligen inte att finansmarknadsministern prisar de positiva resultat som gräsrotsfinansiering har lett till. Tvärtom är artikelns huvudbudskap att Bolund arbetar för att få till en reglering av gräsrotsfinansieringsfenomenet. Detta för att regleringar, enligt Bolund, kommer säkerställa att "marknaden fortsätter att växa".

Vad Bolund säger är att de marknadskrafter som, uppbackade av den informationsfrihet Internet har inneburit, på alldeles egen hand har lyckats täcka ett behov, skulle bli ännu mer framgångsrika om de blev reglerade av en socialistisk regering. Vad Bolund säger är att crowdfundingkampanjerna skulle bli ännu bättre om en miljöpartist, likt en elefant i en porslinsaffär, började tvinga eldsjälar att söka tillstånd, fylla i blanketter och betala nya skatter.

Om Bolunds förslag blir verklighet kommer gräsrotsfinansieringen att minska. Om Bolunds förslag blir verklighet kommer eldsjälars skaparglädje att slockna. Om Bolunds förslag blir verklighet kommer färre nya företag se dagens ljus och fler innovationer att säljas till utländska intressen.

Per Bolunds ord om att hans förslag kommer säkerställa att "marknaden fortsätter att växa" är en absurt skämt, som taget ur en surrealistisk och svart komedi. Det är ett förslag som mycket illustrativt sätter fingret på såväl regeringens klåfingrighet som dess inkompetens och det är ett förslag som ännu en gång gör klart att regeringen tycks tro att det är möjligt att backa tiden. Det är, kort sagt, ett förslag som inte kommer att leda till någonting bra över huvud taget.

Läs även:
HAX
SvD1, NT1