2016-05-19

Helikopterpengar: Riksbanken har skickat upp sin första testballong

Riksbanken skickade idag fram sin vicechef Cecilia Skingsley för att på behörigt avstånd från Stefan Ingves skicka upp en testballong. Inlindat i ett längre anförande, och omgivet av formuleringar omsorgsfullt utvalda för att ge intrycket av att det hela i första hand handlade om ett hypotetiskt resonemang, lät riksbanksdirektionen meddela att man hade öppnat dörren för så kallade helikopterpengar.

Skingsley motiverade detta med att penningpolitiken framöver inte kommer "kunna bedrivas på det sätt och med den verkningsgrad som vi tidigare varit vana vid". Detta torde förvirra de flesta läsare, och det faktum att DN på sin förstasida väljer att kalla det hela för ett "statligt bidrag till alla" verkar ha spätt på denna förvirring ytterligare.

Det hela handlar emellertid inte om något "bidrag", det handlar om minska varje kronas värde genom att utan kostnad tillverka ett stort antal nya kronor. Syftet med detta är inte i första hand att "stimulera ekonomin", vilket Skingsley lät antyda, utan att åstadkomma en massiv omfördelning av kapital.

De stora vinnarna på denna oortodoxa omfördelningspolitik kommer inte vara helikopterpengarnas mottagare, utan alla med stora nettoskulder. Detta är ingen bieffekt av processen, utan tvärtom helikopterpengarnas huvudsyfte. Riksbanken är nämligen, liksom de flesta andra centralbanker, fullt på de klara med att skuldbergen de senaste decennierna växt sig ohanterligt stora.

Misesinstitutets James E. Miller hävdade nyligen att detta är ett både bra och moraliskt riktigt sätt för en stat att minska sin skuldbörda. Hans resonemang innehåller många utmärkta poänger, men i det svenska fallet är hans argumentation inte särskilt tillämpbar eftersom det (ännu) inte är statens skulder som är ohanterligt höga, utan hushållens.

Detta skulle lindras genom den inflation helikopterpengar ger upphov till. Det hela låter absurt, inte minst med tanke hur ekonomisk oansvarighet skulle belönas, men faktum är att riksbanken sedan flera år försökt uppnå någonting snarlikt genom så kallade kvantitativa lättnader (QE).

Fördelen med QE är att allmänheten då inte får klart för sig att riksbanken ägnar sig åt penningpolitisk voodoo. Nackdelarna med QE är att de önskade inflationsresultaten har vägrat infinna sig, och att systemet i praktiken blivit ett statligt stöd till en banksektor som även utan QE gör enorma vinster.

Hur absurt det än må låta är helikopterpengar därför på många sätt att föredra framför status quo. Vad mer är, de perversa incitamenten till trots är helikopterpengar idag någonting i grund och botten nödvändigt. De stora skuldbergen som den oansvariga politiken gett upphov till är ekonomiska krutdurkar. De kan när som helst explodera med förödande konsekvenser som följd.

När helikopterpengarna blir verklighet vore det bästa därför om så många som möjligt hanterade dessa ungefär på samma sätt som de hanterar en löneutbetalning, det vill säga snabbt slösade bort pengarna genom konsumtion. Personligen bör du emellertid agera mer intelligent än så.

Är du som som folk är mest har du med stor sannolikhet ett alldeles för högt bostadslån, och kommer således i händelse av ekonomisk kris att få svårt att betala dina räkningar. Dina helikopterpengar bör i så fall oavkortat gå till att amortera på detta lån.

Är du däremot både skuldfri och saknar lämpliga investeringsobjekt bör du så fort det bara är möjligt använda såväl dina helikopterpengar som andra icke-säkrade besparingar du råkar sitta på för att köpa guld. På så sätt förhindrar du att just dina pengar går till att betala andras bostadslån.
DN1, DN2, Exp1

10 kommentarer:

 1. Nu skall Stockholmare premieras för att de belånat sig in absurdum. Tyvärr får det som konsekvens att bostadspriserna stiger medan vi alla blir lite fattigare. Om vi skall få slut på de skenande bostadslånen är det viktigaste att räntorna höjs, men den som vill behålla sitt ärligt tillmyglade ämbete vågar knappast komma med förslag som gör att folk får ta ansvar för sina handlingar eftersom detta kan medföra att regeringen inte blir omvald och då sitter toppämbetsmän löst.

  SvaraRadera
 2. Intressant. Borde det inte gå att köpa aktier också? Företagen blir väl inte per automatik mindre värda bara för att valutan utsätts för inflation?

  Tack, för övrigt, för en bra krönika!

  Jan Jansson

  SvaraRadera
 3. Jansson: Jo, det är därför jag skriver att guld är något man skall köpa i brist på på andra investeringsobjekt. Man bör dock ha klart för sig att både Stockholms- och New York-börsen har gått knackigt i närmare 20 år nu. Efter IT-bubblan sprack har har börserna endast två gånger nått upp till samma nivå som den befann sig på då, och båda dessa toppar har följts av kraftiga och långvariga ras.

  Idag är världsekonomin fortfarande beroende av den konstgjorda andning som påbörjades under finanskrisen och problemen som kokar under ytan är enorma. I detta läge bör man enligt mig vara väldigt försiktig med att investera i aktier såvida man inte vet precis vad man gör.

  SvaraRadera
 4. "De kan när som helst explodera med förödande konsekvenser som följd."

  Men är det inte det vi behöver? Skippa all konstgjord andning, låta marknaden ha sing gång och börja bygga upp något nytt därifrån.

  SvaraRadera
 5. Överkapaciteten i världsekonomin är gigantisk och växer hela tiden, inget centralbankerna kan göra något åt. Nollräntan kommer att sänka samtliga pensionssystem. När den insikten når ut kommer efterfrågan att falla ännu mer.

  Ädelmetaller kan nog vara ett bra val. Börsen? Titta på hävstänger, motpartsrisker och handelshinder på väg upp. Alla derivat ovanpå det. Burr

  SvaraRadera
 6. I stället för Guld spar helikopter pengarna i Schweiz och spara i deras valuta. 1946 fick man som Svensk betala 66 öre deras valuta Senaste gången jag kollade kostade den ungefär 8.50 SEK. Svårt att se att dom skulle börja med helikopter pengar, utan den mäktigaste central banken skulle i det läget ligga i Bern och inte i Frankfurt. Många länder i Europaskulle nog vara intresserade ,men inte Tyskland som i det läget skulle frestas lämna €.

  SvaraRadera
 7. "Är du däremot både skuldfri och saknar lämpliga investeringsobjekt bör du så fort det bara är möjligt använda såväl dina helikopterpengar som andra icke-säkrade besparingar du råkar sitta på för att köpa guld. På så sätt förhindrar du att just dina pengar går till att betala andras bostadslån."

  Hur menar du att mina pengar skulle gå till att betala andras bostadslån? Observera: jag ifrågasätter inte, utan undrar hur du menar. Nationalekonomi är inte min starkaste gren - känns lite som hokus-pokus ibland.

  SvaraRadera
 8. Gissningsvis kommer de utländska långivarna att vilja ha kompensation i form av högre ränta när helikopterpengarna försvagar den svenska valutan.

  Det finns ingen enkel väg ut ur situationen. QE, negativa räntor och helikopterpengar gör oss ej rikare eller löser några strukturella problem. Allt vi har åstadkommit är att skjuta mycket allvarliga problem på framtiden och lagt grunden för nästa kris som blir i nivå med 90-talskrisen eller värre.

  SvaraRadera
 9. Att tvinga fram inflation var en 1900-talslösning. Men fungerar det idag? Inflation innebär att utländska varor blir dyrare. För att privatpersoners lån skall bli mindre belastande krävs att lönerna ökar i takt med inflationen. Om inte lönerna ökar medför inflationen att låntagarna och alla vi andra hamnar i en sämre situation än idag. Om lönerna ökar på konstlad väg, dvs mer än vår ekonomi klarar av, är vi på väg att kopiera den grekiska ekonomin.
  Den enda lösning jag ser är att det införs restriktioner för hur vi kan ta lån och att låntagarna själva får ta ansvaret för sina lån - exempelvis genom att begränsa avdragsrätten för bostadslån.

  SvaraRadera
 10. @Anonym 21 maj 23.50:
  Om man trycker massa nya pengar och låter dessa regna över folk minskar pengarnas värde. Något förenklat förblir det totala värdet av alla pengarna detsamma, men antalet kronor fler och varje enskild krona därför mindre värd.

  Detta får ett antal intressanta konsekvenser. Alla får till exempel i praktiken en lönesänkning, som inte korrigeras förrän vid nästa lönehöjning. Vidare minskar belopp insatta på sparkonton i värde. Detta gäller dock även skulder.

  Om till exempel staten skulle skapa så mycket pengar att kronan förlorade halva sitt värde skulle en bostadsskuld på t ex två miljoner kronor halveras. Bostaden som sådan skulle dock behålla sitt värde, varför låntagaren skulle tjäna en miljon.

  Den som däremot hade två miljoner kronor insatta på ett sparkonto skulle i stället förlora en miljon kronor när pengarnas värde minskade. På så sätt sker en massiv omfördelning av pengar, där enkelt uttryckt de slarviga blir vinnare och de skötsamma blir förlorare.

  I praktiken blir det hela mer komplicerat än så, men exemplen ovan tjänar ändå väl för att åskådliggöra några av effekterna.

  SvaraRadera

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.

Gå ur PKU-registret innan det är för sent!

Regeringen vill göra PKU-registret – i vilket de flesta svenskar födda 1975 eller senares DNA finns lagrat – tillgängligt för polisen. Du har fortfarande möjligheten att gå ur detta register, vilket du också bör göra:

 • För att du under en vanlig dag lämnar spår av ditt DNA över stora områden, inklusive på platser där brott senare kan begås.
 • För att din kropp och ditt DNA tillhör dig, inte staten.
 • För att din uppfattning om vad som bör vara lagligt respektive olagligt förmodligen emellanåt skiljer sig markant från statens.
 • För att du är oskyldig tills motsatsen bevisats, inte det omvända.
 • För att register alltid kommer att missbrukas.
Använd denna blankett för att skydda ditt eget DNA och denna blankett för att skydda dina barns.