2013-05-30

#sverigeligger - The Löpsedel

Det finns egentligen bara en sak att säga om Aftonblaskans serie #sverigeligger, och det är någonting i den här stilen:


Något flummigt är på väg att hända på Aftonbladsredaktionen


Dagens citat:
"Sexualiteten är inte bara en klassfråga, utan också en fråga om kön."
(Eva Franchell)
Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6

Yttrandefrihet på låtsas


I diskussionerna kring vad man får och inte får säga i Sverige har det på senare tid börjat upprepas något som nästan måste kallas för en konspirationsteori.

Uppfattningen om att invandring (med mera) inte går att diskutera i Sverige avfärdas med att detta skulle vara en myt som högerextrema krafter sprider. Även regeringen är inne på denna linje. På regeringens sida med påstådda fakta om invandringen kan man till exempel läsa följande:

"Man får inte diskutera migrations- och integrationspolitik"
Det stämmer inte. I Sverige har vi en omfattande yttrandefrihet. Migrations- och integrationspolitiken debatteras och diskuteras dagligen runt om i Sverige. På senare tid har debatten till och med intensifierats. Men den som argumenterar med hjälp av rasistiska och främlingsfientliga påståenden möter självklart berättigade motreaktioner.


Vad man här säger är i princip att det inte är olagligt att kritisera invandringen, vilket naturligtvis är korrekt. Polisen kommer inte och hämtar dig om du påstår att invandringen är för stor*.

Däremot får du finna dig i att riskera att se dina möjligheter till karriär kraftigt kringskurna. Du får finna dig i att riskera att bli karaktärsmördad i media, du får finna dig i att riskera bli persona non grata inom den akademiska världen och du får finna dig i att få sparken från ditt jobb. Och du får, såklart, finna dig i att, likt Pär Ström, riskera att bli utsatt för ett massivt drev av vuxenmobbing, i vilket även journalisteliten deltar.

Eller med andra ord, påfallande likt hur det var i östblockets diktaturer.

Moderaten Olle Engström i Borås skrev en debattartikel i vilken han problematiserade dagens rekordstora invandring, efter den senaste tidens kravaller i förorterna. Inlägget var, vissa drastiska uttryck till trots, som helhet väldigt balanserat. Några få dagar senare hade han blivit utesluten från sitt parti och Expo - som får anslag av regeringen - kallar bombastiskt och totalt onyanserat det hela för ett "rasistutspel".

Olle Engström är ett tydligt och tragiskt exempel på att de som påstår att det är en myt att man inte kan diskutera invandringen i Sverige har fel. Fullständigt fel. Idag används ord som rasism så vitt och brett att även de som älskar mångkulturen, de som lägger all sin kraft på att integrera somalier, de som försvarar den stora invandringen men ser problem med den förda integrationspolitiken, riskerar att bli brännmärkta som rasister så fort de öppnar munnen.

De som påstår att det bara är en av högerextremister odlad myt att man inte kan diskutera invandringen i Sverige, måste i konsekvensens namn tycka att även Stina Dabrowski och SvD:s ledarredaktion har ställs sig på högerextremisternas sida.

Numera är gissningsvis även ansedda The Economist skyldiga till detta. En av deras krönikörer skrev nämligen nyligen vad som är uppenbart för alla som betraktar situationen utan skygglappar: "Immigration and integration are highly sensitive issues in Swedish politics."

Fakta fri från fnordar
 • 111 000 personer fick uppehållstillstånd i Sverige 2012. [Källa]
 • Av alla världens i-länder har Sverige, sett till folkmängden, den största invandringen. [Källa]
 • 60 procent av socialbidragen går till invandrare. [Källa]
 • Nettokostnaden för invandringen uppskattas till mellan 40 och 90 miljarder årligen. [Källa], [Källa]
 • Var fjärde invandrare från Nordafrika har tagits av polisen för brott. [Källa]
 • Gärningsmännen vid samtliga överfallsvåldtäkter i Oslo under en femårsperiod visade visade sig vara invandrare. [Källa]
 • 90 procent av de asylsökande har inga eller icke godkända
  id-handlingar. [Källa]
 • Mer än hälften av somalierna och afghanerna är analfabeter. [Källa]
 • På Rosengårdsskolan går 72 procent av eleverna ut utan gymnasiebehörighet. [Källa]
 • Klyftorna i Sverige ökar mest i västvärlden. [Källa]* Du kan däremot få diskrimineringsombudsmannen på dig om du inte anställer den som av religiösa skäl vägrar att ta kvinnor i hand och, under hot om rättegång, pressas till att betala skadestånd.
SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, SR1, SR2, SR3, BT1, BT2, BT3, BT4, BT5

2013-05-27

Elefanten i rummetSe här, här och här


Frågor som osökt inställer sig är:
 • Hur stora måste problemen bli för att regeringen - och för den delen oppositionen och media - skall erkänna att den rekordstora invandringen är problematisk?
 • Hur många gånger måste vänsterns favorithypotes om att klassklyftor är problemens enda orsak motbevisas, innan de börjar överväga att de kanske kan ha fel?
 • Hur länge kan regeringar från båda de politiska blocken erkänna att vi har problem med integrationspolitiken men ändå låta den rekordstora invandringen fortsätta, utan att finna en lösning på integrationsproblemen först?


... men våra politiker - i sin oändliga visdom - skyddar oss åtminstone från farliga öletiketter!För övrigt: Apropå det ofta upprepade påståendet om att det skulle vara en myt att man inte får diskutera invandringen i Sverige, så skriver The Economist så här:

"Immigration and integration are highly sensitive issues in Swedish politics."
SR1, SR2, SR3, SR4, SR5, SR6, SR7, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SvD7, SvD8, SvD9, SvD10, SvD11, SvD12, SvD13, SvD14, SvD15, Ab1, Ab2, Ab3, BT1, BT2

2013-05-26

En bild säger mer än tusen ord?

SvD lyckas idag sätta något slags rekord i oavsiktlig ironi på sin förstasida:Dagens Förnumstigheter Nyheter går å sin sida ännu en gång till botten med problemen. Det är psykiska problem som ligger bakom kollapsen i förorterna.Under tiden diskuterar integrationsministern och hans medarbetare intensivt hur man skall lösa den situation som har uppstått.
DN1, SR1, SR2, SR3, SR4, SR5, SR6, SR7, SR8, SR9, SR10, SR11, SR12, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SvD7, SvD8, Ab

2013-05-24

MP:s dagdrömmerier

På Miljöpartiets kongress deklarerade idag Åsa Romson att:

"Det finns minst 150 000 skäl till varför alliansens arbetslinje har misslyckats. Det är nämligen 150 000 unga som söker jobb som inte finns."

Romson har en poäng, arbetslösheten är hög i Sverige. Detta är inte bara ett problem för de arbetslösa, det innebär också stora såväl inkomstbortfall som utgifter för staten, vilket i sin tur resulterar i mindre resurser till vård, skola och omsorg.

Problemet med Miljöpartiets kritik är bara att deras egen politik inte utgör ett seriöst alternativ:

Under regeringen Reinfeldts tid vid makten har det skapats en kvarts miljon nya jobb i Sverige, trots att finans- och eurokriserna har legat som en våt filt över världsekonomin under merparten av samma tid. Vid första anblick borde arbetslösheten därför har minskat, men det har den inte. Tvärtom har den ökat.

Anledningen till detta är att befolkningen ökar i storlek snabbare än de nya jobben har skapats på grund av västvärldens största invandring, som förra året ännu en gång slog rekord med 111 000 personer.

Miljöpartiet har varit en aktiv påskyndare i denna utveckling. De har gång på gång framtvingat urvattningar av asylprocessen. De har forcerat amnestier för personer utan asylskäl. De har också forcerat fram en omfattande rätt till samhällsservice för illegala invandrare, därtill med lägre till exempel patientavgifter än för de som vistas i Sverige legalt. Vilket naturligtvis leder till ännu fler illegala invandrare som, efter en tid, får stanna av "humanitära skäl".

Två av de största grupperna bland dessa invandrare är somalier och afghaner, grupper från länder i vilka analfabetismen är över 50 procent. Att tro att dessa smärtfritt skall kunna komma in på arbetsmarknaden vore naivt i vilket europeiskt land som helst; att tro det i ett land som Sverige där arbetsmarknaden är hårt reglerad och låglönejobben är få är rent ut sagt idiotiskt. Istället leder kulturkrocken till att det svenska samhället är på väg att krackelera, vilket de upplopp som pågår i förorterna är ett tydligt och tragiskt exempel på.

Regeringar världen över kämpar med näbbar och klor för att få ned arbetslösheten och i regel misslyckas kampen. Miljöpartiet tror sig dock inte bara kunna trolla bort denna arbetslöshet, de vill dessutom öka invandringen ännu mer på samma gång.

Det enda sätt på vilket Miljöpartiet har en chans att lyckas förverkliga dessa dagdrömmerier på är genom att göra som Svenskt näringsliv önskar - det vill säga genom att släppa låglönejobben fria och genom att börja "ransonera välfärden".

Detta är emellertid knappast vad svenska folket vill. Och det är i synnerhet knappast vad Miljöpartiets tilltänkta koalitionspartners Vänsterpartiet och Socialdemokraterna vill.

Vill Miljöpartiet komma till rätta med de 150 000 måste de börja med att komma till rätta med de 111 000.


DN1, DN2, DN3, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SvD7, SvD8, SvD8, SvD9, SvD10, SvD11, SvD12, SvD13, SvD14, SvD15, SvD16, SR1, SR2, SR3, SR4, SR5, SR6, SR7, SR8, SR9, SR10, SR11, SR12, SR13, SR14, SR15, SR16, SR17, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8

MP spelar fiol när Sverige brinner (uppdaterad)

Som genom ett ödets nyck håller Miljöpartiet kongress samtidigt som konsekvenserna av västvärldens största invandring gör sig påminda i form av ett brinnande Sverige.

Miljöpartiet är i högsta grad medskyldiga till denna utveckling. De har forcerat urvattning efter urvattning av asylskälen. De har forcerat amnestier för personer utan asylskäl. De har också forcerat fram en omfattande rätt till samhällsservice för illegala invandrare, på bättre villkor än till de som vistas i landet legalt dessutom, vilket naturligtvis leder till ännu fler illegala invandrare

På kongressen konstaterar Åsa Romson förvisso att "det har blivit tydligt att Sverige är ett delat land" - men väljer att lägga skulden för detta på regeringen. Att Miljöpartiet skulle ha ett eget ansvar för den uppkomna situationen tycks inte vara något som föresvävar deltagarna på kongressen.

Eller med andra ord: Miljöpartiet spelar fiol när Sverige brinner.

Lästips: Hanne Kjöller

DN, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SvD7, SvD8, SvD9, SvD10, SvD11, SvD12, SvD13, SR1, SR2, SR3, SR4, SR5, SR6, SR7, SR8, SR9, SR10, SR11, SR12, SR13, SR14, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4

2013-05-23

Välfärdssamhällets död (del 3)

Denna blogg har flera gånger behandlat den inneboende motsättningen mellan välfärd och stor invandring (se till exempel här och här). Och när de nyliberala idag låter meddela sitt recept för att komma till rätta med sammanbrottet i Husby är de förvånansvärt öppna med sin agenda.

Fredrik Segerfeldt från det invandringsvänliga (och Svenskt näringsliv närstående) nätverket Migro pekar nämligen på exakt samma motsättning. I en debattartikel på SvD skriver han att att vi borde öppna upp för låglönejobb, i syfte att ge invandrare en bättre chans att komma in på arbetsmarknaden.

Detta skulle såklart som genom en händelse vara en ytterst lönsam affär för näringslivet, men oavsett vilket har Segerfeldt i grund och botten rätt i sak. Med en så stor invandring av lågutbildade (analfabetismen bland somalier och afghaner är till exempel över 50 procent) är detta enda sättet att få fler invandrare i arbete. Frågan är bara hur Migros vänner inom vänstern ställer sig till detta.

I valet mellan den svenska modellen å ena sidan och västvärldens största invandring å den andra, vilket väljer man att prioritera?


DN, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SvD7, SvD8, SvD9, SvD10, SvD11, SvD12, SvD13, SvD14, SvD15, SvD16, SvD17, SvD18, SvD19, SvD20, SvD21, SvD22, SvD23, SvD24, SvD25, SvD26, SR, SR2, SR3, SR4, SR5, SR6, SR7, SR8, Ab1, Ab2

Röda kränkta spån

Vi kunde igår läsa i Aftonbladet att "högern gör sig dum om Husby".

Med detta menas att det är en klassproblematik som ligger bakom den samhällskollaps som vi ser i förorterna. Påstådda nedläggningar påstås ha drabbat invånarna hårt, och även om det verkar lite si och så med sanningshalten i detta är det en syltburk som få personer på vänstersidan tycks kunna hålla fingrarna borta från:

"Husby står i själva frontlinjen för Alliansens förändringar av Sverige. När ungdomsarbetslösheten skenat, a-kassan slagits sönder och människor utförsäkrats bor många som drabbats där. Liksom när banken, lunchkrogen och folktandvården lämnat och vårdcentralen, posten, barnmorskan och ungdomsgården dragits in." (Aftonbladet)

Eller med andra ord: Det är inte västvärldens största invandring som är problemet, det är inte det faktum att antalet uppehållstillstånd som utdelas per år har nått den absurda siffran 111 000 som ligger bakom. Ej heller har invandrares överrepresentation i brottsstatistiken eller det faktum att var fjärde invandrare från Nordafrika har tagits av polisen för brottslighet någonting med saken att göra.

Eller?!

Skulle det kunna vara så att det finns kulturella faktorer?

Är inte det faktum att när invandrare från östra Asien - med bildningsmässigt och ekonomiskt identiska förutsättningar som invandrare från Mellanöstern - är underrepresenterade, snarare än överrepresenterade i brottslighet, ett tecken på att den omhuldade klassanalysen inte räcker?

Skulle inte det faktum att man i länderna i Nordafrika och Mellanöstern har en lång tradition av lojalitet mot familjen och klanen, snarare än staten, kunna vara värt att undersöka i sammanhanget? Skulle inte kulturella skillnader i synen på utbildning, religion och individens roll i samhället ha någonting med saken att göra?

Sist men inte minst finns det förstås samhällen utan särskilt många invandrare, men med precis samma problem med arbetslöshet som Husby, till exempel i Blekinge, Norrlands inland och gamla brukssamhällen i Bergslagen. Hur ofta ser vi våldsamma upplopp i dessa?

Men nej, låt oss bortse från allt detta. Det är sociala problem som ligger bakom oroligheterna, det är klassklyftor, diskriminering och rasism som har orsakat problemen. Att problematisera det hela längre än så tycks vara skadligt för den egna världsbilden. Därtill skulle det såklart vara att "fiska i grumliga vatten" att ta upp invandringens roll i sammanhanget.

Det är således bekvämare att låta skygglapparna sitta kvar, att tala om den strukturella rasismen i samhället, att skylla på högerpolitiken, att förfasas över polisens språkbruk och metoder och - såklart - att förfäras över hur SD försöker utnyttja situationen. För säkerhets upplåter man dessutom medieutrymme åt Rami Al-Khamisi från Megafånen att basunera ut sin förvirrade världsbild.

De svenska skattebetalare som betalar notan för de 111 000 uppehållstillstånden om året borde skämmas, är budskapet.


DN: djupanalys av upploppens orsaker (klicka för större bild)SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SvD7, SvD8, SvD9, SvD10, SvD11, SvD12, SvD13, SvD14, SvD15, SvD16, SvD17, SvD18, SvD19, SvD20, SvD21, SR, SR2, SR3, SR4, SR5, SR6, SR7, Ab1, Ab2

2013-05-22

Fege Fredriks floskler

Fredrik Reinfeldt uttalade sig till slut i Husbyfrågan. Han upprepade trött och oengagerat att även Sverige berikas av västvärldens största invandring så innebär densamma "en prövning i övergången".

Problemet med detta uttalande är bara att "övergången" inte är övergående. Problemen är konstanta - eller rättare sagt ökande - eftersom invandringen ständigt ökar och har nått 111 000 personer om året. Så länge denna utveckling fortgår kommer problemen att öka i omfattning, inte minska.

På Aftonbladet låtsas man samtidigt om att problemen främst bottnar i arbetslöshet och påstår att "högern gör sig dum om Husby". Det faktum att inget liknande sammanbrott uppstått i någon av landets alla bruksorter med samma höga ungdomsarbetslöshet låtsas man inte om. Det handlar om klasskillnader och sociala problem, ingenting annat. Punkt.

Risken finns förstås att en och annan istället tycker att det är journalisterna på Aftonbladet själva som gör sig dumma.
Enligt DN är det "främlingsfientligen" och SD som är problemet.Även SR är inne på samma linje.SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SvD7, SvD8, SvD9, SvD10, SvD11, SvD12, SvD13, SvD14, SvD15, SvD16, SvD17, SR1, SR2, SR3, SR4, SR5, SR6, SR7, SR8, SR9, SR10, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4

2013-05-21

Ursäkter och överkänslighet


DN:s senaste vinkel är att skylla sammanbrottet i Husby på "främlingsfientliga" och SD.


I Aftonbladet kan man läsa lite om några av de gripna i Husbys bakgrund:

 • "Man, 17 år, bor i Fisksätra. Sedan tidigare känd av polisen, gripits för bland annat stöld, narkotikabrott och skadegörelse på en polisstation. Tidigare dömd för ringa narkotikabrott, olaga hot, narkotikabrott, brott mot knivlagen och snatteri."
 • "Man, 15 år, skriven i Södertälje. Sedan tidigare känd av polisen, gripits för bland annat inbrott och stöld. Förekommer under ett avsnitt i brottsregistret avseende narkotikabrott."
 • "Man, 17 år, skriven i Kistaområdet. Sedan tidigare känd av polisen. Tidigare dömd för bland annat narkotikabrott, rattfylleri, vårdslöshet i trafiken och olovlig körning."

De som anser sig trakasserade av polisen tycks således känna sig orättvist behandlade - ja, rent av kränkta - över att polisen begränsat deras möjligheter att vara beväpnade, hota, stjäla, göra sig skyldiga till inbrott och riskera andras människor liv i trafiken. Kalla mig kall och cynisk, men personligen har jag svårt att tycka särskilt synd om dem.

Slutligen vill jag återkomma till att man på präktiga DN blev så indignerade över anklagelserna att polisen använde sig av nedsättande tillmälen, att man lät detta dominera rapporteringen. Ett olämpligt språkbruk är såklart just olämpligt, men som videon nedan visar så är det med konkret fara för både liv och hälsa som poliserna i Husby utför sina jobb. Att sätta sig till doms över det språkbruk som poliser i en sådan situation använder sig av blir därför ganska magstarkt.

Betänk dessutom följande:

 • Om du som man kallar en kvinna som beter sig illa för [valfritt ord som syftar på kvinnliga genitalier eller prostitution] är du sexist.
 • Om du som heterosexuell kallar en homosexuell som beter sig illa för [valfritt nedsättande epitet för homosexuella] är du homofob.
 • Om du som svensk kallar en invandrare som beter sig som ett svin för [valfritt nedsättande epitet för invandrare] är du rasist.

Om du däremot skulle kalla sig en fet person som betedde sig illa för "fett svin" skulle ingen anklaga dig för att hata feta. Skulle du kalla någon ful person som betedde sig illa för "fult missfoster" skulle du inte behöva försvara dig mot anklagelser för hat mot fula.

Kan det kanske vara så att man helt enkelt tolkar in generella hatmekanismer och maktstrukturer där inte några sådana nödvändigtvis finns?


Arbetsmiljön för poliserna i HusbyHusbys problem enligt DN (klicka för större bild)Husby enkligt norska Dagbladet (klicka för större bild). Notera också man i Norge inte sopar våldets islamistiska inslag under mattan.

SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SvD7, SvD8, SR1, SR2, SR3, SR4, SR5, Ab1, Ab2, Ab3

2013-05-20

Haveri på DN


Efter att media tidigare idag svalde Rami Al-Khamisis beskrivning av situationen i Husby med hull och hår tycks en viss tillnyktring nu ha skett. Till och med Aftonbladets Oisín Cantwell beskriver Megafonens uttalanden som strunt, och det vill inte säga lite i de här sammanhangen.

Jag vill ändå påminna om hur DN:s förstasida såg ut tidigare idag. I ett journalistiskt haveri av episka proportioner valde man att med krigsrubriker lägga skulden för det inträffade på polisen och det påstått rasistiska svenska samhället i största allmänhet.

Hur var det nu igen med "myten" om att nyhetsrapporteringen är vinklad?


Klicka för större bildI norska Dagbladet ser det istället ut så här (klicka för större bild).Kommentarer - även anonyma - tillåts.SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SvD7, SvD8, SvD9, SvD10, Ab1, Ab2, Ab3, SR1, SR2, SR3, SR4, SR5, SR6

Du sköna nya Sverige

Det var "mord" när polisen i nödvärn sköt en man som hade hotat allmänheten med en machete, säger Rami Al-Khamisi. Han kräver en utredning och en ursäkt. I väntan på detta tycks han finna upploppen i Husby helt i sin ordning.

Rami Al-Khamisi är grundaren av organisationen "Megafonen" som - av sin Facebooksida att döma - inte verkar inta en särskilt konstruktiv inställning till det svenska samhället. Al-Khamisi har även skrivit en debattartikel i vilken vi bland annat kan läsa följande:

 • "Vi tror inte på er skeva demokrati, eller ert sätt att driva Sverige."
 • "Reva släcker just nu många människors liv."
 • "Regeringen har sedan flera år förklarat krig mot de människor som har det sämst ställt bland oss: de arbetslösa, de utförsäkrade, arbetarklassen, vi i förorten."

Megafonens hemsida kan vi även läsa "...så svaret är nog ja, det är verkligen nog nu. Ingen människa på denna jord skulle acceptera den sortens förnedring, diskriminering, hån och inte minst orättvisa som alla med utländsk bakgrund får i detta land." På samma hemsida påstås också att förorten blivit en "militärzon".

Denna kränkthetsmaskin till organisation ges nu stort utrymme i media att förmedla sin bild av Sverige, i samband med att en mobb bränner bilar, kastar sten på poliser och tvingar människor till att evakuera sina hem. Det finns förmodligen betydligt fler än Megafonen som känner att "ja, det är verkligen nog nu".

Värt att notera är även tonen i nyhetsrapporteringen. Medan SvD:s rubriker är någorlunda balanserade...


... ägnar sig präktiga DN åt skuldförskjutning i massiv skala.

SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SvD7, SvD8, SvD9, SR1, SR2

2013-05-15

Operation krossa Josefsson

Janne Josefsson och Uppdrag granskning var lätta att hylla efter det uppmärksammade valstugereportaget som sänkte Moderaterna i valet 2002. Men när Uppdrag granskning visade sig ta sitt granskningsuppdrag på sådant allvar att man faktiskt granskade alla, inte bara de som kulturredaktionerna redan ogillade, blev det annat ljud i skällan.

Det började kanske med att Janne Josefsson blev "gubbslem", och när bollen väl var i rullning så accelererade det snabbt. Uppdrag gransknings avslöjande av den så kallade barnfattigdomen som den bluff den var blev ett favorithatobjekt på kultursidorna. När Uppdrag Granskning nu har mage att ta upp den icke-objektiva nyhetsförmedlingen om invandringen (SVT1 20.00) tycks måttet definitivt vara rågat.

I likhet med karaktärsmordet på Gunnar Sandelin och Karl-Olov Arnstberg vill Aftonbladet kulturrevolution så snabbt som möjligt tysta kritiken - redan före programmet har sänts går man till attack. Man går visserligen inte så långt som att illustrera kritiken mot Uppdrag granskning med marscherande högerextremister, som man gjorde med recensionen av Sandelins och Arnstbergs bok, men principen är densamma.

Uppdrag gransknings reportage skall misstänkliggöras redan före sändning. För säkerhets skull nöjer man sig inte med anklagelser om vänskapskorruption, utan programmet skall dessutom misstänkliggöras genom att kopplas ihop med Sverigedemokraterna. Mystiskt nog blir därefter denna indignation på Aftonbladets så kallade kultursidor en "nyhet" som flera andra tidningar snappar upp, trots att såväl nyhetsvärde som allmänintresse är allt annat än självklara.

Uppdrag granskning utgör en kritisk röst i en tsunami av konsensuskultur, men även en kritisk röst tycks vara en för många. Och detta i ett land och en tid där det på fullaste allvar påstås att det är en myt att debatten är kväst. En svart komedi hade inte kunnat återge totalitarismens mekanismer bättre.Uppdatering: Aftonbladet kulturrevolutions politiske kommissarie, Åsa Linderborg, har nu kommenterat programmet. Linderborg konstaterar först att: "Oavsett vad man tycker om Brinkemos och Aagårds replikskifte har han aldrig, som UG påstår, kallat Brinkemo för "rasist"."

Därefter konstaterar hon raskt att:

"Det andra fallet handlar om musikern Stefan Gunnarsson. Han ville inte vara med i lokaltidningens enkät ”Ett Norrbotten för alla”. Han tycker nämligen vi har för många invandrare, men det ville han inte säga offentligt."

Linderborg är således väldigt snabb med att kritisera Uppdrag granskning för att lägga ord i munnen på Aftonbladet kulturrevolutions medarbetare. Därefter lägger hon nästan lika snabbt - grova - ord i munnen på Stefan Gunnarsson. Hon avslutar sedan med en öppen fråga till Uppdrag granskning: "Vilka värderingar har ni kring mångkultur och invandring?"

Helt i linje med Linderborgs vanliga svartvita världsbild, således.
Klicka för större bild

SvD1, SvD2, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Exp

2013-05-14

Mer vinklad nyhetsrapportering

Idag meddelades det att ambulanspersonalen som vägrade köra en asylsökande till sjukhus har avskedats från sina jobb.

Jag är inte rätt person att bedöma huruvida de agerade oprofessionellt eller ej. Jag vet inte heller vilka uttalanden de gjort eller i vilken kontext dessa har fällts. Men att tidningarnas rapportering är vinklad och osaklig är uppenbart:

 • Aftonbladet omnämner personen som hoppade som "flykting". Detta trots att Migrationsverket hade avslagit hans asylansökan, och därmed funnit att han hade saknade flyktingstatus.
 • I SvD glömmer man - återigen - bort att nämna att hoppet skedde ned i ett skyddsnät räddningspersonalen satt på plats, under fönstret från vilket han hotade hoppa. Även Aftonbladet utelämnar denna "detalj".
 • SVT Text nöjer sig inte med att benämna den hoppande som "flykting", de påstår därtill också att han var "skadad" fastän inte så var fallet.

Det håller inte att påstå att nyhetsrapporteringen är objektiv och att det är högt i tak i Sverige, för så är uppenbart inte fallet.


Skärmdump från SVT Text. Artikeln kan i skrivande stund läsas här, men innehållet förändras löpande.Skärmdump från Expressens förstasida (klicka för större bild). Påståendet om att den asylsökande "låg skadad" återfinns dock inte i artikeln.


Dagens TV-tips: Uppdrag granskning imorgon (onsdag) 20.00 om den vinklade invandringsjournalistiken.
SR1, SR2

2013-05-07

Inte härskarteknik, men...

Det är svårt att göra satir på Aftonbladets kultursidor - vid första anblicken är det nämligen lätt att drabbas av intrycket att vad man ser redan är satir. Efter att man skakat av sig denna misstanke är det en extremt svartvit världsbild som tonar fram, ett intryck som inte försvagas då man läser artiklarna bakom rubrikerna.

Förutom - förutsägbart nog - ännu ett inlägg i serien "Åsa Linderborgs besatthet av Carl Bildt" och en känga åt USA möts kulturdelens läsare idag av en artikel med titeln 'Missbruket av "men det får man väl inte säga…" har gått för långt'. I artikeln går Ulrika Stahre till frontalangrepp på Roland Poirier Martinsson, efter att denne skrivit en krönika i SvD med titeln "Vi har problem med takhöjden".

Att vi faktiskt har problem med takhöjden - och att Aftonbladet kultur ironiskt nog är ett ypperligt exempel på detta - är något som många gissningsvis håller med om. Men istället för att bemöta Martinsson i sak använder Stahre sig av den härskarteknik som så ofta kritiseras, men som tycks gå utmärkt att använda så länge det sker i Godhetens namn.

Stahre avfärdar således i raljerande ton Martinssons eftertänksamma debattinlägg med att det bara är ett utslag av "men det får man väl inte säga i det här landet". På samma sätt kallar sig en ofta länkad blogg "Inte rasist, men...". Och det hemska i sammanhanget, det riktigt hemska, är att denna flagranta användning av härskarteknik fungerar.

Ironiserar man bara dessa uttryck tillräckligt ofta får de snabbt ett löjets skimmer över sig. Saklig kritik av sakernas tillstånd kan därmed avfärdas med ett enkelt och hånfullt - men ack så kirurgiskt - ironiserande över språkbruket. Därmed kan man också smita från den otacksamma och svåra uppgiften att bemöta välunderbyggd kritik i sak.

(... och att man "inte bemöter kritiken i sak" har jag för övrigt också sett ironiseras över på precis samma sätt. Ytterst obehagligt - men sant.)

I samma anda attackerar man därför också Gunnar Sandelins och Karl-Olov Arnstberg bok "Invandring och mörkläggning". När en professor och en respekterad journalist - därtill en journalist som redan tidigare gett skrämmande vittnesmål om vad som sker och håller på att ske i Sverige - skriver en bok som ifrågasätter Aftonbladet kulturs världsbild gäller det att inte ge ogräset tid att växa.

Genom att redan i rubriken använda sig av ordet "rasism", genom att redan i ingressen använda sig av orden "högerpopulistisk propaganda" och genom att inleda artikeln med "den svenska extremnationalismen" visar man tydligt vad man tycker om detta. För säkerhets skull illustrerar man det hela med en bild av hur personer med snaggade huvuden marscherar med svarta fanor.

I denna anda fortsätter artikeln. Genom att låta invektiven hagla, genom att utan att darra på manschetten kleta på författarna alla högerextremismens attribut, behöver man inte göra sig omaket att bemöta någon kritik alls. Genom att tidigt och med all önskvärd tydlighet kleta epitetet "högerextremism" på boken formar man mången potentiell läsares första intryck av densamma, och avskräcker därmed effektivt många av dem från att ens överväga att läsa den.

Och jag är övertygad om att den som på Facebook eller Twitter säger ett ord om Sandelins och Arnstbergs bok direkt kommer att få denna artikel kastad i ansiktet. Härskartekniken tycks vara alldeles för effektiv för att inte användas för att kväsa den fria debatten. I Det Godas namn, så klart.


Klicka för större bild