2013-06-29

Aftonbladets hatskribenter

Jan Myrdal försvarar fortfarande Röda khmererna, fastän deras bestialiska terrorvälde idag är väldokumenterat. Han har också försvarat fatwan mot Salman Rushdie och, kort sagt, satt någon sorts nationellt rekord i ställningstagande för folkmord, terror och diktatur.

Det märkliga är dock inte att Myrdal står fast vid sina ställningstaganden, detta är han på intet sätt ensam om. Det märkliga är istället att han dessa till trots fortfarande har en gräddfil in i kulturens finrum. Vi kan som tankeexperiment föreställer oss vad som istället skulle ske om någon svensk intellektuell med samma envishet hade försvarat Pinochetregimen i Chile.

Det är ingen särskilt långsökt gissning att denna person hade blivit brännmärkt som en haveristisk fascist. Knappast någon tidning skulle överväga att låta publicera vederbörandes alster. Och då skall man vara på det klara med att Pinochet med sina 3 200 döda inte ens kommer i närheten av Röda khmerernas två miljoner.

Samtidigt som debatten går het om det påstådda hat som publiceras på Avpixlat har Aftonbladet Pravda Kultur emellertid låtit publicera en krönika av just Jan Myrdal. Ironiskt nog handlar den om att vi måste lära oss av historien för att undvika folkmord. Hyckleriet när därmed rent episka proportioner.


Aftonbladet kultur publicerar gärna folkmordsförsvarare


Lästips: Ivar Arpis krönika i SvD på samma tema.

Datorn - TV eller spelautomat?

Datorer är spelautomater, har Lotteriinspektionen i dagarna bestämt. De skall därför avgiftsbeläggas därefter.

Detta beror inte - om någon nu trodde det - på att Lotteriinspektionen styrs av klåfingriga byråkrater av sovjetiskt snitt, utan på att man lidelsefullt vill verka för att "barn och ungdomar ska ha justa miljöer".

Datorer är således spelautomater, vilket dock kan tyckas märkligt. Jag trodde datorer var TV-apparater?!


Din dator är även kopierat upphovsrättsskyddat material

SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, DN1, SR1, SR2, SR3, SR4, SR5, Ab1

2013-06-28

Instagram vs Kortedala

I december stormades en skola i Göteborg av en aggressiv och stenkastande mobb.

Saken blev till en rättsfråga och domar har nu fallit. Märkligt nog är det emellertid inte någon av de ungdomar som stormade en skola som har dömts. En femtonåring och en sextonåring fälldes istället för förtal, efter att på nätet baktalat andra ungdomar, vilket i sin tur var vad en mobb ansåg gav dem rätten att storma en skola full av elever.

Att ungdomar fälls för denna typ av mobbning är förvisso bra. Att just dessa ungdomar såväl fälls som får ett mycket kännbart straff är dock förvånande. Mobbning har förvisso resulterat i skadestånd tidigare, men då har det varit skolan - det vill säga skattebetalarna - som fått betala skadeståndet, inte förövarna. Men släng in "nät" och "hat" i samma ekvation, och som genom ett trollslag tycks det vara helt andra regler som gäller...

Vad som verkligen är förvånande i sammanhanget är dock att de åtalade omyndiga ungdomarna dömdes till att betala ett skadestånd på 570 000 kronor. Eller med andra ord, över fyra gånger så mycket som två andra ungdomar - som av en händelse också 15 och 16 år gamla - dömdes att betala efter att ha sparkat en sjukpensionär nästan till döds, och åsamkat offret bestående skador i form av minnesförlust och förlorad syn på ena ögat.

I Kortedalafallet dömdes förvisso gärningsmännen även till samhällstjänst, men endast i motsvarande mindre än två respektive fyra veckor. Det är svårt att inte bli lite konspiratorisk till sinnes av denna uppenbara asymmetri. Är näthatet verkligen ett större problem än förstörda människoliv?


Ab1, SvD1, SvD2, SvD3, DN1

2013-06-27

Flyktingar och andra invandrare

"Ökat motstånd mot flyktinginvandring" kan man idag läsa i media. Bakom rubrikerna återfinns en undersökning utförd av SOM-institutet. Enligt denna har andelen svenskar som tycker att vi skall ta emot färre "flyktingar" ökat med fyra procentenheter sedan 2011.

Problemet i sammanhanget är att svenska folket idag har en rätt vag uppfattning om skillnaden mellan "flyktingar" och "invandrare". Av de rekordmånga 111 000 personer som invandrade till Sverige 2012 var det endast cirka 16 000 som invandrade som flyktingar, det vill säga som antingen beviljades asyl eller beviljades uppehållstillstånd i egenskap av konventions- eller kvotflyktingar.

Tyvärr har media för vana att kalla betydligt fler än dessa för just "flyktingar". Till och med illegala invandrare - i ett flagrant exempel på vilseledande språkbruk vanligtvis kallade "papperslösa" - benämns idag ofta slentrianmässigt för "flyktingar". Detta trots att de blivit nekade uppehållstillstånd - det vill säga bedömts sakna asylskäl - eller inte sökt asyl alls.

Därtill kommer att 94 procent(!) av de som söker asyl i Sverige saknar eller har falska id-handlingar, vilket ger en fingervisning om att asylbedrägeri är ett väldigt utbrett fenomen.

Kombinationen av västvärldens största invandring och en situation där "flykting" har blivit synonymt med "invandrare" får naturligtvis därför konsekvenser i en undersökning som denna. Hade SOM-institutet valt att redovisa begreppen ordentligt hade förmodligen betydligt fler uttalat sig positivt till flyktinginvandring. Det är nog snarare bland de (minst) 85 procent av invandrarna som inte är flyktingar man skall leta efter motståndets orsaker.

Därtill, skall kanske tilläggas, är det faktum som förvånanar i SOM-institutets siffror inte att stödet för invandringen har minskat. Det som förvånar är snarare att 55 procent av de tillfrågade inte förespråkar minskad invandring, trots att invandringen är rekordstor och motsvarar över en procent av befolkningen per år. Kanske hade dessa siffror sett annorlunda ut om svenskarna hade haft en mer objektiv bild av invandringen till sitt land.
DN1, SR1, SR2, SvD1, Sk, NSK

Tendentiöst om Avpixlat


Det går att säga en hel del negativt om Avpixlat. Tonen på sidan är inte sällan frän, bitter och konspiratorisk. Att Kent Ekeroth tycks slira på sanningen om sina kopplingar till sidan och att det kan finnas oegentligheter i finansieringen, ser inte heller särskilt snyggt ut. Det saknas således inte goda skäl till att framföra välunderbyggd kritik mot såväl Avpixlat som Ekeroth.

Att däremot kalla Avpixlat för "främlingsfientlig", "hatsajt", "högerextremistisk" och - indirekt - rasistisk - kan däremot bara kategoriseras som rent skitsnack. Det faktum att man väljer att endast lägga fram dessa påståenden som självklarheter, utan att exemplifiera dem, är ett bevis så gott som något på detta.

Om Avpixlat faktiskt hade publicerat något genuint olämpligt så är det ingen vågad gissning att media skulle kasta sig som svultna vargar över detta. Det enda försöket till att exemplifiera anklagelserna mot Avpixlat återfinns i SvD. Där kan man läsa att 'i mars i år publicerades en debattartikel där det hävdades att muslimer har "ödeläggelse inprogrammerat i sitt DNA"'.

Texten som åsyftas är en insändare, skriven av en Miriam Salib, och återfinns här. Den exakta texten som SvD refererar till "Läste någonstans om B.I.D, befriend-infiltrate-destroy som en taktik som är inprogrammerad i muslimernas kulturella DNA, och det stämmer så väl."

Det är såklart ingen särskilt trevlig formulering, men den talar om "kulturellt DNA" och inte "DNA" som SvD - trots citattecken - påstår. Därtill är den en insändare, skriven av en person själv invandrad från Mellanöstern, och inte av Avpixlatredaktionen själva.

Att detta är det bästa SvD kunde komma med säger rätt mycket om hur substanslösa anklagelserna är. Men för all del, lita inte på vad jag säger utan surfa in på Avpixlat och bilda dig en egen uppfattning istället!

Jag uppmanar den som faktiskt kan hitta exempel på det hat, den rasism och den högerextremism som påstås finnas på sidan, att i en kommentar på detta inlägg upplysa mig och bloggens läsare om exakt var detta kan läsas.


SvD1, SvD2, SvD3, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, SR1

2013-06-25

När media ljuger

I dagens SvD finns en länk till en debattartikel om skolgång för så kallade "papperslösa". Länken till denna artikel har texten "Flyktingbarn ska få chans till skolgång".

I rättvisans namn används inte ordet "flykting" en enda gång av artikelförfattarna. SvD har emellertid lagt in tematexten "Brännpunkt | Flyktingar" i debattartikeln.

Detta är typiskt för svensk media. De så kallade "papperslösa" - det vill säga illegala invandrare - blir påfallande ofta till just "flyktingar" i nyhetsrapporteringen. Detta trots att de är illegala invandrare just för att de inte sökt asyl alls, eller för att de stannat kvar i Sverige trots att deras asylansökningar fått avslag. De har med andra ord inte flyktingstatus över huvud taget!

Detta hindrar emellertid inte den svenska journalistkåren att närmast konsekvent ändå benämna dem just "flyktingar", trots att man på detta vis kraftigt vilseleder allmänheten. Detta felaktiga - eller snarare lögnaktiga - språkbruk bidrar aktivt till att skapa sympati bland allmänheten, på ett sätt som ett korrekt och objektivt språkbruk knappast hade gjort.

Genom direkta lögner använder journalistkåren därmed sin position för att aktivt bedriva opinionsbildning. Parallellt med detta utmålas de som pekar på problemet med den snedvridna svenska debatten som extremistiska konspirationsteoretiker.

2013-06-24

DN hycklar

Det finns mycket att invända mot det ofta populistiska partiet Fidesz som med egen majoritet idag styr Ungern. I fallet med DN tycks dock besattheten av Ungern, Fidesz och premiärminister Viktor Orbán vara närmast patolgisk.

Ungern drogs till och med 2011 med en av sovjettrogna kommunister dikterad konstitution från 1949. Att denna behövde ersättas är inte särskilt konstigt. Den nya konstitutionen som trädde i kraft 1 januari 2012 har dock fått hård kritik, och de tillägg till densamma som nu förbereds får DN att gå fullständigt i taket.

DN ondgör sig bland annat över att "texten dryper av ärkekonservativ nationalism och späckas med formuleringar om att alla ungrare ska hålla ihop". Bortsett från att ord som "späckad" och "dryper" kan tyckas lite väl värdeladdade i sammanhanget, så är frågan vad DN tycker att det borde stå istället.

Att man i Ungern, likt i Sverige, alltmer borde satsa på att folk isoleras i etniska enklaver, mellan vilka så lite samröre som möjligt skall ske, så att den nationella samhörigheten och de välfärdssystem denna har möjliggjort eroderas? Att den ungerska linjen borde vara att, likt i Sverige, i en orgie i masochistisk självförnekelse ifrågasätta de etniska ungrarnas - "vad man nu menar med det" - och deras kulturs existens?

DN ondgör sig vidare över att 'en ny paragraf (artikel 5.2) begränsar också yttrandefriheten. Här stadgas att det inte ska vara tillåtet att "kränka den ungerska nationens värdighet" eller "någon annan ras, nationell och etnisk grupp"'.

DN trasslar därefter in sig i ett resonemang som går ut på att det visserligen är bra att "yttrandefriheten begränsas" när det kommer till minoriteter, men insinuerar att detta bara är svepskäl för vulgärnationalism. "Något helt annat är att förbjuda kränkningar av den ungerska nationens värdighet. Det är en otäckt luddig formulering som kan leda till att det sätts munkavle på nästan vem som helst" skriver DN och har såklart i detta en poäng.

Problemet är bara att den svenska lagboken är full av liknande problem. Simon Lundström tvingades till år av kafkaistisk kamp mot det svenska rättsväsendet på grund av innehav av tecknade bilder. DO å sin sida agerar närmast likt en maffiatorped då den tvingar småföretagare till dyra förlikningar för bagateller som påfallande sällan hade räckt för en fällande dom i domstol, och så vidare.

Det finns goda anledningar för att oroa sig för utvecklingen i Ungern. Men när DN gång på gång skriver alarmistiska artiklar om utvecklingen i landet gör man detta utan att rapportera om missförhållanden på närmare håll.

DN har valt att inte lyfta hur den svenska jämställshetspolitiken baseras på en liten högljudd grupps högst ideologiska ställningstaganden, trots att dessa går stick i stäv med all forskning i ämnet. Journalisterna på DN är därtill en aktiv del av samma journalistkår som aktivt vilseleder allmänheten om omfattningen, kostnaden och konsekvenserna av den förda invandringspolitiken.

DN:s kritik av demokratiutvecklingen och pressfriheten i Ungern luktar hyckleri lång väg.


DN

2013-06-05

'Populism att ej ge mig 3,2 miljoner'


Leif Jakobsson är riksdagsledamot för Socialdemokraterna. På Riksdagens hemsida kan man läsa att han är 58 år gammal och har suttit i Riksdagen i mer än sex år. Detta betyder i praktiken att han kan avgå imorgon och ändå kvittera ut 38 000 kr i månaden för att göra - ingenting.

Detta tycker Jakobsson är bra. Faktiskt till och med så bra att han precis har röstat för att få behålla denna förmån.

Man kanske inte kan klandra Jakobsson för detta, för i hans eget fall innebär denna förmån en garanterad inkomst på cirka 3,2 miljoner kronor fram till pensionen. Vad man däremot kan klandra Jakobsson för är hans självhelighet, tondövhet och egoism.

Med humorlös stämma anklagar han nämligen i en SR-intervju Anders W Jonsson (C) - som röstade mot - för populism! Därtill passar han på att anklaga Jonsson för att göda politikerföraktet då den senare så starkt tar avstånd från denna förmån. Lyssna själv! Hoppa till 08:30 och 09:40 för att höra de riktiga godbitarna.


Leif Jakobsson


Lyssna: I Studio Ett om guldkantade riksdagspensioner
SR

Inte rasist, men...

När en påstådd svensk sexkris av Aftonbladet påstods ha orsakats av Fredrik Reinfeldt, började åtminstone jag undra om allting stod rätt till på Aftonbladet.

Tidningen utmärkte sig ju förvisso inte som någon journalismens högborg tidigare heller, men nu verkade alla hämningar ha släppt. Någonting farligt tycktes vara på väg att hända på Aftonbladet, för att parafrasera Daniel Swedin.

När sedan den - skall vi säga, vanligtvis lätt onyanserade - Åsa Linderborg plötsligt och storsint medgav att Fredrik Reinfeldt faktiskt inte var någon rasist tycktes en viss tillnyktring ha skett. En illusion, skulle det visa sig, för Aftonbladet väljer nu att nyansera sin linje. Fredrik Reinfeldt är inte rasist, men...


... regeringen han leder bedriver ett kolonialkrig i Afrika. Och föga förvånande pekas Carl Bildt - ni vet, han med oljan och krigsförbrytelserna - särskilt ut.

Tokfeminism vs Danmark


"Vi tolererar inte dansk sexism", svarar Nina Björk Dennis Nørmark, efter hans uppmärksammade debattinlägg igår.

Man kan såklart fråga sig vilka "vi" det är som inte tolererar de danska förhållandena. Att det inte är upp till danskarna, i egenskap av ett fritt folk, att själva avgöra vad som tolereras i Danmark är uppenbart. Den hätska svenska kulturdebatten om det danska TV-programmet "Blachman" - som inga svenskar har sett - gjorde detta faktum uppenbart.

Att Nørmark därtill dristar sig till att spekulera i att skillnaderna mellan män och kvinnor kanske inte är allt igenom socialt påtvingade mönster*, och att vi istället borde bejaka skillnaderna mellan könen, får Björk att fullständigt gå i taket.

För att slå tillbaka mot detta kätteri plockar Björk därför fram den argumentfattiges favoritverktyg, nämligen härskartekniken. I fin svensk sekteristvänstertradition väljer hon först att avsiktligt missförstå vad Nørmark säger, därefter hånar hon det budskap han enligt henne har framfört:

"Män och kvinnor är väsensskilda varelser" missförstår Björk således avsiktligt Nørmark. Därefter frågar hon sig melodramatiskt vilka skillnader det är som skall hyllas - kvinnornas lägre löner eller kvinnovåldet**?

"Jag är övertygad om att många av mina danska systrar applåderar den feministiska kampen" säger Nina Björk, med vilket hon underförstått menar "den sekteristiska svenska varianten av feministisk kamp. Hennes danska systrar är emellertid, får man förmoda, inte kapabla att föra denna kamp själva.

Nørmark å sin sida säger att "här hemma har svenska förskolors experiment med könsneutrala termer i stort sett mötts med hånskratt och avsmak" och sätter därmed fingret på det pinsamma faktum att Sverige, i omvärldens ögon, allt oftare framstår som ett land fullständigt i masshysterins klor.


* Den svenska tokfeminismens heliga graal.

** Precis som så många andra låtsas Björk om att kvinnor är särskilt våldsutsatta, trots att män i själva verket löper avsevärt större risk att utsättas för våld än kvinnor.
SR

2013-06-03

Arvsynd!

Att Aftonbladet gör en stor nyhet av att Stefan Löfvens morfar - som Stefan Löfven såvitt jag förstår det aldrig ens träffade - var nazist är inte särskilt förvånande.

Aftonbladet lägger som bekant stor vikt vid att presentera allt som är av allmänintresse*. Att SvD och DN gör samma sak är däremot lite desillusionerande.

* Med vissa undantag.
Ab, DN, SvD1, SvD2, Exp, VK, NSD, HD, VP, Norran, SLT, HN, NA, LTz, BH, SmP, KK, NT, HH

Sverige? Nej, Turkiet.

Nyhetsflödet i korthet:


Är bilderna i tidningen från Husby? Ah, nej, från Turkiet.Läs Dagbladets artikel här och SvD:s här

SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, DN1, DN2, DN3, DN4, SR1, SR2, SR3, SR4, SR5, SR6, SR7, Ab1, Ab2,

2013-06-02

Kielos ser en rosa elefant

Katrine Kielos skriver idag i Aftonbladet att "det sitter en gigantisk flodhäst mitt på soffbordet i det svenska folkhemmet. Och den verkar bara vara synlig från utlandet"

För ett ögonblick skulle man kunna tro att Kielos - som tidigare utmärkt sig för, skall vi säga, kanske inte helt genomtänkta åsikter - hade slagits av insikter lite djupare än vad vi är vana vid. Utländska tidningar, befriade som de är från svenska tabun och hämningar, har ju precis som Kielos säger inga problem med att tala om invandringens roll i händelseutvecklingen.

Därefter kommer Kielos till saken, och hakan trillar ned i skrivbordet. Det är nämligen klassklyftorna som är den - rosa? - elefant som Kielos har sett i rummet.

För säkerhets skull väljer också Kielos att poängtera hur mycket de ökande klyftorna i Sverige diskuteras i utländska tidningar. Att dessa utländska tidningars poäng är att klyftorna ökar på grund av invandringen väljer hon naturligtvis däremot att bortse från.

Lästips för den som endast ser klassklyftor:
"Göteborgs somalier - ett folk i kris" (GP)
SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8, Ab9, DN1, DN2, DN3, DN4, SR

2013-06-01

Eliten vill inte bli berikad?

Efter bränderna i förorterna har SvD vid en granskning av riksdagledamöternas adresser funnit att endast fem av 349 bor i områden liknande de som berörts av upploppen.

Konstigt, eller hur? Invandringen berikar ju Sverige och inom etablissemanget brukar man ju överrösta varandra i sin iver att prisa mångkulturen? Är det måhända så att det finns ett glapp mellan vad som sägs och vad som faktiskt görs? Erik Ullenhag tillbringade ju förvisso några dagar i Rinkeby, men sedan åkte han ju hem igen...

Nåväl, jag skall inte bli långrandig. Istället skall jag låta min nya favoritleksak - löpsedelsgeneratorn - föra min talan.


Elitens mångkultur = folkets mångkultur?

SvD1, SvD2, SvD3, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, DN1, DN2, DN3, SR